Vytlačené dňa : 12.9.2019 , čas : 15:36:49

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Počiatočné písmeno ulice : Ô


 Por. č.:   Ulica:   Č. orientačné:   Číslo domu:   Obvod: 
 1   ôsma   3/ A   11862   3 
 2   ôsma   1   2241   3 
 3   ôsma   2   2244   3 
 4   ôsma   3   7579   3 
 5   ôsma   4   2245   3 
 6   ôsma   5   3418   3 
 7   ôsma   5 A   13307   3 
 8   ôsma   8   2247   3 
 9   ôsma   9   3589   3 
 10   ôsma   10   2248   3 
 11   ôsma   11   3393   3 
 12   ôsma   12   2248   3 
 13   ôsma   14   2249   3 
 14   ôsma   16   2250   3 
 15   ôsma   18   2251   3 
 16   ôsma   20   2252   3 
 17   ôsma   22   10292   3 
 18   ôsma   24   10428   3 
 19   ôsma   26   3411   3 
 20   ôsma   28   3412   3 
 21   ôsma   30   3322   3 

Koniec.