Vytlačené dňa : 12.9.2019 , čas : 15:36:49

MESTSKÁ ČAS BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Počiatočné písmeno ulice : J


 Por. č.:   Ulica:   Č. orientačné:   Číslo domu:   Obvod: 
 1   Jahodová   1   2849   1 
 2   Jahodová   2   2654   1 
 3   Jahodová   3   2850   1 
 4   Jahodová   4   3146   1 
 5   Jahodová   5   2851   1 
 6   Jahodová   5 A   3072   1 
 7   Jahodová   7   3174   1 
 8   Jahodová   9   2852   1 
 9   Jahodová   11   2853   1 
 10   Jahodová   13   2854   1 
 11   Jahodová   15   2855   1 
 12   Jahodová   17   2856   1 
 13   Jahodová   19   2857   1 
 14   Jahodová   21   2858   1 
 15   Jahodová   23   2859   1 
 16   Jakubíkova   4   2843   1 
 17   Jakubíkova   10   2846   1 
 18   Jakubíkova   12   2847   1 
 19   Jakubíkova   14   2848   1 
 20   Jalovcová   1   2206   3 
 21   Jalovcová   2   2210   3 
 22   Jalovcová   3   2207   3 
 23   Jalovcová   4   2211   3 
 24   Jalovcová   5   2208   3 
 25   Jalovcová   5 A   10207   3 
 26   Jalovcová   6   2212   3 
 27   Jalovcová   7   2209   3 
 28   Jalovcová   8   2213   3 
 29   Jalovcová   10   2214   3 
 30   Jánoškova   2   848   6 
 31   Jánoškova   4   849   6 
 32   Jánoškova   6   849   6 
 33   Jánoškova   8   1000   6 
 34   Jarošova   1   2961   8 
 35   Jaskový rad   1   1907   1 
 36   Jaskový rad   3   1908   1 
 37   Jaskový rad   13   1913   1 
 38   Jaskový rad   15   1914   1 
 39   Jaskový rad   17   1915   1 
 40   Jaskový rad   19   1916   1 
 41   Jaskový rad   21   1917   1 
 42   Jaskový rad   23   1918   1 
 43   Jaskový rad   27   1919   1 
 44   Jaskový rad   29   1920   1 
 45   Jaskový rad   31   1921   1 
 46   Jaskový rad   33   1922   1 
 47   Jaskový rad   37   1924   1 
 48   Jaskový rad   39   1925   1 
 49   Jaskový rad   41   1926   1 
 50   Jaskový rad   43   1927   1 
 51   Jaskový rad   45   1928   1 
 52   Jaskový rad   47   1929   1 
 53   Jaskový rad   49   13482   1 
 54   Jaskový rad   51   1931   1 
 55   Jaskový rad   53   1932   1 
 56   Jaskový rad   55   1933   1 
 57   Jaskový rad   59   13596   1 
 58   Jaskový rad   61   1310   1 
 59   Jaskový rad   63   1936   1 
 60   Jaskový rad   65   1937   1 
 61   Jaskový rad   67   1938   1 
 62   Jaskový rad   69   1939   1 
 63   Jaskový rad   69 A   10583   1 
 64   Jaskový rad   75   1942   1 
 65   Jaskový rad   77   1943   1 
 66   Jaskový rad   79   1944   1 
 67   Jaskový rad   81   1945   1 
 68   Jaskový rad   83   1946   1 
 69   Jaskový rad   85   1947   1 
 70   Jaskový rad   87   1948   1 
 71   Jaskový rad   89   1949   1 
 72   Jaskový rad   93   1951   1 
 73   Jaskový rad   95   1952   1 
 74   Jaskový rad   97 A   13503   1 
 75   Jaskový rad   97 B   13503   1 
 76   Jaskový rad   99   1954   1 
 77   Jaskový rad   101   2983   1 
 78   Jaskový rad   105   1957   1 
 79   Jaskový rad   107   1958   1 
 80   Jaskový rad   109   1959   1 
 81   Jaskový rad   113   1961   1 
 82   Jaskový rad   115   13777   1 
 83   Jaskový rad   139   1969   1 
 84   Jaskový rad   143   1971   1 
 85   Jaskový rad   145   1972   1 
 86   Jaskový rad   147   1973   1 
 87   Jaskový rad   149   1974   1 
 88   Jaskový rad   151   1975   1 
 89   Jaskový rad   153   1976   1 
 90   Jaskový rad   155   1977   1 
 91   Jaskový rad   157   1978   1 
 92   Jaskový rad   157 A   12470   1 
 93   Jaskový rad   161   1980   1 
 94   Jaskový rad   163   1980   1 
 95   Jaskový rad   165   1981   1 
 96   Jaskový rad   167   1982   1 
 97   Jaskový rad   169   1983   1 
 98   Jaskový rad   171   1984   1 
 99   Jaskový rad   173   1985   1 
 100   Jaskový rad   175   1986   1 
 101   Jaskový rad   177   3524   1 
 102   Jaskový rad   179   3523   1 
 103   Jaskový rad   181   3522   1 
 104   Jaskový rad   183   3521   1 
 105   Jaskový rad   187   3519   1 
 106   Jaskový rad   189   3518   1 
 107   Jaskový rad   191   3517   1 
 108   Jaskový rad   195   3515   1 
 109   Jaskový rad   199   3513   1 
 110   Jaskový rad   201   3512   1 
 111   Jaskový rad   201 A   3525   1 
 112   Jaskový rad   203   3511   1 
 113   Jaskový rad   205   3510   1 
 114   Jaskový rad   207   3509   1 
 115   Jaskový rad   209   3508   1 
 116   Jaskový rad   211   3507   1 
 117   Jaskový rad   213 A   13381   1 
 118   Jaskový rad   215   3505   1 
 119   Jaskový rad   217   3504   1 
 120   Jaskový rad   219   3503   1 
 121   Jaskový rad   223   3501   1 
 122   Jazdecká   3   374   8 
 123   Jazdecká   4   382   8 
 124   Jazdecká   5   375   8 
 125   Jazdecká   6   383   8 
 126   Jazdecká   7   376   8 
 127   Jazdecká   8   384   8 
 128   Jazdecká   9   377   8 
 129   Jazdecká   10   385   8 
 130   Jazdecká   11   378   8 
 131   Jazdecká   12   386   8 
 132   Jazdecká   13   379   8 
 133   Jazdecká   14   387   8 
 134   Jazdecká   15   380   8 
 135   Jazdecká   16   388   8 
 136   Jazdecká   17   381   8 
 137   Jazdecká   18   389   8 
 138   Jedenásta   4   3278   3 
 139   Jedenásta   6   2582   3 
 140   Jedenásta   9   13303   3 
 141   Jedenásta   9 A   13304   3 
 142   Jedenásta   13   7590   3 
 143   Jedenásta   16   13022   3 
 144   Jelšová   2   2872   1 
 145   Jelšová   3   2867   1 
 146   Jelšová   4   2873   1 
 147   Jelšová   5   2868   1 
 148   Jelšová   6   2874   1 
 149   Jelšová   7   2869   1 
 150   Jelšová   8   2875   1 
 151   Jelšová   9   2870   1 
 152   Jelšová   10   2876   1 
 153   Jelšová   12   2877   1 
 154   Jelšová   13   2871   1 
 155   Jeséniova   1   2298   3 
 156   Jeséniova   1 B   7057   3 
 157   Jeséniova   1 C   7057   3 
 158   Jeséniova   2   2322   3 
 159   Jeséniova   2 A   10424   3 
 160   Jeséniova   3   2299   3 
 161   Jeséniova   3 A   10948   3 
 162   Jeséniova   4   2323   3 
 163   Jeséniova   4 A   3462   3 
 164   Jeséniova   4 B   3463   3 
 165   Jeséniova   4 C   3461   3 
 166   Jeséniova   4 D   6548   3 
 167   Jeséniova   4 E   13221   3 
 168   Jeséniova   4 F   13222   3 
 169   Jeséniova   5   2300   3 
 170   Jeséniova   6   2324   3 
 171   Jeséniova   6 A   7585   3 
 172   Jeséniova   6 B   7656   3 
 173   Jeséniova   6 C   10902   3 
 174   Jeséniova   6 D   10997   3 
 175   Jeséniova   6 E   10997   3 
 176   Jeséniova   7   2301   3 
 177   Jeséniova   8   2325   3 
 178   Jeséniova   8 A   7565   3 
 179   Jeséniova   8 B   10976   3 
 180   Jeséniova   8 C   12904   3 
 181   Jeséniova   8 E   11249   3 
 182   Jeséniova   8 F   13135   3 
 183   Jeséniova   8 H   13325   3 
 184   Jeséniova   9   2302   3 
 185   Jeséniova   10   2326   3 
 186   Jeséniova   11   2303   3 
 187   Jeséniova   12   2327   3 
 188   Jeséniova   13   2304   3 
 189   Jeséniova   13 A   3476   3 
 190   Jeséniova   14   2327   3 
 191   Jeséniova   15   2228   3 
 192   Jeséniova   17   2305   3 
 193   Jeséniova   18 A   12157   3 
 194   Jeséniova   18 B   12740   3 
 195   Jeséniova   18 C   12750   3 
 196   Jeséniova   18 D   12751   3 
 197   Jeséniova   19   3530   3 
 198   Jeséniova   20 B   12196   3 
 199   Jeséniova   21   2306   3 
 200   Jeséniova   22   13497   3 
 201   Jeséniova   23   2307   3 
 202   Jeséniova   24   2331   3 
 203   Jeséniova   25   2308   3 
 204   Jeséniova   25 A   2580   3 
 205   Jeséniova   26   2332   3 
 206   Jeséniova   27   3547   3 
 207   Jeséniova   27 A   11111   3 
 208   Jeséniova   28   13623   3 
 209   Jeséniova   28 A   13624   3 
 210   Jeséniova   29   2309   3 
 211   Jeséniova   30   2334   3 
 212   Jeséniova   31   2310   3 
 213   Jeséniova   32   2335   3 
 214   Jeséniova   33   2311   3 
 215   Jeséniova   33 A   11134   3 
 216   Jeséniova   33 B   11023   3 
 217   Jeséniova   33 C   10333   3 
 218   Jeséniova   33 D   10204   3 
 219   Jeséniova   34   2336   3 
 220   Jeséniova   35   2312   3 
 221   Jeséniova   36   2337   3 
 222   Jeséniova   37   2312   3 
 223   Jeséniova   37 A   10342   3 
 224   Jeséniova   37 B   13396   3 
 225   Jeséniova   38   2338   3 
 226   Jeséniova   39   2313   3 
 227   Jeséniova   39 A   10771   3 
 228   Jeséniova   40   2339   3 
 229   Jeséniova   41   13728   3 
 230   Jeséniova   41 A   2385   3 
 231   Jeséniova   42   2340   3 
 232   Jeséniova   43   2315   3 
 233   Jeséniova   44   2661   3 
 234   Jeséniova   45   2315   3 
 235   Jeséniova   46   2342   3 
 236   Jeséniova   48   2343   3 
 237   Jeséniova   49   2317   3 
 238   Jeséniova   50   2344   3 
 239   Jeséniova   51   2317   3 
 240   Jeséniova   52   2345   3 
 241   Jeséniova   55   2319   3 
 242   Jeséniova   57   2320   3 
 243   Jeséniova   59   2321   3 
 244   Jeséniova   61   3138   3 
 245   Jeséniova   65   12416   3 
 246   Jiskrova   1   5   2 
 247   Jiskrova   2   6   2 
 248   Jiskrova   3   5   2 
 249   Jiskrova   4   6   2 
 250   Jiskrova   6   7   2 
 251   Jiskrova   8   7   2 
 252   Jozefa Cígera Hronského   2   1634   7 
 253   Jozefa Cígera Hronského   4   1634   7 
 254   Jozefa Cígera Hronského   6   1634   7 
 255   Jozefa Cígera Hronského   8   1634   7 
 256   Jozefa Cígera Hronského   10   1634   7 
 257   Jozefa Cígera Hronského   12   1635   7 
 258   Jozefa Cígera Hronského   14   1635   7 
 259   Jozefa Cígera Hronského   16   1636   7 
 260   Jozefa Cígera Hronského   18   1636   7 
 261   Jozefa Cígera Hronského   20   1636   7 
 262   Jozefa Cígera Hronského   22   1637   7 
 263   Jozefa Cígera Hronského   24   1637   7 
 264   Jozefa Cígera Hronského   26   1637   7 
 265   Júlová   2   3127   1 
 266   Júlová   3   13132   3 
 267   Júlová   4   3128   1 
 268   Júlová   5   12138   3 
 269   Júlová   6   7597   1 
 270   Júlová   7   7597   3 
 271   Júlová   8   3298   1 
 272   Júlová   9   3414   3 
 273   Júlová   10   7540   1 
 274   Júlová   11   6544   3 
 275   Júlová   12   3221   1 
 276   Júlová   14   7568   1 
 277   Júlová   16   7569   1 
 278   Júlová   18   3254   1 
 279   Júlová   20   3480   1 
 280   Júlová   22   10201   1 
 281   Júlová   24   10706   1 
 282   Júlová   26   10533   1 
 283   Júlová   28   3350   1 
 284   Júlová   30   10726   1 
 285   Júlová   32   10941   1 
 286   Junácka   6   2951   4 
 287   Júnová   1   3378   1 
 288   Júnová   2   3099   1 
 289   Júnová   3   7554   1 
 290   Júnová   4   3185   1 
 291   Júnová   5   3372   1 
 292   Júnová   6   3136   1 
 293   Júnová   7   3428   1 
 294   Júnová   8   3148   1 
 295   Júnová   9   3201   1 
 296   Júnová   10   3147   1 
 297   Júnová   11   3352   1 
 298   Júnová   12   3140   1 
 299   Júnová   13   10655   1 
 300   Júnová   14   7762   1 
 301   Júnová   15   10231   1 
 302   Júnová   16   12895   1 
 303   Júnová   17   3340   1 
 304   Júnová   18   12620   1 
 305   Júnová   19   3454   1 
 306   Júnová   20   12820   1 
 307   Júnová   21   6545   1 
 308   Júnová   22   12150   1 
 309   Júnová   23   3379   1 
 310   Júnová   24   12687   1 
 311   Júnová   25   3345   1 
 312   Júnová   27   3213   1 
 313   Júnová   29   3214   1 
 314   Júnová   31   3355   1 
 315   Júnová   43   1381   1 
 316   Jurská   1   1102   5 
 317   Jurská   3   1103   5 
 318   Jurská   3 A   13452   5 
 319   Jurská   5   1104   5 
 320   Jurská   7   1105   5 
 321   Jurská   9   1106   5 
 322   Jurská   11   1107   5 
 323   Jurská   13   1108   5 
 324   Jurská   13 A   13513   5 
 325   Jurská   13 B   13514   5 
 326   Jurská   15   1109   5 
 327   Jurská   15 A   12097   5 
 328   Jurská   15 B   13749   5 
 329   Jurská   21   13621   5 
 330   Jurská   23   13730   5 
 331   Jurská   25   13770   5 

Koniec.