VytlaŤenť dÚa : 12.9.2019 , Ťas : 15:36:49

MESTSKŃ »ASć BRATISLAVA-NOV… MESTO

PoŤiatoŤnť pŪsmeno ulice : »


 Por. Ť.:   Ulica:   ». orientaŤnť:   »Ūslo domu:   Obvod: 
 1   »ajakova   32   3583   7 
 2   »ajakova   34   3584   7 
 3   »ajakova   35   3576   7 
 4   »ajakova   36   3585   7 
 5   »ajakova   37   3577   7 
 6   »ajakova   39   3578   7 
 7   »ajakova   41   3579   7 
 8   »ajakova   45   3581   7 
 9   »ernicovŠ   2   1819   1 
 10   »ernicovŠ   2 A   10629   1 
 11   »ernicovŠ   3   1812   1 
 12   »ernicovŠ   4   1820   1 
 13   »ernicovŠ   5   1813   1 
 14   »ernicovŠ   6   3232   1 
 15   »ernicovŠ   7   13048   1 
 16   »ernicovŠ   9   1814   1 
 17   »ernicovŠ   11   2292   1 
 18   »ernicovŠ   13   3351   1 
 19   »ernicovŠ   15   2885   1 
 20   »ernicovŠ   19   1815   1 
 21   »ernicovŠ   21   1816   1 
 22   »ernicovŠ   23   1817   1 
 23   »ernicovŠ   25   1818   1 
 24   »eskŠ   2   108   2 
 25   »eskŠ   3   98   2 
 26   »eskŠ   4   108   2 
 27   »eskŠ   5   3002   2 
 28   »eskŠ   6   109   2 
 29   »eskŠ   7   3002   2 
 30   »eskŠ   7 A   3002   2 
 31   »eskŠ   8   110   2 
 32   »eskŠ   9   100   2 
 33   »eskŠ   11   101   2 
 34   »eskŠ   13   101   2 
 35   »eskŠ   13   102   2 
 36   »eskŠ   15   103   2 
 37   »eskŠ   17   104   2 
 38   »eskŠ   19   105   2 
 39   »eskŠ   21   106   2 
 40   »eskŠ   23   107   2 
 41   »remchovŠ   1   2261   3 
 42   »remchovŠ   2   2271   3 
 43   »remchovŠ   2 A   10848   3 
 44   »remchovŠ   2 B   12048   3 
 45   »remchovŠ   2 C   10794   3 
 46   »remchovŠ   2 D   10751   3 
 47   »remchovŠ   2 E   10774   3 
 48   »remchovŠ   2 F   12240   3 
 49   »remchovŠ   3   2262   3 
 50   »remchovŠ   4   2272   3 
 51   »remchovŠ   4 A   10484   3 
 52   »remchovŠ   4 B   10565   3 
 53   »remchovŠ   4 C   11903   3 
 54   »remchovŠ   4 D   12199   3 
 55   »remchovŠ   4 E   12127   3 
 56   »remchovŠ   5   2263   3 
 57   »remchovŠ   6   2273   3 
 58   »remchovŠ   8   2274   3 
 59   »remchovŠ   8 A   13433   3 
 60   »remchovŠ   9   2265   3 
 61   »remchovŠ   10   2275   3 
 62   »remchovŠ   10 A   10647   3 
 63   »remchovŠ   11   2266   3 
 64   »remchovŠ   12   2276   3 
 65   »remchovŠ   13   2267   3 
 66   »remchovŠ   14   2277   3 
 67   »remchovŠ   15   2203   3 
 68   »remchovŠ   17   2268   3 
 69   »remchovŠ   18   2278   3 
 70   »remchovŠ   19   13306   3 
 71   »remchovŠ   20   13320   3 
 72   »remchovŠ   24   3100   3 
 73   »remchovŠ   24 A   3100   3 
 74   »remchovŠ   25   2269   3 
 75   »remchovŠ   26   2280   3 
 76   »remchovŠ   27   2270   3 
 77   »remchovŠ   28   2281   3 
 78   »remchovŠ   29   3392   3 
 79   »remchovŠ   29 A   12315   3 
 80   »remchovŠ   30   2258   3 
 81   »sl. Paraöutistov   1   211   6 
 82   »sl. Paraöutistov   3   212   6 
 83   »sl. Paraöutistov   5   212   6 
 84   »sl. Paraöutistov   7   212   6 
 85   »sl. Paraöutistov   9   212   6 
 86   »sl. Paraöutistov   11   213   6 
 87   »sl. Paraöutistov   13   214   6 
 88   »sl. Paraöutistov   15   214   6 
 89   »sl. Paraöutistov   17   214   6 
 90   »sl. Paraöutistov   19   214   6 
 91   »sl. Paraöutistov   21   215   6 
 92   »sl. Paraöutistov   23   216   6 
 93   »sl. Paraöutistov   25   216   6 
 94   »sl. Paraöutistov   27   261   6 
 95   »sl. Paraöutistov   29   261   6 
 96   »sl. Paraöutistov   31   217   6 

Koniec.