Vytlačené dňa : 12.9.2019 , čas : 15:36:49

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Počiatočné písmeno ulice : B


 Por. č.:   Ulica:   Č. orientačné:   Číslo domu:   Obvod: 
 1   Bajkalská   5   12188   4 
 2   Bajkalská   5 A   12188   4 
 3   Bajkalská   5 B   12188   4 
 4   Bajkalská   5 C   12188   4 
 5   Bajkalská   7 A   13495   4 
 6   Bajkalská   9   12985   4 
 7   Bajkalská   9 A   12985   4 
 8   Bajkalská   9 B   12985   4 
 9   Bardejovská   1   13968   5 
 10   Bardejovská   2   1126   5 
 11   Bardejovská   3   1113   5 
 12   Bardejovská   4   1127   5 
 13   Bardejovská   5   1114   5 
 14   Bardejovská   6   1128   5 
 15   Bardejovská   7   1115   5 
 16   Bardejovská   8   1129   5 
 17   Bardejovská   9   1116   5 
 18   Bardejovská   10   1130   5 
 19   Bardejovská   11   1117   5 
 20   Bardejovská   12   1131   5 
 21   Bardejovská   13   1118   5 
 22   Bardejovská   14   1132   5 
 23   Bardejovská   15   1119   5 
 24   Bardejovská   16   1133   5 
 25   Bardejovská   17   1120   5 
 26   Bardejovská   18   1134   5 
 27   Bardejovská   19   1121   5 
 28   Bardejovská   20   1135   5 
 29   Bardejovská   21   1122   5 
 30   Bardejovská   22   1136   5 
 31   Bardejovská   23   1123   5 
 32   Bardejovská   24   1137   5 
 33   Bardejovská   25   1124   5 
 34   Bardejovská   27   1125   5 
 35   Bárdošova   1   2706   1 
 36   Bárdošova   3   2712   1 
 37   Bárdošova   4   2842   1 
 38   Bárdošova   5   2713   1 
 39   Bárdošova   6   2845   1 
 40   Bárdošova   7   2713   1 
 41   Bárdošova   9   2713   1 
 42   Bárdošova   11   2713   1 
 43   Bárdošova   12   2717   1 
 44   Bárdošova   13   2714   1 
 45   Bárdošova   14   2718   1 
 46   Bárdošova   15   2714   1 
 47   Bárdošova   16   2719   1 
 48   Bárdošova   17   2715   1 
 49   Bárdošova   18   2720   1 
 50   Bárdošova   19   2715   1 
 51   Bárdošova   20   2721   1 
 52   Bárdošova   21   2939   1 
 53   Bárdošova   22   2565   1 
 54   Bárdošova   23   2939   1 
 55   Bárdošova   24   3096   1 
 56   Bárdošova   25   2939   1 
 57   Bárdošova   26   2722   1 
 58   Bárdošova   27   2940   1 
 59   Bárdošova   28   2561   1 
 60   Bárdošova   30   2723   1 
 61   Bárdošova   32   2716   1 
 62   Bárdošova   35 A   13557   3 
 63   Bárdošova   35 B   13558   3 
 64   Bárdošova   37   2596   3 
 65   Bárdošova   41   13380   3 
 66   Bárdošova   43   10870   3 
 67   Bárdošova   44   3549   3 
 68   Bárdošova   45   12007   3 
 69   Bárdošova   45 A   12290   3 
 70   Bárdošova   46   3548   3 
 71   Bárdošova   48   3178   3 
 72   Bárdošova   48 A   3468   3 
 73   Bárdošova   49   2592   3 
 74   Bárdošova   50   2729   3 
 75   Bárdošova   51   2593   3 
 76   Bárdošova   53   2594   3 
 77   Bárdošova   54   2730   3 
 78   Bárdošova   55   2595   3 
 79   Bárdošova   56   2731   3 
 80   Bárdošova   56 A   3003   3 
 81   Bárdošova   58   2732   3 
 82   Bárdošova   59   3001   3 
 83   Bárdošova   59 A   12394   3 
 84   Bárdošova   59 B   13806   3 
 85   Bárdošova   60   2733   3 
 86   Bárdošova   62   2770   3 
 87   Bárdošova   64   2735   3 
 88   Bárdošova   68   2736   3 
 89   Bárdošova   70   3034   3 
 90   Bárdošova   70 B   13289   3 
 91   Bárdošova   78   10332   3 
 92   Bárdošova   78 A   10331   3 
 93   Bartoškova   2   129   4 
 94   Bartoškova   3   122   4 
 95   Bartoškova   4   126   4 
 96   Bartoškova   5   122   4 
 97   Bartoškova   6   127   4 
 98   Bartoškova   7   124   4 
 99   Bartoškova   8   127   4 
 100   Bartoškova   10   127   4 
 101   Belehradská   1   71   2 
 102   Belehradská   3   71   2 
 103   Belehradská   4   4   2 
 104   Belehradská   4   74   2 
 105   Belehradská   5   71   2 
 106   Belehradská   6   73   2 
 107   Belehradská   7   71   2 
 108   Belehradská   8   74   2 
 109   Belehradská   9   71   2 
 110   Belehradská   10   74   2 
 111   Belehradská   11   71   2 
 112   Belehradská   13   71   2 
 113   Belianska   1   1905   1 
 114   Belianska   2   1904   1 
 115   Belianska   3   1906   1 
 116   Belianska   30   13459   1 
 117   Bellova   2   3049   3 
 118   Bellova   2 A   12031   3 
 119   Bellova   2 C   13045   3 
 120   Bellova   2 D   13044   3 
 121   Bellova   2 E   13044   3 
 122   Bellova   2 F   13043   3 
 123   Bellova   2 G   13043   3 
 124   Bellova   2 H   13042   3 
 125   Bellova   2 I   13042   3 
 126   Bellova   2 J   13041   3 
 127   Bellova   2 K   13041   3 
 128   Bellova   2 L   13040   3 
 129   Bellova   2 M   13040   3 
 130   Bellova   2 N   13039   3 
 131   Bellova   2 O   13039   3 
 132   Bellova   3   1987   3 
 133   Bellova   4   3050   3 
 134   Bellova   5   1988   3 
 135   Bellova   7   3171   3 
 136   Bellova   9   3142   3 
 137   Bellova   11   11852   3 
 138   Bellova   12   12582   3 
 139   Bellova   12 A   12582   3 
 140   Bellova   12 B   12582   3 
 141   Bellova   12 C   12583   3 
 142   Bellova   12 D   12583   3 
 143   Bellova   12 E   12583   3 
 144   Bellova   13   1989   3 
 145   Bellova   14   2026   3 
 146   Bellova   14 A   12455   3 
 147   Bellova   15   2591   3 
 148   Bellova   16   2027   3 
 149   Bellova   17   1990   3 
 150   Bellova   18   2028   3 
 151   Bellova   19   1991   3 
 152   Bellova   20   2157   3 
 153   Bellova   21   3145   3 
 154   Bellova   21 A   3145   3 
 155   Bellova   22   2152   3 
 156   Bellova   23   2439   3 
 157   Bellova   24   1771   3 
 158   Bellova   25   6314   3 
 159   Bellova   25 A   12078   3 
 160   Bellova   26   2029   3 
 161   Bellova   26 A   3343   3 
 162   Bellova   27   10454   3 
 163   Bellova   27 A   13519   3 
 164   Bellova   28   2030   3 
 165   Bellova   29   3129   3 
 166   Bellova   30   3012   3 
 167   Bellova   32   2031   3 
 168   Bellova   33   1992   3 
 169   Bellova   34   13771   3 
 170   Bellova   35   1993   3 
 171   Bellova   36   2032   3 
 172   Bellova   37   1994   3 
 173   Bellova   38   12389   3 
 174   Bellova   38 A   12390   3 
 175   Bellova   39   1995   3 
 176   Bellova   40   2033   3 
 177   Bellova   40 A   12688   3 
 178   Bellova   41   1996   3 
 179   Bellova   42   11178   3 
 180   Bellova   43   1997   3 
 181   Bellova   44   3456   3 
 182   Bellova   45   1998   3 
 183   Bellova   46   2034   3 
 184   Bellova   47   1999   3 
 185   Bellova   49   2000   3 
 186   Bellova   50   2296   3 
 187   Bellova   50 A   12005   3 
 188   Bellova   50 B   7686   3 
 189   Bellova   51   2001   3 
 190   Bellova   52   2297   3 
 191   Bellova   53   2002   3 
 192   Bellova   54   2035   3 
 193   Bellova   54 B   11292   3 
 194   Bellova   55   2003   3 
 195   Bellova   56   3013   3 
 196   Bellova   56 A   11572   3 
 197   Bellova   56 B   11928   3 
 198   Bellova   57   2004   3 
 199   Bellova   58   2036   3 
 200   Bellova   59   2005   3 
 201   Bellova   60   2037   3 
 202   Bellova   61   2006   3 
 203   Bellova   62   2038   3 
 204   Bellova   63   2007   3 
 205   Bellova   64   2039   3 
 206   Bellova   65   2008   3 
 207   Bellova   66   2040   3 
 208   Bellova   67   2009   3 
 209   Bellova   67 A   13494   3 
 210   Bellova   68   2041   3 
 211   Bellova   69   13148   3 
 212   Bellova   69 A   13149   3 
 213   Bellova   70   2042   3 
 214   Bellova   71   2011   3 
 215   Bellova   72   2043   3 
 216   Bellova   73   2012   3 
 217   Bellova   74   2044   3 
 218   Bellova   75   2013   3 
 219   Bellova   76   2045   3 
 220   Bellova   77   2014   3 
 221   Bellova   78   2046   3 
 222   Bellova   79   2015   3 
 223   Bellova   80   2047   3 
 224   Bellova   81   2016   3 
 225   Bellova   82   2048   3 
 226   Bellova   82 A   10531   3 
 227   Bellova   83   2017   3 
 228   Bellova   84   2049   3 
 229   Bellova   85   2018   3 
 230   Bellova   86   2050   3 
 231   Bellova   87   2019   3 
 232   Bellova   88   2051   3 
 233   Bellova   89   2020   3 
 234   Bellova   90   2052   3 
 235   Bellova   92   2053   3 
 236   Bellova   93   2022   3 
 237   Bellova   94   2054   3 
 238   Bellova   95   2023   3 
 239   Bellova   96   2055   3 
 240   Bellova   97   2024   3 
 241   Bellova   98   2056   3 
 242   Bellova   100   2057   3 
 243   Bellova   102   2058   3 
 244   Bellova   104   2059   3 
 245   Bellova   106   2060   3 
 246   Bellova   108   2061   3 
 247   Bellova   110   2062   3 
 248   Bellova   112   2063   3 
 249   Bellova   114   2064   3 
 250   Bellova   116   2065   3 
 251   bez   BEZ   13246   9 
 252   BEZAA   BEZ   0   9 
 253   BEZBB   BEZ   0   9 
 254   BEZCC   BEZ   0   9 
 255   BEZDD   BEZ   0   9 
 256   Blatnická   1   1674   7 
 257   Bojnická   15   1487   5 
 258   Bojnická   19   6954   5 
 259   Bojnická   21   6959   5 
 260   Bojnická   23   7694   5 
 261   Bojnická   25   7545   5 
 262   Boskovičova   1   3023   1 
 263   Boskovičova   2   3575   1 
 264   Boskovičova   3   3024   1 
 265   Boskovičova   4   1675   1 
 266   Boskovičova   5   3025   1 
 267   Boskovičova   6   1676   1 
 268   Boskovičova   7   3026   1 
 269   Boskovičova   8   1677   1 
 270   Brečtanová   2   2356   3 
 271   Brečtanová   2 A   11896   3 
 272   Brečtanová   2 B   11897   3 
 273   Brečtanová   3   2866   3 
 274   Brečtanová   4   2357   3 
 275   Brečtanová   4 A   13008   3 
 276   Brečtanová   4 B   13008   3 
 277   Brečtanová   5   2352   3 
 278   Brečtanová   6   3108   3 
 279   Brečtanová   6 A   13021   3 
 280   Brečtanová   7   2349   3 
 281   Brečtanová   8 A   3143   3 
 282   Brečtanová   9   2354   3 
 283   Brečtanová   10   3097   3 
 284   Brečtanová   10 A   3070   3 
 285   Brečtanová   11   2355   3 
 286   Brečtanová   12   2360   3 
 287   Brečtanová   12 A   3331   3 
 288   Brečtanová   13   2358   3 
 289   Brečtanová   14   2361   3 
 290   Brečtanová   14 B   3091   3 
 291   Brečtanová   14 C   3297   3 
 292   Brečtanová   15   3068   3 
 293   Brečtanová   16   2575   3 
 294   Brečtanová   17   2984   3 
 295   Brečtanová   18   3455   3 
 296   Brečtanová   19   2350   3 
 297   Brečtanová   20   2584   3 
 298   Brečtanová   21   3158   3 
 299   Brečtanová   22   12112   3 
 300   Brečtanová   23   2452   3 
 301   Brečtanová   24   2362   3 
 302   Brečtanová   25   2461   3 
 303   Brečtanová   26   2363   3 
 304   Brečtanová   27   2571   3 
 305   Brečtanová   28   2364   3 
 306   Brečtanová   29   3164   3 
 307   Brečtanová   30   2365   3 
 308   Brečtanová   31   3123   3 
 309   Brečtanová   32   2567   3 
 310   Brečtanová   34   13435   3 
 311   Brezovská   1   784   6 
 312   Brezovská   3   785   6 
 313   Brezovská   5   786   6 
 314   Brezovská   7   787   6 
 315   Brezovská   9   788   6 
 316   Brezovská   11   789   6 
 317   Brezovská   13   790   6 
 318   Brezovská   15   791   6 
 319   Brezovská   17   792   6 
 320   Brezovská   19   793   6 
 321   Brezovská   21   794   6 
 322   Brezovská   23   13808   6 
 323   Brezovská   25   13738   6 
 324   Brezovská   25 A   12660   6 
 325   Brezovská   27   797   6 
 326   Brezovská   29   798   6 
 327   Brezovská   31   799   6 
 328   Brezovská   33   800   6 
 329   Briežky   0   1253   6 
 330   Briežky   13   12057   6 
 331   Brusnicová   1   13798   3 
 332   Brusnicová   1 A   10254   3 
 333   Brusnicová   3   2291   3 
 334   Brusnicová   5   10239   3 
 335   Brusnicová   7   11982   3 
 336   Brusnicová   10 G   11993   3 
 337   Brusnicová   11   13520   3 
 338   Brusnicová   15   2295   3 
 339   Brusnicová   16   13630   3 
 340   Brusnicová   18   13631   3 
 341   Brusnicová   20   12316   3 
 342   Brusnicová   20 A   12422   3 
 343   Brusnicová   20 B   12561   3 
 344   Brusnicová   22   12268   3 
 345   Brusnicová   23   11991   3 
 346   Brusnicová   24   12132   3 
 347   Brusnicová   26   13166   3 
 348   Brusnicová   27   2293   3 
 349   Brusnicová   29   2294   3 
 350   Brusnicová   30   10758   3 
 351   Budyšínska   1   75   2 
 352   Budyšínska   2   78   2 
 353   Budyšínska   4   79   2 
 354   Budyšínska   6   80   2 
 355   Budyšínska   8   3170   2 
 356   Budyšínska   10   3170   2 
 357   Budyšínska   10 A   3170   2 
 358   Budyšínska   12   82   2 
 359   Budyšínska   14   82   2 
 360   Budyšínska   16   82   2 
 361   Budyšínska   18   82   2 
 362   Budyšínska   20   3062   2 
 363   Budyšínska   32   92   7 
 364   Budyšínska   36   93   7 
 365   Budyšínska   38   95   7 
 366   Burgundská   1 A   13423   5 
 367   Burgundská   3   12657   5 
 368   Burgundská   4   13540   5 
 369   Burgundská   5   13103   5 
 370   Burgundská   7 A   12836   5 
 371   Burgundská   7 B   12837   5 
 372   Burgundská   8   13010   5 
 373   Burgundská   9   13665   5 
 374   Burgundská   9 A   13594   5 
 375   Burgundská   9 B   13595   5 
 376   Burgundská   12   13889   5 
 377   Burgundská   14   13176   5 
 378   Burgundská   15   12623   5 
 379   Burgundská   15 A   12624   5 

Koniec.