Vytlačené dňa : 13.9.2019 , čas : 16:56:07

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Zostava podľa veku žiakov ŠO
odľa evidencie BB / muzi a ženy / :

 Obvod:   Vek:   Počet žiakov:   Muži:   Ženy: 
 4   1   69   41   28 
 4   2   69   31   38 
 4   3   80   46   34 
 4   4   62   35   27 
 4   5   62   34   28 
 4   6   57   31   26 
 4   7   51   16   35 
 4   8   49   29   20 
 4   9   52   26   26 
 4   10   45   21   24 
 4   11   30   17   13 
 4   12   39   22   17 
 4   13   26   18   8 
 4   14   23   11   12 
 4   15   30   18   12 
 4   16   20   10   10 
 4   17   24   8   16 
 4   18   22   15   7 
 4   19   22   14   8 
 4   Sumár:   832   443   389 

Koniec.