Vytlačené dňa : 12.9.2019 , čas : 15:36:49

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Počiatočné písmeno ulice : V


 Por. č.:   Ulica:   Č. orientačné:   Číslo domu:   Obvod: 
 1   Vajnorská   2   1348   4 
 2   Vajnorská   3   1306   2 
 3   Vajnorská   4   1348   4 
 4   Vajnorská   5   1306   2 
 5   Vajnorská   6   1348   4 
 6   Vajnorská   7   1306   2 
 7   Vajnorská   8   1348   4 
 8   Vajnorská   9   1306   2 
 9   Vajnorská   10   1349   4 
 10   Vajnorská   11   1306   2 
 11   Vajnorská   12   1349   4 
 12   Vajnorská   13   1306   2 
 13   Vajnorská   14   1349   4 
 14   Vajnorská   15   1307   2 
 15   Vajnorská   16   131   4 
 16   Vajnorská   17   1307   2 
 17   Vajnorská   18   131   4 
 18   Vajnorská   19   1307   2 
 19   Vajnorská   20   131   4 
 20   Vajnorská   22   1350   4 
 21   Vajnorská   24   1350   4 
 22   Vajnorská   25   3179   2 
 23   Vajnorská   26   1351   4 
 24   Vajnorská   27   244   2 
 25   Vajnorská   28   1351   4 
 26   Vajnorská   29   244   2 
 27   Vajnorská   30   1351   4 
 28   Vajnorská   31   244   2 
 29   Vajnorská   34   1353   4 
 30   Vajnorská   35   245   2 
 31   Vajnorská   36   10096   4 
 32   Vajnorská   38   1355   4 
 33   Vajnorská   39   1313   2 
 34   Vajnorská   42   56   4 
 35   Vajnorská   43   1315   8 
 36   Vajnorská   44   56   4 
 37   Vajnorská   46   56   4 
 38   Vajnorská   48   1356   4 
 39   Vajnorská   49   1318   8 
 40   Vajnorská   50   1356   4 
 41   Vajnorská   51   1318   8 
 42   Vajnorská   52   1356   4 
 43   Vajnorská   53   1319   8 
 44   Vajnorská   54   1356   4 
 45   Vajnorská   55   1319   8 
 46   Vajnorská   56   1356   4 
 47   Vajnorská   57   1320   8 
 48   Vajnorská   58   1356   4 
 49   Vajnorská   59   1320   8 
 50   Vajnorská   60   1356   4 
 51   Vajnorská   61   1320   8 
 52   Vajnorská   62   1356   4 
 53   Vajnorská   63   1320   8 
 54   Vajnorská   64   1357   4 
 55   Vajnorská   65   675   8 
 56   Vajnorská   66   1357   4 
 57   Vajnorská   67   675   8 
 58   Vajnorská   68   1357   4 
 59   Vajnorská   69   1322   8 
 60   Vajnorská   70   1357   4 
 61   Vajnorská   71   1322   8 
 62   Vajnorská   72   1357   4 
 63   Vajnorská   73   1322   8 
 64   Vajnorská   74   1357   4 
 65   Vajnorská   75   1323   8 
 66   Vajnorská   76   1357   4 
 67   Vajnorská   77   1323   8 
 68   Vajnorská   78   1357   4 
 69   Vajnorská   79   1323   8 
 70   Vajnorská   80   1358   8 
 71   Vajnorská   81   1324   8 
 72   Vajnorská   82   1358   8 
 73   Vajnorská   83   1324   8 
 74   Vajnorská   84   1358   8 
 75   Vajnorská   85   1325   8 
 76   Vajnorská   86   1358   8 
 77   Vajnorská   88   1358   8 
 78   Vajnorská   89 A   10150   5 
 79   Vajnorská   90   1358   8 
 80   Vajnorská   92   1358   8 
 81   Vajnorská   94   1358   8 
 82   Vajnorská   96   1358   8 
 83   Vajnorská   98 A   10595   8 
 84   Vajnorská   98 B   10595   8 
 85   Vajnorská   98 C   10595   8 
 86   Vajnorská   98 D   10595   8 
 87   Vajnorská   98 E   10595   8 
 88   Vajnorská   98 F   10595   8 
 89   Vajnorská   98 G   10595   8 
 90   Vajnorská   98 H   10595   8 
 91   Vajnorská   98 J   10595   8 
 92   Vajnorská   98 K   10595   8 
 93   Vajnorská   110   1361   5 
 94   Vajnorská   114   10617   5 
 95   Vajnorská   116   10618   5 
 96   Vajnorská   118   10619   5 
 97   Vajnorská   122   1363   5 
 98   Vajnorská   131   1344   5 
 99   Vajnorská   138   1418   5 
 100   Vančurova   1   1694   1 
 101   Vančurova   2   1705   1 
 102   Vančurova   3   1695   1 
 103   Vančurova   4   3051   1 
 104   Vančurova   5   1696   1 
 105   Vančurova   6   1706   1 
 106   Vančurova   7   1697   1 
 107   Vančurova   8   1707   1 
 108   Vančurova   9   1698   1 
 109   Vančurova   10   1708   1 
 110   Vančurova   11   1699   1 
 111   Vančurova   12   1709   1 
 112   Vančurova   13   1700   1 
 113   Vančurova   14   1710   1 
 114   Vančurova   15   1701   1 
 115   Vančurova   17   13529   1 
 116   Varšavská   1   801   6 
 117   Varšavská   2   815   6 
 118   Varšavská   3   802   6 
 119   Varšavská   4   816   6 
 120   Varšavská   5   13297   6 
 121   Varšavská   6   817   6 
 122   Varšavská   7   13298   6 
 123   Varšavská   8   818   6 
 124   Varšavská   9   13299   6 
 125   Varšavská   10   819   6 
 126   Varšavská   12   820   6 
 127   Varšavská   13   807   6 
 128   Varšavská   14   821   6 
 129   Varšavská   15   808   6 
 130   Varšavská   16   822   6 
 131   Varšavská   17   809   6 
 132   Varšavská   18   823   6 
 133   Varšavská   19   810   6 
 134   Varšavská   20   824   6 
 135   Varšavská   21   811   6 
 136   Varšavská   22   825   6 
 137   Varšavská   22 A   13141   6 
 138   Varšavská   23   812   6 
 139   Varšavská   24   83   6 
 140   Varšavská   25   813   6 
 141   Varšavská   25 A   12180   6 
 142   Varšavská   25 B   13386   6 
 143   Varšavská   27   814   6 
 144   Varšavská   31   218   6 
 145   Vavrinecká   1   12501   5 
 146   Vavrinecká   2   12928   5 
 147   Vavrinecká   3   12503   5 
 148   Vavrinecká   4   12929   5 
 149   Vavrinecká   5   12505   5 
 150   Vavrinecká   6   12930   5 
 151   Vavrinecká   7   12507   5 
 152   Vavrinecká   8   12931   5 
 153   Vavrinecká   9   12509   5 
 154   Vavrinecká   10   12932   5 
 155   Vavrinecká   11   12511   5 
 156   Vavrinecká   12   12933   5 
 157   Vavrinecká   13   12513   5 
 158   Vavrinecká   14   12934   5 
 159   Vavrinecká   15   12515   5 
 160   Vavrinecká   16   12935   5 
 161   Vavrinecká   17   12517   5 
 162   Vavrinecká   18   12936   5 
 163   Vavrinecká   19   12519   5 
 164   Vavrinecká   20   12937   5 
 165   Vavrinecká   21   12521   5 
 166   Vavrinecká   22   12938   5 
 167   Vavrinecká   23   12523   5 
 168   Vavrinecká   24   12939   5 
 169   Vavrinecká   25   12525   5 
 170   Vavrinecká   26   12940   5 
 171   Vavrinecká   27   12527   5 
 172   Vavrinecká   28   12941   5 
 173   Vavrinecká   29   12529   5 
 174   Vavrinecká   30   12942   5 
 175   Vavrinecká   31   12531   5 
 176   Vavrinecká   32   12943   5 
 177   Vavrinecká   33   12533   5 
 178   Vavrinecká   34   12944   5 
 179   Vavrinecká   35   12535   5 
 180   Vavrinecká   36   12945   5 
 181   Vavrinecká   37   12537   5 
 182   Vavrinecká   38   12946   5 
 183   Vavrinecká   39   12539   5 
 184   Vavrinecká   40   12947   5 
 185   Vavrinecká   41   12541   5 
 186   Vavrinecká   42   12948   5 
 187   Vavrinecká   44   12949   5 
 188   Vavrinecká   46   12950   5 
 189   Vavrinecká   48   12951   5 
 190   Vavrinecká   50   12952   5 
 191   Vavrinecká   52   12953   5 
 192   Vavrinecká   54   12954   5 
 193   Vavrinecká   56   12955   5 
 194   Vavrinecká   58   13318   5 
 195   Vavrinecká   60   13319   5 
 196   Veltlínska   1   12430   6 
 197   Veltlínska   2   12231   6 
 198   Veltlínska   3   12414   6 
 199   Veltlínska   4   13007   6 
 200   Veltlínska   5   12472   6 
 201   Veltlínska   6   12325   6 
 202   Veltlínska   7   12473   6 
 203   Veltlínska   8   13147   6 
 204   Veltlínska   10   12279   6 
 205   Veltlínska   12   12257   6 
 206   Veltlínska   14   12405   6 
 207   Vidlicová   40/ A   11732   1 
 208   Vidlicová   2   1862   1 
 209   Vidlicová   3   1847   1 
 210   Vidlicová   4   1863   1 
 211   Vidlicová   5   1847   1 
 212   Vidlicová   6   1864   1 
 213   Vidlicová   7   1848   1 
 214   Vidlicová   9   1849   1 
 215   Vidlicová   10   1865   1 
 216   Vidlicová   11   1850   1 
 217   Vidlicová   12   1866   1 
 218   Vidlicová   13   1851   1 
 219   Vidlicová   14   13763   1 
 220   Vidlicová   15   1852   1 
 221   Vidlicová   16   1868   1 
 222   Vidlicová   18   1869   1 
 223   Vidlicová   19   13837   1 
 224   Vidlicová   20   1870   1 
 225   Vidlicová   21   11627   1 
 226   Vidlicová   22   1871   1 
 227   Vidlicová   23   1855   1 
 228   Vidlicová   24   1872   1 
 229   Vidlicová   25   3111   1 
 230   Vidlicová   27   1856   1 
 231   Vidlicová   27 A   10917   1 
 232   Vidlicová   28   1873   1 
 233   Vidlicová   28 A   10571   1 
 234   Vidlicová   28 B   13364   1 
 235   Vidlicová   29   1858   1 
 236   Vidlicová   30   1781   1 
 237   Vidlicová   31   13804   1 
 238   Vidlicová   32   10773   1 
 239   Vidlicová   33   12304   1 
 240   Vidlicová   34   1875   1 
 241   Vidlicová   35   13483   1 
 242   Vidlicová   36   1876   1 
 243   Vidlicová   37   1857   1 
 244   Vidlicová   38   3550   1 
 245   Vidlicová   39   1859   1 
 246   Vidlicová   39 A   12130   1 
 247   Vidlicová   40   11734   1 
 248   Vidlicová   41   3482   1 
 249   Vidlicová   41 A   3483   1 
 250   Vidlicová   42   3315   1 
 251   Vidlicová   43   1860   1 
 252   Vidlicová   50   12898   1 
 253   Vidlicová   52   1878   1 
 254   Vidlicová   54   1879   1 
 255   Vidlicová   58   1881   1 
 256   Vidlicová   62   1882   1 
 257   Vidlicová   66   12308   1 
 258   Vidlicová   68   12340   1 
 259   Vidlicová   74   9578   1 
 260   Vihorlatská   2   1019   5 
 261   Vihorlatská   4   1020   5 
 262   Vihorlatská   6   1021   5 
 263   Vihorlatská   8   1022   5 
 264   Vihorlatská   12   1024   5 
 265   Vihorlatská   14   1025   5 
 266   Vihorlatská   16   1026   5 
 267   Vínna   1   13439   6 
 268   Vínna   1 A   13440   6 
 269   Vínna   3   12671   6 
 270   Vínna   3 A   13026   6 
 271   Vínna   3 B   12692   6 
 272   Vínna   3 C   12693   6 
 273   Vínna   3 D   12691   6 
 274   Vínna   4   13262   6 
 275   Vínna   6   13849   6 
 276   Vínna   14   13812   6 
 277   Vínna   16   13537   6 
 278   Vínna   18   13265   6 
 279   Vinohrady-zastávka   0   3090   5 
 280   Višňová   1   2927   1 
 281   Višňová   2   2932   1 
 282   Višňová   3   2927   1 
 283   Višňová   4   2932   1 
 284   Višňová   5   2927   1 
 285   Višňová   6   2932   1 
 286   Višňová   7   2928   1 
 287   Višňová   7 A   7175   1 
 288   Višňová   8   2933   1 
 289   Višňová   9   2929   1 
 290   Višňová   9   10650   1 
 291   Višňová   10   2933   1 
 292   Višňová   11   10650   1 
 293   Višňová   12   2933   1 
 294   Višňová   13   2929   1 
 295   Višňová   14   2934   1 
 296   Višňová   15   2930   1 
 297   Višňová   17   2930   1 
 298   Višňová   19   2930   1 
 299   Višňová   21   2943   1 
 300   Vlárska   BEZ   6549   3 
 301   Vlárska   2   1731   1 
 302   Vlárska   4   1732   1 
 303   Vlárska   5 A   12053   1 
 304   Vlárska   6   1733   1 
 305   Vlárska   8   1734   1 
 306   Vlárska   10   1735   1 
 307   Vlárska   12   1736   1 
 308   Vlárska   13 A   13672   1 
 309   Vlárska   13 B   13672   1 
 310   Vlárska   14   1737   1 
 311   Vlárska   15 A   10705   1 
 312   Vlárska   15 B   12261   1 
 313   Vlárska   15 C   13505   1 
 314   Vlárska   15 D   13506   1 
 315   Vlárska   15 E   12364   1 
 316   Vlárska   15 F   12730   1 
 317   Vlárska   15 G   12547   1 
 318   Vlárska   15 J   12652   1 
 319   Vlárska   15 K   12306   1 
 320   Vlárska   16   1738   1 
 321   Vlárska   18   1739   1 
 322   Vlárska   20   1740   1 
 323   Vlárska   22   1741   1 
 324   Vlárska   24   1742   1 
 325   Vlárska   25   3422   3 
 326   Vlárska   26   1743   1 
 327   Vlárska   27   3452   3 
 328   Vlárska   28   1744   1 
 329   Vlárska   29   2574   3 
 330   Vlárska   30   1745   1 
 331   Vlárska   31   2958   3 
 332   Vlárska   32   1746   1 
 333   Vlárska   34   1747   1 
 334   Vlárska   35   13025   3 
 335   Vlárska   36   1748   1 
 336   Vlárska   38   1749   1 
 337   Vlárska   40   1750   1 
 338   Vlárska   42   1751   1 
 339   Vlárska   44   10608   1 
 340   Vlárska   46   3487   1 
 341   Vlárska   48 A   12463   1 
 342   Vlárska   62   3157   3 
 343   Vlárska   64   3353   3 
 344   Vlárska   66   3354   3 
 345   Vlárska   68   3175   3 
 346   Vlárska   70   3155   3 
 347   Vlárska   72   3156   3 
 348   Vlárska   74   1493   3 
 349   Vlárska   76   12578   3 
 350   Vlárska   78   13174   3 
 351   Vlárska   80   6549   3 
 352   Vlárska   82   3183   3 
 353   Vlárska   84   6542   3 
 354   Vlárska   86   7744   3 
 355   Vlašská   1   13745   5 
 356   Vlašská   3 A   13818   5 
 357   Vlašská   6   13731   5 
 358   Vlašská   7   13620   5 
 359   Vosková   2   12827   3 
 360   Vosková   4   12034   3 
 361   Vosková   6   13357   3 
 362   Vosková   8   12805   3 
 363   Vosková   10   12685   3 
 364   Vosková   12   13086   3 
 365   Vresová   1   2844   1 
 366   Vresová   3   2839   1 
 367   Vtáčnik   1   11534   3 
 368   Vtáčnik   3   11534   3 
 369   Vtáčnik   7   11685   3 
 370   Vtáčnik   45   13218   3 

Koniec.