Vytlačené dňa : 12.9.2019 , čas : 15:36:49

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Počiatočné písmeno ulice : S


 Por. č.:   Ulica:   Č. orientačné:   Číslo domu:   Obvod: 
 1   Sadová   1   244   2 
 2   Sadová   4   274   2 
 3   Savignonská   1   13271   5 
 4   Savignonská   2   13288   5 
 5   Savignonská   5   12905   5 
 6   Savignonská   6   12707   5 
 7   Savignonská   7   12926   5 
 8   Savignonská   10   13646   5 
 9   Savignonská   11   13451   5 
 10   Savignonská   13   13150   5 
 11   Semianova   2   548   8 
 12   Semilonská   1   13099   5 
 13   Semilonská   3   13082   5 
 14   Semilonská   4   13856   5 
 15   Semilonská   5   13064   5 
 16   Semilonská   7   13158   5 
 17   Semilonská   11   13081   5 
 18   Sibírska   1   1596   7 
 19   Sibírska   2   1607   7 
 20   Sibírska   3   1596   7 
 21   Sibírska   4   1608   7 
 22   Sibírska   5   1596   7 
 23   Sibírska   6   1609   7 
 24   Sibírska   7   1597   7 
 25   Sibírska   8   1610   7 
 26   Sibírska   9   1597   7 
 27   Sibírska   10   1610   7 
 28   Sibírska   11   1597   7 
 29   Sibírska   12   1610   7 
 30   Sibírska   13   1598   7 
 31   Sibírska   14   1610   7 
 32   Sibírska   15   1598   7 
 33   Sibírska   16   1611   7 
 34   Sibírska   17   1598   7 
 35   Sibírska   18   1612   7 
 36   Sibírska   19   1598   7 
 37   Sibírska   20   1612   7 
 38   Sibírska   21   1599   7 
 39   Sibírska   22   1612   7 
 40   Sibírska   23   1599   7 
 41   Sibírska   24   1612   7 
 42   Sibírska   25   1599   7 
 43   Sibírska   27   1599   7 
 44   Sibírska   28   1614   7 
 45   Sibírska   29   1600   7 
 46   Sibírska   30   1614   7 
 47   Sibírska   31   1601   7 
 48   Sibírska   32   1614   7 
 49   Sibírska   33   1601   7 
 50   Sibírska   34   1614   7 
 51   Sibírska   35   1601   7 
 52   Sibírska   36   1615   7 
 53   Sibírska   37   1601   7 
 54   Sibírska   38   1615   7 
 55   Sibírska   40   1615   7 
 56   Sibírska   41   1603   7 
 57   Sibírska   42   1615   7 
 58   Sibírska   43   1603   7 
 59   Sibírska   44   1616   7 
 60   Sibírska   45   1603   7 
 61   Sibírska   46   1617   7 
 62   Sibírska   47   1603   7 
 63   Sibírska   48   1617   7 
 64   Sibírska   49   1603   7 
 65   Sibírska   50   1618   7 
 66   Sibírska   51   1603   7 
 67   Sibírska   52   1618   7 
 68   Sibírska   53   1604   7 
 69   Sibírska   54   1619   7 
 70   Sibírska   55   1604   7 
 71   Sibírska   56   1619   7 
 72   Sibírska   57   1604   7 
 73   Sibírska   58   1619   7 
 74   Sibírska   59   1604   7 
 75   Sibírska   60   1620   7 
 76   Sibírska   61   1604   7 
 77   Sibírska   62   1620   7 
 78   Sibírska   63   1604   7 
 79   Sibírska   64   1620   7 
 80   Sibírska   65   1604   7 
 81   Skalická cesta   2   1145   5 
 82   Skalická cesta   4   1145   5 
 83   Skalická cesta   5   1144   5 
 84   Skalická cesta   6   1145   5 
 85   Skalická cesta   7   1144   5 
 86   Skalická cesta   8   1146   5 
 87   Skalická cesta   9   13184   5 
 88   Skalická cesta   9 A   13184   5 
 89   Skalická cesta   10   1146   5 
 90   Skalická cesta   12   1146   5 
 91   Sliačska   10/ A   12548   6 
 92   Sliačska   1 A   13902   6 
 93   Sliačska   1 B   13903   6 
 94   Sliačska   1 C   13903   6 
 95   Sliačska   2   13105   6 
 96   Sliačska   2 A   12232   6 
 97   Sliačska   2 B   12260   6 
 98   Sliačska   5   1214   6 
 99   Sliačska   5 C   13188   6 
 100   Sliačska   7   1215   6 
 101   Sliačska   7 A   12465   6 
 102   Sliačska   7 B   11973   6 
 103   Sliačska   7 C   3518   6 
 104   Sliačska   7 D   10426   6 
 105   Sliačska   7 E   3889   6 
 106   Sliačska   8   1222   6 
 107   Sliačska   9   3545   6 
 108   Sliačska   10   13477   6 
 109   Sliačska   11   1216   6 
 110   Sliačska   12   1224   6 
 111   Sliačska   13   1217   6 
 112   Sliačska   14   1225   6 
 113   Sliačska   14 A   3257   6 
 114   Sliačska   14 B   12032   6 
 115   Sliačska   15   10338   6 
 116   Sliačska   15 A   10693   6 
 117   Sliačska   15 B   12659   6 
 118   Sliačska   15 C   13151   6 
 119   Sliačska   16   1226   6 
 120   Sliačska   16 A   1595   6 
 121   Sliačska   18   1227   6 
 122   Sliačska   19   1220   6 
 123   Sliačska   20   1228   6 
 124   Sliačska   22   1229   6 
 125   Sliačska   24   1230   6 
 126   Sliačska   25   13069   6 
 127   Sliačska   25   13270   6 
 128   Sliačska   26   1231   6 
 129   Sliačska   28   1232   6 
 130   Sliačska   28 A   12899   6 
 131   Sliačska   30   13788   6 
 132   Sliačska   32   3536   6 
 133   Sliačska   34   1234   6 
 134   Sliačska   35   13805   6 
 135   Sliačska   36   13605   6 
 136   Sliačska   36 A   12903   6 
 137   Sliačska   37   10326   6 
 138   Sliačska   38   13339   6 
 139   Sliačska   39   13536   6 
 140   Sliačska   41   11562   6 
 141   Sliačska   42   13283   6 
 142   Sliačska   43   11289   6 
 143   Sliačska   47   13539   6 
 144   Sliačska   47 A   13565   6 
 145   Sliačska   49   11241   6 
 146   Sliačska   50   10058   6 
 147   Sliačska   52   12684   6 
 148   Sliačska   53   13911   6 
 149   Sliačska   55   13773   6 
 150   Sliačska   57   11557   6 
 151   Sliačska   62   13914   6 
 152   Sliačska   66   13945   6 
 153   Sliačska   67   13535   6 
 154   Sliačska   68   13915   6 
 155   Sliačska   73   10930   6 
 156   Sliačska   75   13229   6 
 157   Sliačska   77   10928   6 
 158   Sliačska   83   13612   6 
 159   Sliačska   85   13737   6 
 160   Sliačska   87   13611   6 
 161   Sliačska   89   10136   6 
 162   Sliezska   1   43   2 
 163   Sliezska   3   44   2 
 164   Sliezska   5   45   2 
 165   Sliezska   7   46   2 
 166   Slnečná   1   394   8 
 167   Slnečná   1   840   8 
 168   Slnečná   2   477   8 
 169   Slnečná   3   518   8 
 170   Slnečná   3   519   8 
 171   Slnečná   4   522   8 
 172   Slnečná   5   518   8 
 173   Slnečná   5   519   8 
 174   Slnečná   6   523   8 
 175   Slnečná   7   520   8 
 176   Slnečná   8   524   8 
 177   Slnečná   9   521   8 
 178   Slnečná   10   525   8 
 179   Smikova   1   1138   6 
 180   Smrečianska   4   3591   7 
 181   Smrečianska   6   3592   7 
 182   Smrečianska   8   3593   7 
 183   Smrečianska   10   3594   7 
 184   Smrečianska   12   3595   7 
 185   Smrečianska   14   3596   7 
 186   Smrečianska   14   3996   7 
 187   Smrečianska   16   3597   7 
 188   Smrečianska   18   3598   7 
 189   Snežienková   1 A   11906   1 
 190   Snežienková   2   1828   1 
 191   Snežienková   3   1822   1 
 192   Snežienková   4   1829   1 
 193   Snežienková   5   12738   1 
 194   Snežienková   6   1830   1 
 195   Snežienková   7   1824   1 
 196   Snežienková   8   13167   1 
 197   Snežienková   9   1825   1 
 198   Snežienková   10   1832   1 
 199   Snežienková   11   1826   1 
 200   Snežienková   13   1827   1 
 201   Sovia   4   12022   3 
 202   Sovia   6   12835   3 
 203   Sovia   7   11405   3 
 204   Sovia   8   12243   3 
 205   Sovia   10   12241   3 
 206   Sreznevského   1   526   8 
 207   Sreznevského   2   539   8 
 208   Sreznevského   3   527   8 
 209   Sreznevského   4   540   8 
 210   Sreznevského   5   528   8 
 211   Sreznevského   6   541   8 
 212   Sreznevského   7   13530   8 
 213   Sreznevského   8   3195   8 
 214   Sreznevského   9   530   8 
 215   Sreznevského   10   542   8 
 216   Sreznevského   11   531   8 
 217   Sreznevského   12   543   8 
 218   Sreznevského   13   13877   8 
 219   Sreznevského   15   532   8 
 220   Sreznevského   16   544   8 
 221   Sreznevského   17   533   8 
 222   Sreznevského   18   545   8 
 223   Sreznevského   19   534   8 
 224   Sreznevského   20   546   8 
 225   Sreznevského   21   535   8 
 226   Sreznevského   22   547   8 
 227   Sreznevského   23   536   8 
 228   Sreznevského   25   537   8 
 229   Sreznevského   27   538   8 
 230   Stará Klenová   1   13913   1 
 231   Stará Klenová   3   7584   1 
 232   Stará Klenová   5   7669   1 
 233   Stará Klenová   6   10497   1 
 234   Stará Klenová   7   10480   1 
 235   Stará Klenová   8   12047   1 
 236   Stará Klenová   8 A   11003   1 
 237   Stará Klenová   9   1689   1 
 238   Stará Klenová   10   12318   1 
 239   Stará Klenová   10 A   7668   1 
 240   Stará Klenová   11   1690   1 
 241   Stará Klenová   13   7530   1 
 242   Stará Klenová   15   13311   1 
 243   Stará Klenová   16   10208   1 
 244   Stará Klenová   17   13165   1 
 245   Stará Klenová   18   7168   1 
 246   Stará Klenová   26 B   12383   1 
 247   Stará Klenová   26 D   12704   1 
 248   Stará Klenová   26 E   13834   1 
 249   Stará Klenová   26 F   12553   1 
 250   Stará Klenová   26 G   12554   1 
 251   Stará Klenová   26 K   12625   1 
 252   Stará Klenová   26 N   13062   1 
 253   Stará Klenová   28   1691   1 
 254   Stará Klenová   28   13139   1 
 255   Stará Klenová   28 A   13137   1 
 256   Stará Klenová   28 B   13138   1 
 257   Stará Klenová   28 C   12556   1 
 258   Stará Klenová   28 D   13250   1 
 259   Stará Klenová   28 E   13009   1 
 260   Stará Klenová   30   1692   1 
 261   Stará Klenová   32   1693   1 
 262   Stará Klenová   34   13122   1 
 263   Stará Klenová   36   13733   1 
 264   Stará Klenová   36 A   13734   1 
 265   Stará Klenová   38   12217   1 
 266   Stará Klenová   38 A   13005   1 
 267   Stará Klenová   38 B   13276   1 
 268   Stará Klenová   38 C   13272   1 
 269   Stará Klenová   44   13424   1 
 270   Stará Vajnorská   4   1367   5 
 271   Stará Vajnorská   6 B   13347   5 
 272   Stará Vajnorská   11 A   13112   5 
 273   Stará Vajnorská   11 B   13115   5 
 274   Stará Vajnorská   14   1899   5 
 275   Stará Vajnorská   16   1899   5 
 276   Stará Vajnorská   17   1419   5 
 277   Stará Vajnorská   17 A   10234   5 
 278   Stará Vajnorská   17 A   12017   5 
 279   Stará Vajnorská   17 C   11921   5 
 280   Stará Vajnorská   17 D   13027   5 
 281   Stará Vajnorská   17 E   13356   5 
 282   Stará Vajnorská   17 F   12670   5 
 283   Stará Vajnorská   19   3308   5 
 284   Stará Vajnorská   37   3022   5 
 285   Stará Vajnorská   39   3060   5 
 286   Stará Vajnorská   92   11860   5 
 287   Strážna   2   12566   3 
 288   Strážna   4   12832   3 
 289   Strážna   4 A   12832   3 
 290   Strážna   9   12806   3 
 291   Strážna   9 A   12806   3 
 292   Strážna   9 B   12806   3 
 293   Strážna   9 C   12807   3 
 294   Strážna   9 D   12807   3 
 295   Strážna   9 E   12807   3 
 296   Strážna   9 F   12808   3 
 297   Strážna   9 G   12808   3 
 298   Strážna   9 H   12808   3 
 299   Strážna   9 I   12808   3 
 300   Strážna   11   12831   3 
 301   Strážna   13   12710   3 
 302   Strážna   15   12709   3 
 303   Strážna   17   12708   3 
 304   Strážna   20   12892   3 
 305   Strážna   28   12382   3 
 306   Strážna   30   12672   3 
 307   Strážna   31   12370   3 
 308   Strážna   32   13101   3 
 309   Strážna   39   12661   3 
 310   Stromová   BEZ   2679   1 
 311   Stromová   3   2666   1 
 312   Stromová   5   2667   1 
 313   Stromová   6   2655   1 
 314   Stromová   7   2668   1 
 315   Stromová   8   2656   1 
 316   Stromová   9 A   13587   1 
 317   Stromová   12   2680   1 
 318   Stromová   13   2670   1 
 319   Stromová   14   2681   1 
 320   Stromová   15   2671   1 
 321   Stromová   17   2671   1 
 322   Stromová   19   2673   1 
 323   Stromová   20   2683   1 
 324   Stromová   21   2673   1 
 325   Stromová   23   2675   1 
 326   Stromová   25   2676   1 
 327   Stromová   26   2685   1 
 328   Stromová   28   2686   1 
 329   Stromová   31   3588   1 
 330   Stromová   34   10482   1 
 331   Stromová   36   10482   1 
 332   Stromová   38   10482   1 
 333   Stromová   40   10482   1 
 334   Stromová   42   10482   1 
 335   Stromová   44   10482   1 
 336   Stromová   46   10482   1 
 337   Stromová   48   10482   1 
 338   Stromová   50   10482   1 
 339   Stromová   52   10482   1 
 340   Stromová   54   13051   1 
 341   Stromová   54 A   13051   1 
 342   Sudová   2   1807   1 
 343   Suchá   1   1888   3 
 344   Suchá   3   3247   3 
 345   Suchá   4   1884   3 
 346   Suchá   4 A   7711   3 
 347   Suchá   4 B   3447   3 
 348   Suchá   4 C   3447   3 
 349   Suchá   4 D   10532   3 
 350   Suchá   4 E   10226   3 
 351   Suchá   5   3153   3 
 352   Suchá   6 A   2562   3 
 353   Suchá   6 B   2563   3 
 354   Suchá   6 B   3058   3 
 355   Suchá   7   3163   3 
 356   Suchá   8   1886   3 
 357   Suchá   8 A   3467   3 
 358   Suchá   8 B   10272   3 
 359   Suchá   8 C   3303   3 
 360   Suchá   9   3005   3 
 361   Suchá   10   1887   3 
 362   Suchá   10 A   3426   3 
 363   Suchá   10 C   12734   3 
 364   Suchá   11   2990   3 
 365   Suchá   13   1853   3 
 366   Suchá   14   13458   3 
 367   Suchá   15   13855   3 
 368   Suchá   16   13743   3 
 369   Suchá   17   1890   3 
 370   Suchá   18   1861   3 
 371   Suchá   19   1891   3 
 372   Suchá   20   3080   3 
 373   Suchá   21   1892   3 
 374   Suchá   21 A   7598   3 
 375   Suchá   21 B   7598   3 
 376   Suchá   22   7684   3 
 377   Suchá   23   10203   3 
 378   Suchá   23 A   13121   3 
 379   Suchá   23 B   13564   3 
 380   Suchá   23 C   13559   3 
 381   Suchá   24   7685   3 
 382   Suchá   25   12106   3 
 383   Suchá   25 B   12054   3 
 384   Suchá   27   13448   3 
 385   Suchá   29   2963   3 
 386   Suchá   31   1686   3 
 387   Suchá   33   11257   3 
 388   Suchá   35   11257   3 
 389   Suchá   37   7564   3 
 390   Suchá   39   10680   3 
 391   Suchá   39   11680   3 
 392   Suchá   41   13202   3 
 393   Svätovavrinecká   2   13593   7 
 394   Svätovavrinecká   2 A   13593   7 
 395   Svätovavrinecká   2 B   13593   7 
 396   Svätovavrinecká   4   13920   7 
 397   Svätovavrinecká   6   13920   7 
 398   Svätovavrinecká   8   13920   7 
 399   Svätovavrinecká   10   13920   7 
 400   Svätovojtešská   2   1319   8 
 401   Svätovojtešská   3   423   8 
 402   Svätovojtešská   4   444   8 
 403   Svätovojtešská   5   424   8 
 404   Svätovojtešská   6   445   8 
 405   Svätovojtešská   7   425   8 
 406   Svätovojtešská   8   446   8 
 407   Svätovojtešská   9   426   8 
 408   Svätovojtešská   10   447   8 
 409   Svätovojtešská   11   427   8 
 410   Svätovojtešská   12   448   8 
 411   Svätovojtešská   13   428   8 
 412   Svätovojtešská   14   449   8 
 413   Svätovojtešská   15   429   8 
 414   Svätovojtešská   16   450   8 
 415   Svätovojtešská   17   430   8 
 416   Svätovojtešská   18   451   8 
 417   Svätovojtešská   19   431   8 
 418   Svätovojtešská   20   452   8 
 419   Svätovojtešská   21   432   8 
 420   Svätovojtešská   22   453   8 
 421   Svätovojtešská   23   433   8 
 422   Svätovojtešská   24   454   8 
 423   Svätovojtešská   25   434   8 
 424   Svätovojtešská   26   455   8 
 425   Svätovojtešská   27   435   8 
 426   Svätovojtešská   28   456   8 
 427   Svätovojtešská   29   436   8 
 428   Svätovojtešská   30   457   8 
 429   Svätovojtešská   31   437   8 
 430   Svätovojtešská   32   458   8 
 431   Svätovojtešská   33   438   8 
 432   Svätovojtešská   34   459   8 
 433   Svätovojtešská   35   439   8 
 434   Svätovojtešská   36   460   8 
 435   Svätovojtešská   37   440   8 
 436   Svätovojtešská   38   461   8 
 437   Svätovojtešská   39   441   8 
 438   Svätovojtešská   40   462   8 
 439   Svätovojtešská   41   442   8 
 440   Svätovojtešská   42   463   8 

Koniec.