Vytlačené dňa : 12.9.2019 , čas : 15:36:49

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Počiatočné písmeno ulice : D


 Por. č.:   Ulica:   Č. orientačné:   Číslo domu:   Obvod: 
 1   Desiata   2   10605   3 
 2   Desiata   3   3332   3 
 3   Desiata   5   11181   3 
 4   Desiata   7   2259   3 
 5   Desiata   11   10833   3 
 6   Desiata   13   2260   3 
 7   Desiata   15   2962   3 
 8   Desiata   17   2994   3 
 9   Desiata   18   12065   3 
 10   Desiata   19   3089   3 
 11   Desiata   20   10883   3 
 12   Desiata   21   7747   3 
 13   Desiata   22   3470   3 
 14   Desiata   26   2570   3 
 15   Desiata   28   3098   3 
 16   Desiata   30   2386   3 
 17   Desiata   32   2991   3 
 18   Desiata   34   13207   3 
 19   Deviata   3   13480   3 
 20   Deviata   4   3137   3 
 21   Deviata   4 A   7586   3 
 22   Deviata   5   2253   3 
 23   Deviata   5 A   11861   3 
 24   Deviata   6   2255   3 
 25   Deviata   7   3130   3 
 26   Deviata   7 A   13011   3 
 27   Deviata   8   2256   3 
 28   Deviata   8 A   3241   3 
 29   Deviata   9   2254   3 
 30   Deviata   10   2347   3 
 31   Deviata   12   3172   3 
 32   Deviata   14   3059   3 
 33   Druhá   1   2225   3 
 34   Druhá   2   2226   3 
 35   Druhá   4   2227   3 
 36   Družstevná   1   67   4 
 37   Družstevná   3   67   4 
 38   Družstevná   4   70   4 
 39   Družstevná   5   68   4 
 40   Družstevná   6   70   4 
 41   Družstevná   7   68   4 
 42   Družstevná   8   70   4 
 43   Dvanásta   5   3305   3 
 44   Dvanásta   6   3430   3 
 45   Dvanásta   7   3246   3 
 46   Dvanásta   9   3302   3 
 47   Dvanásta   12   3196   3 
 48   Dvanásta   14   3209   3 
 49   Dvanásta   15   7690   3 

Koniec.