Vytlačené dňa : 12.9.2019 , čas : 15:36:49

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Počiatočné písmeno ulice : Š


 Por. č.:   Ulica:   Č. orientačné:   Číslo domu:   Obvod: 
 1   Šancová   21   3574   2 
 2   Šancová   23   3574   2 
 3   Šancová   25   3574   2 
 4   Šancová   27   3574   2 
 5   Šancová   29   3573   2 
 6   Šancová   31   3573   2 
 7   Šancová   33   3573   2 
 8   Šancová   35   3572   2 
 9   Šancová   37   3572   2 
 10   Šancová   39   3572   2 
 11   Šancová   41   3571   2 
 12   Šancová   43   3571   2 
 13   Šancová   45   3571   2 
 14   Šancová   47   3570   2 
 15   Šancová   49   3570   2 
 16   Šancová   51   3570   2 
 17   Šancová   53   3569   2 
 18   Šancová   55   3569   2 
 19   Šancová   57   3569   2 
 20   Šancová   61   3568   2 
 21   Šancová   63   3568   2 
 22   Šancová   65   2824   2 
 23   Šancová   88   3567   2 
 24   Šancová   90   3567   2 
 25   Šancová   92   3567   2 
 26   Šancová   94   3567   2 
 27   Šancová   96   3563   2 
 28   Šancová   98   3563   2 
 29   Šancová   100   3563   2 
 30   Šancová   102   3562   2 
 31   Šancová   102 A   10860   2 
 32   Šancová   104   3561   2 
 33   Šancová   106   3560   2 
 34   Šancová   108   3558   2 
 35   Šiesta   1   2238   3 
 36   Šiesta   2   2240   3 
 37   Šiesta   3   2239   3 
 38   Škultétyho   2   49   2 
 39   Škultétyho   3   3030   2 
 40   Škultétyho   4   49   2 
 41   Škultétyho   6   50   2 
 42   Škultétyho   10   52   2 
 43   Škultétyho   12   52   2 
 44   Škultétyho   14   52   2 
 45   Škultétyho   16   52   2 
 46   Škultétyho   18   52   2 
 47   Športová   1   118   4 
 48   Športová   5   120   4 
 49   Športová   7   121   4 
 50   Štvrtá   1   2232   3 
 51   Štvrtá   2   2234   3 
 52   Štvrtá   3   2233   3 
 53   Šuňavcova   1   1659   7 
 54   Šuňavcova   3   1659   7 
 55   Šuňavcova   5   1660   7 
 56   Šuňavcova   7   1660   7 
 57   Šuňavcova   9   1660   7 
 58   Šuňavcova   11   1660   7 
 59   Šuňavcova   13   1661   7 

Koniec.