Vytlačené dňa : 12.9.2019 , čas : 15:36:49

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Počiatočné písmeno ulice : A


 Por. č.:   Ulica:   Č. orientačné:   Číslo domu:   Obvod: 
 1   Ambrova   1   1806   1 
 2   Ambrova   2   1798   1 
 3   Ambrova   3   2996   1 
 4   Ambrova   4   1799   1 
 5   Ambrova   5   2785   1 
 6   Ambrova   6   1800   1 
 7   Ambrova   7   1795   1 
 8   Ambrova   8   1716   1 
 9   Ambrova   9   3115   1 
 10   Ambrova   10   3081   1 
 11   Ambrova   11   2589   1 
 12   Ambrova   12   2993   1 
 13   Ambrova   13   3110   1 
 14   Ambrova   14   2583   1 
 15   Ambrova   15   1796   1 
 16   Ambrova   16   3009   1 
 17   Ambrova   17   1673   1 
 18   Ambrova   18   1801   1 
 19   Ambrova   19   1797   1 
 20   Ambrova   20   1802   1 
 21   Ambrova   21   2588   1 
 22   Ambrova   22   1803   1 
 23   Ambrova   23   2566   1 
 24   Ambrova   24   1804   1 
 25   Ambrova   25   1723   1 
 26   Ambrova   26   2687   1 
 27   Ambrova   27   1719   1 
 28   Ambrova   28   1717   1 
 29   Ambrova   29   3106   1 
 30   Ambrova   30   1805   1 
 31   Ambrova   31   2572   1 
 32   Ambrova   32   2952   1 
 33   Ambrova   33   2573   1 
 34   Ambrova   34   2836   1 
 35   Ambrova   35   2590   1 
 36   Ambrova   36   2577   1 
 37   Ambrova   37   3073   1 
 38   Ambrova   38   2578   1 
 39   Ambrova   39   3074   1 
 40   Ambrova   40   13550   1 
 41   Ambrova   41   13247   1 
 42   Americká   1   1628   7 
 43   Americká   2   1630   7 
 44   Americká   3   1629   7 
 45   Americká   5   1629   7 
 46   Americká   7   1629   7 
 47   Americká   9   1629   7 

Koniec.