Vytlačené dňa : 13.9.2019 , čas : 16:18:14

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Zostava podľa veku žiakov ŠO
odľa evidencie BB / muzi a ženy / :

 Vek:   Počet žiakov:   Muži:   Ženy: 
 1   606   335   271 
 2   596   323   273 
 3   577   308   269 
 4   576   299   277 
 5   525   281   244 
 6   497   263   234 
 7   489   240   249 
 8   460   243   217 
 9   447   217   230 
 10   433   218   215 
 11   384   194   190 
 12   377   200   177 
 13   376   203   173 
 14   317   173   144 
 15   337   171   166 
 16   299   139   160 
 17   295   141   154 
 18   269   137   132 
 19   291   146   145 
 Sumár:   8151   4231   3920 

Koniec.