Vytlačené dňa : 13.9.2019 , čas : 16:06:20

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Zostava podľa veku žiakov ZŠ / muzi a ženy / :

 Obvod:   Vek:   Počet žiakov:   Muži:   Ženy: 
 1   1   90   51   39 
 1   2   86   49   37 
 1   3   77   36   41 
 1   4   113   56   57 
 1   5   87   49   38 
 1   6   77   37   40 
 1   7   83   38   45 
 1   8   71   37   34 
 1   9   75   40   35 
 1   10   78   39   39 
 1   11   68   34   34 
 1   12   66   34   32 
 1   13   75   40   35 
 1   14   64   34   30 
 1   15   71   45   26 
 1   16   56   25   31 
 1   17   55   29   26 
 1   18   58   25   33 
 1   19   55   29   26 
 1   Sumár:   1405   727   678 

Koniec.