Vytlačené dňa : 12.9.2019 , čas : 15:36:12

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

Vchody a ich priradenie pre školský obvod.

 Por. č.:   Ulica:   Č. orientačné:   Číslo domu:   Obvod: 
 1   Ambrova   1   1806   1 
 2   Ambrova   2   1798   1 
 3   Ambrova   3   2996   1 
 4   Ambrova   4   1799   1 
 5   Ambrova   5   2785   1 
 6   Ambrova   6   1800   1 
 7   Ambrova   7   1795   1 
 8   Ambrova   8   1716   1 
 9   Ambrova   9   3115   1 
 10   Ambrova   10   3081   1 
 11   Ambrova   11   2589   1 
 12   Ambrova   12   2993   1 
 13   Ambrova   13   3110   1 
 14   Ambrova   14   2583   1 
 15   Ambrova   15   1796   1 
 16   Ambrova   16   3009   1 
 17   Ambrova   17   1673   1 
 18   Ambrova   18   1801   1 
 19   Ambrova   19   1797   1 
 20   Ambrova   20   1802   1 
 21   Ambrova   21   2588   1 
 22   Ambrova   22   1803   1 
 23   Ambrova   23   2566   1 
 24   Ambrova   24   1804   1 
 25   Ambrova   25   1723   1 
 26   Ambrova   26   2687   1 
 27   Ambrova   27   1719   1 
 28   Ambrova   28   1717   1 
 29   Ambrova   29   3106   1 
 30   Ambrova   30   1805   1 
 31   Ambrova   31   2572   1 
 32   Ambrova   32   2952   1 
 33   Ambrova   33   2573   1 
 34   Ambrova   34   2836   1 
 35   Ambrova   35   2590   1 
 36   Ambrova   36   2577   1 
 37   Ambrova   37   3073   1 
 38   Ambrova   38   2578   1 
 39   Ambrova   39   3074   1 
 40   Ambrova   40   13550   1 
 41   Ambrova   41   13247   1 
 42   Americká   1   1628   7 
 43   Americká   2   1630   7 
 44   Americká   3   1629   7 
 45   Americká   5   1629   7 
 46   Americká   7   1629   7 
 47   Americká   9   1629   7 
 48   Bajkalská   5   12188   4 
 49   Bajkalská   5 A   12188   4 
 50   Bajkalská   5 B   12188   4 
 51   Bajkalská   5 C   12188   4 
 52   Bajkalská   7 A   13495   4 
 53   Bajkalská   9   12985   4 
 54   Bajkalská   9 A   12985   4 
 55   Bajkalská   9 B   12985   4 
 56   Bardejovská   1   13968   5 
 57   Bardejovská   2   1126   5 
 58   Bardejovská   3   1113   5 
 59   Bardejovská   4   1127   5 
 60   Bardejovská   5   1114   5 
 61   Bardejovská   6   1128   5 
 62   Bardejovská   7   1115   5 
 63   Bardejovská   8   1129   5 
 64   Bardejovská   9   1116   5 
 65   Bardejovská   10   1130   5 
 66   Bardejovská   11   1117   5 
 67   Bardejovská   12   1131   5 
 68   Bardejovská   13   1118   5 
 69   Bardejovská   14   1132   5 
 70   Bardejovská   15   1119   5 
 71   Bardejovská   16   1133   5 
 72   Bardejovská   17   1120   5 
 73   Bardejovská   18   1134   5 
 74   Bardejovská   19   1121   5 
 75   Bardejovská   20   1135   5 
 76   Bardejovská   21   1122   5 
 77   Bardejovská   22   1136   5 
 78   Bardejovská   23   1123   5 
 79   Bardejovská   24   1137   5 
 80   Bardejovská   25   1124   5 
 81   Bardejovská   27   1125   5 
 82   Bárdošova   1   2706   1 
 83   Bárdošova   3   2712   1 
 84   Bárdošova   4   2842   1 
 85   Bárdošova   5   2713   1 
 86   Bárdošova   6   2845   1 
 87   Bárdošova   7   2713   1 
 88   Bárdošova   9   2713   1 
 89   Bárdošova   11   2713   1 
 90   Bárdošova   12   2717   1 
 91   Bárdošova   13   2714   1 
 92   Bárdošova   14   2718   1 
 93   Bárdošova   15   2714   1 
 94   Bárdošova   16   2719   1 
 95   Bárdošova   17   2715   1 
 96   Bárdošova   18   2720   1 
 97   Bárdošova   19   2715   1 
 98   Bárdošova   20   2721   1 
 99   Bárdošova   21   2939   1 
 100   Bárdošova   22   2565   1 
 101   Bárdošova   23   2939   1 
 102   Bárdošova   24   3096   1 
 103   Bárdošova   25   2939   1 
 104   Bárdošova   26   2722   1 
 105   Bárdošova   27   2940   1 
 106   Bárdošova   28   2561   1 
 107   Bárdošova   30   2723   1 
 108   Bárdošova   32   2716   1 
 109   Bárdošova   35 A   13557   3 
 110   Bárdošova   35 B   13558   3 
 111   Bárdošova   37   2596   3 
 112   Bárdošova   41   13380   3 
 113   Bárdošova   43   10870   3 
 114   Bárdošova   44   3549   3 
 115   Bárdošova   45   12007   3 
 116   Bárdošova   45 A   12290   3 
 117   Bárdošova   46   3548   3 
 118   Bárdošova   48   3178   3 
 119   Bárdošova   48 A   3468   3 
 120   Bárdošova   49   2592   3 
 121   Bárdošova   50   2729   3 
 122   Bárdošova   51   2593   3 
 123   Bárdošova   53   2594   3 
 124   Bárdošova   54   2730   3 
 125   Bárdošova   55   2595   3 
 126   Bárdošova   56   2731   3 
 127   Bárdošova   56 A   3003   3 
 128   Bárdošova   58   2732   3 
 129   Bárdošova   59   3001   3 
 130   Bárdošova   59 A   12394   3 
 131   Bárdošova   59 B   13806   3 
 132   Bárdošova   60   2733   3 
 133   Bárdošova   62   2770   3 
 134   Bárdošova   64   2735   3 
 135   Bárdošova   68   2736   3 
 136   Bárdošova   70   3034   3 
 137   Bárdošova   70 B   13289   3 
 138   Bárdošova   78   10332   3 
 139   Bárdošova   78 A   10331   3 
 140   Bartoškova   2   129   4 
 141   Bartoškova   3   122   4 
 142   Bartoškova   4   126   4 
 143   Bartoškova   5   122   4 
 144   Bartoškova   6   127   4 
 145   Bartoškova   7   124   4 
 146   Bartoškova   8   127   4 
 147   Bartoškova   10   127   4 
 148   Belehradská   1   71   2 
 149   Belehradská   3   71   2 
 150   Belehradská   4   4   2 
 151   Belehradská   4   74   2 
 152   Belehradská   5   71   2 
 153   Belehradská   6   73   2 
 154   Belehradská   7   71   2 
 155   Belehradská   8   74   2 
 156   Belehradská   9   71   2 
 157   Belehradská   10   74   2 
 158   Belehradská   11   71   2 
 159   Belehradská   13   71   2 
 160   Belianska   1   1905   1 
 161   Belianska   2   1904   1 
 162   Belianska   3   1906   1 
 163   Belianska   30   13459   1 
 164   Bellova   2   3049   3 
 165   Bellova   2 A   12031   3 
 166   Bellova   2 C   13045   3 
 167   Bellova   2 D   13044   3 
 168   Bellova   2 E   13044   3 
 169   Bellova   2 F   13043   3 
 170   Bellova   2 G   13043   3 
 171   Bellova   2 H   13042   3 
 172   Bellova   2 I   13042   3 
 173   Bellova   2 J   13041   3 
 174   Bellova   2 K   13041   3 
 175   Bellova   2 L   13040   3 
 176   Bellova   2 M   13040   3 
 177   Bellova   2 N   13039   3 
 178   Bellova   2 O   13039   3 
 179   Bellova   3   1987   3 
 180   Bellova   4   3050   3 
 181   Bellova   5   1988   3 
 182   Bellova   7   3171   3 
 183   Bellova   9   3142   3 
 184   Bellova   11   11852   3 
 185   Bellova   12   12582   3 
 186   Bellova   12 A   12582   3 
 187   Bellova   12 B   12582   3 
 188   Bellova   12 C   12583   3 
 189   Bellova   12 D   12583   3 
 190   Bellova   12 E   12583   3 
 191   Bellova   13   1989   3 
 192   Bellova   14   2026   3 
 193   Bellova   14 A   12455   3 
 194   Bellova   15   2591   3 
 195   Bellova   16   2027   3 
 196   Bellova   17   1990   3 
 197   Bellova   18   2028   3 
 198   Bellova   19   1991   3 
 199   Bellova   20   2157   3 
 200   Bellova   21   3145   3 
 201   Bellova   21 A   3145   3 
 202   Bellova   22   2152   3 
 203   Bellova   23   2439   3 
 204   Bellova   24   1771   3 
 205   Bellova   25   6314   3 
 206   Bellova   25 A   12078   3 
 207   Bellova   26   2029   3 
 208   Bellova   26 A   3343   3 
 209   Bellova   27   10454   3 
 210   Bellova   27 A   13519   3 
 211   Bellova   28   2030   3 
 212   Bellova   29   3129   3 
 213   Bellova   30   3012   3 
 214   Bellova   32   2031   3 
 215   Bellova   33   1992   3 
 216   Bellova   34   13771   3 
 217   Bellova   35   1993   3 
 218   Bellova   36   2032   3 
 219   Bellova   37   1994   3 
 220   Bellova   38   12389   3 
 221   Bellova   38 A   12390   3 
 222   Bellova   39   1995   3 
 223   Bellova   40   2033   3 
 224   Bellova   40 A   12688   3 
 225   Bellova   41   1996   3 
 226   Bellova   42   11178   3 
 227   Bellova   43   1997   3 
 228   Bellova   44   3456   3 
 229   Bellova   45   1998   3 
 230   Bellova   46   2034   3 
 231   Bellova   47   1999   3 
 232   Bellova   49   2000   3 
 233   Bellova   50   2296   3 
 234   Bellova   50 A   12005   3 
 235   Bellova   50 B   7686   3 
 236   Bellova   51   2001   3 
 237   Bellova   52   2297   3 
 238   Bellova   53   2002   3 
 239   Bellova   54   2035   3 
 240   Bellova   54 B   11292   3 
 241   Bellova   55   2003   3 
 242   Bellova   56   3013   3 
 243   Bellova   56 A   11572   3 
 244   Bellova   56 B   11928   3 
 245   Bellova   57   2004   3 
 246   Bellova   58   2036   3 
 247   Bellova   59   2005   3 
 248   Bellova   60   2037   3 
 249   Bellova   61   2006   3 
 250   Bellova   62   2038   3 
 251   Bellova   63   2007   3 
 252   Bellova   64   2039   3 
 253   Bellova   65   2008   3 
 254   Bellova   66   2040   3 
 255   Bellova   67   2009   3 
 256   Bellova   67 A   13494   3 
 257   Bellova   68   2041   3 
 258   Bellova   69   13148   3 
 259   Bellova   69 A   13149   3 
 260   Bellova   70   2042   3 
 261   Bellova   71   2011   3 
 262   Bellova   72   2043   3 
 263   Bellova   73   2012   3 
 264   Bellova   74   2044   3 
 265   Bellova   75   2013   3 
 266   Bellova   76   2045   3 
 267   Bellova   77   2014   3 
 268   Bellova   78   2046   3 
 269   Bellova   79   2015   3 
 270   Bellova   80   2047   3 
 271   Bellova   81   2016   3 
 272   Bellova   82   2048   3 
 273   Bellova   82 A   10531   3 
 274   Bellova   83   2017   3 
 275   Bellova   84   2049   3 
 276   Bellova   85   2018   3 
 277   Bellova   86   2050   3 
 278   Bellova   87   2019   3 
 279   Bellova   88   2051   3 
 280   Bellova   89   2020   3 
 281   Bellova   90   2052   3 
 282   Bellova   92   2053   3 
 283   Bellova   93   2022   3 
 284   Bellova   94   2054   3 
 285   Bellova   95   2023   3 
 286   Bellova   96   2055   3 
 287   Bellova   97   2024   3 
 288   Bellova   98   2056   3 
 289   Bellova   100   2057   3 
 290   Bellova   102   2058   3 
 291   Bellova   104   2059   3 
 292   Bellova   106   2060   3 
 293   Bellova   108   2061   3 
 294   Bellova   110   2062   3 
 295   Bellova   112   2063   3 
 296   Bellova   114   2064   3 
 297   Bellova   116   2065   3 
 298   bez   BEZ   13246   9 
 299   BEZAA   BEZ   0   9 
 300   BEZBB   BEZ   0   9 
 301   BEZCC   BEZ   0   9 
 302   BEZDD   BEZ   0   9 
 303   Blatnická   1   1674   7 
 304   Bojnická   15   1487   5 
 305   Bojnická   19   6954   5 
 306   Bojnická   21   6959   5 
 307   Bojnická   23   7694   5 
 308   Bojnická   25   7545   5 
 309   Boskovičova   1   3023   1 
 310   Boskovičova   2   3575   1 
 311   Boskovičova   3   3024   1 
 312   Boskovičova   4   1675   1 
 313   Boskovičova   5   3025   1 
 314   Boskovičova   6   1676   1 
 315   Boskovičova   7   3026   1 
 316   Boskovičova   8   1677   1 
 317   Brečtanová   2   2356   3 
 318   Brečtanová   2 A   11896   3 
 319   Brečtanová   2 B   11897   3 
 320   Brečtanová   3   2866   3 
 321   Brečtanová   4   2357   3 
 322   Brečtanová   4 A   13008   3 
 323   Brečtanová   4 B   13008   3 
 324   Brečtanová   5   2352   3 
 325   Brečtanová   6   3108   3 
 326   Brečtanová   6 A   13021   3 
 327   Brečtanová   7   2349   3 
 328   Brečtanová   8 A   3143   3 
 329   Brečtanová   9   2354   3 
 330   Brečtanová   10   3097   3 
 331   Brečtanová   10 A   3070   3 
 332   Brečtanová   11   2355   3 
 333   Brečtanová   12   2360   3 
 334   Brečtanová   12 A   3331   3 
 335   Brečtanová   13   2358   3 
 336   Brečtanová   14   2361   3 
 337   Brečtanová   14 B   3091   3 
 338   Brečtanová   14 C   3297   3 
 339   Brečtanová   15   3068   3 
 340   Brečtanová   16   2575   3 
 341   Brečtanová   17   2984   3 
 342   Brečtanová   18   3455   3 
 343   Brečtanová   19   2350   3 
 344   Brečtanová   20   2584   3 
 345   Brečtanová   21   3158   3 
 346   Brečtanová   22   12112   3 
 347   Brečtanová   23   2452   3 
 348   Brečtanová   24   2362   3 
 349   Brečtanová   25   2461   3 
 350   Brečtanová   26   2363   3 
 351   Brečtanová   27   2571   3 
 352   Brečtanová   28   2364   3 
 353   Brečtanová   29   3164   3 
 354   Brečtanová   30   2365   3 
 355   Brečtanová   31   3123   3 
 356   Brečtanová   32   2567   3 
 357   Brečtanová   34   13435   3 
 358   Brezovská   1   784   6 
 359   Brezovská   3   785   6 
 360   Brezovská   5   786   6 
 361   Brezovská   7   787   6 
 362   Brezovská   9   788   6 
 363   Brezovská   11   789   6 
 364   Brezovská   13   790   6 
 365   Brezovská   15   791   6 
 366   Brezovská   17   792   6 
 367   Brezovská   19   793   6 
 368   Brezovská   21   794   6 
 369   Brezovská   23   13808   6 
 370   Brezovská   25   13738   6 
 371   Brezovská   25 A   12660   6 
 372   Brezovská   27   797   6 
 373   Brezovská   29   798   6 
 374   Brezovská   31   799   6 
 375   Brezovská   33   800   6 
 376   Briežky   13   12057   6 
 377   Brusnicová   1   13798   3 
 378   Brusnicová   1 A   10254   3 
 379   Brusnicová   3   2291   3 
 380   Brusnicová   5   10239   3 
 381   Brusnicová   7   11982   3 
 382   Brusnicová   10 G   11993   3 
 383   Brusnicová   11   13520   3 
 384   Brusnicová   15   2295   3 
 385   Brusnicová   16   13630   3 
 386   Brusnicová   18   13631   3 
 387   Brusnicová   20   12316   3 
 388   Brusnicová   20 A   12422   3 
 389   Brusnicová   20 B   12561   3 
 390   Brusnicová   22   12268   3 
 391   Brusnicová   23   11991   3 
 392   Brusnicová   24   12132   3 
 393   Brusnicová   26   13166   3 
 394   Brusnicová   27   2293   3 
 395   Brusnicová   29   2294   3 
 396   Brusnicová   30   10758   3 
 397   Budyšínska   1   75   2 
 398   Budyšínska   2   78   2 
 399   Budyšínska   4   79   2 
 400   Budyšínska   6   80   2 
 401   Budyšínska   8   3170   2 
 402   Budyšínska   10   3170   2 
 403   Budyšínska   10 A   3170   2 
 404   Budyšínska   12   82   2 
 405   Budyšínska   14   82   2 
 406   Budyšínska   16   82   2 
 407   Budyšínska   18   82   2 
 408   Budyšínska   20   3062   2 
 409   Budyšínska   32   92   7 
 410   Budyšínska   36   93   7 
 411   Budyšínska   38   95   7 
 412   Burgundská   1 A   13423   5 
 413   Burgundská   3   12657   5 
 414   Burgundská   4   13540   5 
 415   Burgundská   5   13103   5 
 416   Burgundská   7 A   12836   5 
 417   Burgundská   7 B   12837   5 
 418   Burgundská   8   13010   5 
 419   Burgundská   9   13665   5 
 420   Burgundská   9 A   13594   5 
 421   Burgundská   9 B   13595   5 
 422   Burgundská   12   13889   5 
 423   Burgundská   14   13176   5 
 424   Burgundská   15   12623   5 
 425   Burgundská   15 A   12624   5 
 426   Cádrova   1   2697   1 
 427   Cádrova   1 A   10206   1 
 428   Cádrova   2   2688   1 
 429   Cádrova   3   2698   1 
 430   Cádrova   4   2689   1 
 431   Cádrova   5   2699   1 
 432   Cádrova   6   2690   1 
 433   Cádrova   7   2700   1 
 434   Cádrova   7 A   2700   1 
 435   Cádrova   8   2691   1 
 436   Cádrova   9   2701   1 
 437   Cádrova   10   2692   1 
 438   Cádrova   11   2702   1 
 439   Cádrova   12   2693   1 
 440   Cádrova   13   2703   1 
 441   Cádrova   14   2694   1 
 442   Cádrova   16   2695   1 
 443   Cádrova   17 A   12024   1 
 444   Cádrova   18   2696   1 
 445   Cádrova   19   3294   1 
 446   Cesta mládeže   10/ A   11737   1 
 447   Cesta mládeže   12/ A   11735   1 
 448   Cesta mládeže   14/ A   11738   1 
 449   Cesta mládeže   5   2815   1 
 450   Cesta mládeže   10   2829   1 
 451   Cesta mládeže   12   2830   1 
 452   Cesta mládeže   14   2831   1 
 453   Cesta mládeže   16   2832   1 
 454   Cesta mládeže   26   3104   1 
 455   Cesta na Kamzík   1   10479   1 
 456   Cesta na Kamzík   3   3263   1 
 457   Cesta na Kamzík   4   2791   1 
 458   Cesta na Kamzík   5   2805   1 
 459   Cesta na Kamzík   5 A   12690   1 
 460   Cesta na Kamzík   5 B   12690   1 
 461   Cesta na Kamzík   5 C   12690   1 
 462   Cesta na Kamzík   6   2792   1 
 463   Cesta na Kamzík   7   3093   1 
 464   Cesta na Kamzík   7 A   3306   1 
 465   Cesta na Kamzík   8   2793   1 
 466   Cesta na Kamzík   9   2806   1 
 467   Cesta na Kamzík   10   2794   1 
 468   Cesta na Kamzík   11   7672   1 
 469   Cesta na Kamzík   12   2795   1 
 470   Cesta na Kamzík   13   2807   1 
 471   Cesta na Kamzík   14   2796   1 
 472   Cesta na Kamzík   17   1790   1 
 473   Cesta na Kamzík   18   12233   1 
 474   Cesta na Kamzík   19   2808   1 
 475   Cesta na Kamzík   21   2809   1 
 476   Cesta na Kamzík   22   2799   1 
 477   Cesta na Kamzík   25   2810   1 
 478   Cesta na Kamzík   25 A   11036   1 
 479   Cesta na Kamzík   26   2800   3 
 480   Cesta na Kamzík   28   2802   3 
 481   Cesta na Kamzík   28 A   13199   3 
 482   Cesta na Kamzík   30   2803   3 
 483   Cesta na Kamzík   30 A   11021   3 
 484   Cesta na Kamzík   32   2804   3 
 485   Cesta na Kamzík   33   10628   1 
 486   Cesta na Kamzík   33 A   10851   1 
 487   Cesta na Kamzík   34   2801   3 
 488   Cesta na Kamzík   36   10979   3 
 489   Cesta na Kamzík   37   1792   3 
 490   Cesta na Kamzík   37 A   6744   3 
 491   Cesta na Kamzík   37 B   11610   3 
 492   Cesta na Kamzík   37 C   12128   3 
 493   Cesta na Kamzík   37 D   11155   3 
 494   Cesta na Kamzík   37 E   12128   3 
 495   Cesta na Kamzík   39   2813   3 
 496   Cesta na Kamzík   39 A   13807   3 
 497   Cintulova   1   1166   5 
 498   Cintulova   2   1168   5 
 499   Cintulova   2 A   13493   5 
 500   Cintulova   3   1167   5 
 501   Cintulova   4   1267   5 
 502   Cintulova   5   1170   5 
 503   Cintulova   7 A   13753   5 
 504   Cintulova   7 B   13753   5 
 505   Cintulova   8   13577   5 
 506   Čajakova   32   3583   7 
 507   Čajakova   34   3584   7 
 508   Čajakova   35   3576   7 
 509   Čajakova   36   3585   7 
 510   Čajakova   37   3577   7 
 511   Čajakova   39   3578   7 
 512   Čajakova   41   3579   7 
 513   Čajakova   45   3581   7 
 514   Černicová   2   1819   1 
 515   Černicová   2 A   10629   1 
 516   Černicová   3   1812   1 
 517   Černicová   4   1820   1 
 518   Černicová   5   1813   1 
 519   Černicová   6   3232   1 
 520   Černicová   7   13048   1 
 521   Černicová   9   1814   1 
 522   Černicová   11   2292   1 
 523   Černicová   13   3351   1 
 524   Černicová   15   2885   1 
 525   Černicová   19   1815   1 
 526   Černicová   21   1816   1 
 527   Černicová   23   1817   1 
 528   Černicová   25   1818   1 
 529   Česká   2   108   2 
 530   Česká   3   98   2 
 531   Česká   4   108   2 
 532   Česká   5   3002   2 
 533   Česká   6   109   2 
 534   Česká   7   3002   2 
 535   Česká   7 A   3002   2 
 536   Česká   8   110   2 
 537   Česká   9   100   2 
 538   Česká   11   101   2 
 539   Česká   13   101   2 
 540   Česká   13   102   2 
 541   Česká   15   103   2 
 542   Česká   17   104   2 
 543   Česká   19   105   2 
 544   Česká   21   106   2 
 545   Česká   23   107   2 
 546   Čremchová   1   2261   3 
 547   Čremchová   2   2271   3 
 548   Čremchová   2 A   10848   3 
 549   Čremchová   2 B   12048   3 
 550   Čremchová   2 C   10794   3 
 551   Čremchová   2 D   10751   3 
 552   Čremchová   2 E   10774   3 
 553   Čremchová   2 F   12240   3 
 554   Čremchová   3   2262   3 
 555   Čremchová   4   2272   3 
 556   Čremchová   4 A   10484   3 
 557   Čremchová   4 B   10565   3 
 558   Čremchová   4 C   11903   3 
 559   Čremchová   4 D   12199   3 
 560   Čremchová   4 E   12127   3 
 561   Čremchová   5   2263   3 
 562   Čremchová   6   2273   3 
 563   Čremchová   8   2274   3 
 564   Čremchová   8 A   13433   3 
 565   Čremchová   9   2265   3 
 566   Čremchová   10   2275   3 
 567   Čremchová   10 A   10647   3 
 568   Čremchová   11   2266   3 
 569   Čremchová   12   2276   3 
 570   Čremchová   13   2267   3 
 571   Čremchová   14   2277   3 
 572   Čremchová   15   2203   3 
 573   Čremchová   17   2268   3 
 574   Čremchová   18   2278   3 
 575   Čremchová   19   13306   3 
 576   Čremchová   20   13320   3 
 577   Čremchová   24   3100   3 
 578   Čremchová   24 A   3100   3 
 579   Čremchová   25   2269   3 
 580   Čremchová   26   2280   3 
 581   Čremchová   27   2270   3 
 582   Čremchová   28   2281   3 
 583   Čremchová   29   3392   3 
 584   Čremchová   29 A   12315   3 
 585   Čremchová   30   2258   3 
 586   Čsl. Parašutistov   1   211   6 
 587   Čsl. Parašutistov   3   212   6 
 588   Čsl. Parašutistov   5   212   6 
 589   Čsl. Parašutistov   7   212   6 
 590   Čsl. Parašutistov   9   212   6 
 591   Čsl. Parašutistov   11   213   6 
 592   Čsl. Parašutistov   13   214   6 
 593   Čsl. Parašutistov   15   214   6 
 594   Čsl. Parašutistov   17   214   6 
 595   Čsl. Parašutistov   19   214   6 
 596   Čsl. Parašutistov   21   215   6 
 597   Čsl. Parašutistov   23   216   6 
 598   Čsl. Parašutistov   25   216   6 
 599   Čsl. Parašutistov   27   261   6 
 600   Čsl. Parašutistov   29   261   6 
 601   Čsl. Parašutistov   31   217   6 
 602   Desiata   2   10605   3 
 603   Desiata   3   3332   3 
 604   Desiata   5   11181   3 
 605   Desiata   7   2259   3 
 606   Desiata   11   10833   3 
 607   Desiata   13   2260   3 
 608   Desiata   15   2962   3 
 609   Desiata   17   2994   3 
 610   Desiata   18   12065   3 
 611   Desiata   19   3089   3 
 612   Desiata   20   10883   3 
 613   Desiata   21   7747   3 
 614   Desiata   22   3470   3 
 615   Desiata   26   2570   3 
 616   Desiata   28   3098   3 
 617   Desiata   30   2386   3 
 618   Desiata   32   2991   3 
 619   Desiata   34   13207   3 
 620   Deviata   3   13480   3 
 621   Deviata   4   3137   3 
 622   Deviata   4 A   7586   3 
 623   Deviata   5   2253   3 
 624   Deviata   5 A   11861   3 
 625   Deviata   6   2255   3 
 626   Deviata   7   3130   3 
 627   Deviata   7 A   13011   3 
 628   Deviata   8   2256   3 
 629   Deviata   8 A   3241   3 
 630   Deviata   9   2254   3 
 631   Deviata   10   2347   3 
 632   Deviata   12   3172   3 
 633   Deviata   14   3059   3 
 634   Druhá   1   2225   3 
 635   Druhá   2   2226   3 
 636   Druhá   4   2227   3 
 637   Družstevná   1   67   4 
 638   Družstevná   3   67   4 
 639   Družstevná   4   70   4 
 640   Družstevná   5   68   4 
 641   Družstevná   6   70   4 
 642   Družstevná   7   68   4 
 643   Družstevná   8   70   4 
 644   Ďumbierska   1   2647   1 
 645   Ďumbierska   1 A   2585   1 
 646   Ďumbierska   1 B   11156   1 
 647   Ďumbierska   3 A   12424   1 
 648   Ďumbierska   3 B   13585   1 
 649   Ďumbierska   3 C   13585   1 
 650   Ďumbierska   3 D   13585   1 
 651   Ďumbierska   3 E   13585   1 
 652   Ďumbierska   4   2633   1 
 653   Ďumbierska   5   2642   1 
 654   Ďumbierska   6   2634   1 
 655   Ďumbierska   6 A   13049   1 
 656   Ďumbierska   7   13697   1 
 657   Ďumbierska   8   2635   1 
 658   Ďumbierska   10   2636   1 
 659   Ďumbierska   10 A   3400   1 
 660   Ďumbierska   12   2637   1 
 661   Ďumbierska   14   1500   1 
 662   Ďumbierska   16   1500   1 
 663   Ďumbierska   18   13625   1 
 664   Ďumbierska   24   2640   1 
 665   Ďumbierska   26   2949   1 
 666   Ďumbierska   28   10449   1 
 667   Ďumbierska   30   3263   1 
 668   Ďurgalova   1   3543   1 
 669   Ďurgalova   2   2860   1 
 670   Ďurgalova   3   3543   1 
 671   Ďurgalova   3   3544   1 
 672   Ďurgalova   4   2860   1 
 673   Ďurgalova   5   7541   1 
 674   Ďurgalova   6   2861   1 
 675   Ďurgalova   7   7541   1 
 676   Ďurgalova   8   2862   1 
 677   Ďurgalova   9   3469   1 
 678   Ďurgalova   10   2862   1 
 679   Ďurgalova   12   2863   1 
 680   Ďurgalova   14   2864   1 
 681   Ďurgalova   16   2865   1 
 682   Dvanásta   5   3305   3 
 683   Dvanásta   6   3430   3 
 684   Dvanásta   7   3246   3 
 685   Dvanásta   9   3302   3 
 686   Dvanásta   12   3196   3 
 687   Dvanásta   14   3209   3 
 688   Dvanásta   15   7690   3 
 689   Elektrárenská   3   1391   5 
 690   Elektrárenská   10   13243   5 
 691   Filiálne nádražie   3   3015   7 
 692   Frankovská   1   13162   6 
 693   Frankovská   1 A   13162   6 
 694   Frankovská   1 B   13162   6 
 695   Frankovská   1 C   13162   6 
 696   Frankovská   1 D   13162   6 
 697   Frankovská   1 E   13162   6 
 698   Frankovská   1 F   13162   6 
 699   Frankovská   1 G   13162   6 
 700   Frankovská   2   13925   6 
 701   Frankovská   4   13926   6 
 702   Frankovská   6   13927   6 
 703   Frankovská   8   13928   6 
 704   Frankovská   10   13929   6 
 705   Frankovská   12   13930   6 
 706   Frankovská   14   13931   6 
 707   Frankovská   16   13932   6 
 708   Frankovská   18   13933   6 
 709   Frankovská   20   13934   6 
 710   Frankovská   22   13935   6 
 711   Furmintská   1   13052   5 
 712   Furmintská   2   13410   5 
 713   Furmintská   3   12739   5 
 714   Furmintská   6   12764   5 
 715   Furmintská   8   13084   5 
 716   Gavlovičova   2   782   8 
 717   Gavlovičova   4   783   8 
 718   Guothova   1   2755   1 
 719   Guothova   2   3065   1 
 720   Guothova   2 A   7760   1 
 721   Guothova   2 B   11838   1 
 722   Guothova   2 C   11838   1 
 723   Guothova   2 D   12456   1 
 724   Guothova   2 E   13234   1 
 725   Guothova   3   2755   1 
 726   Guothova   4   3118   1 
 727   Guothova   5   2756   1 
 728   Guothova   6   3275   1 
 729   Guothova   7   2756   1 
 730   Guothova   8   13951   1 
 731   Guothova   9   2757   1 
 732   Guothova   11   2757   1 
 733   Guothova   12   3373   1 
 734   Guothova   13   2758   1 
 735   Guothova   14   11403   1 
 736   Guothova   15   2758   1 
 737   Guothova   17   2759   1 
 738   Guothova   19   2759   1 
 739   Guothova   20   3403   1 
 740   Halašova   1   749   8 
 741   Halašova   3   750   8 
 742   Halašova   4   731   8 
 743   Halašova   5   751   8 
 744   Halašova   6   732   8 
 745   Halašova   7   752   8 
 746   Halašova   8   733   8 
 747   Halašova   9   753   8 
 748   Halašova   10   734   8 
 749   Halašova   11   754   8 
 750   Halašova   12   13769   8 
 751   Halašova   13   755   8 
 752   Halašova   14   736   8 
 753   Halašova   15   756   8 
 754   Halašova   16   737   8 
 755   Halašova   17   757   8 
 756   Halašova   18   738   8 
 757   Halašova   19   758   8 
 758   Halašova   22   740   8 
 759   Halašova   24   741   8 
 760   Halašova   25   760   8 
 761   Halašova   26   742   8 
 762   Halašova   27   761   8 
 763   Halašova   29   762   8 
 764   Halašova   30   743   8 
 765   Halašova   31   763   8 
 766   Halašova   32   744   8 
 767   Halašova   33   764   8 
 768   Halašova   34   745   8 
 769   Halašova   35   765   8 
 770   Halašova   36   746   8 
 771   Halašova   36 A   11048   8 
 772   Halašova   37   766   8 
 773   Halašova   38   747   8 
 774   Halašova   39   767   8 
 775   Halašova   40   748   8 
 776   Halašova   41   768   8 
 777   Halašova   43   769   8 
 778   Halašova   45   770   8 
 779   Halašova   47   771   8 
 780   Halašova   49   772   8 
 781   Hálkova   1 A   392   6 
 782   Hálkova   3   726   6 
 783   Hálkova   4   702   8 
 784   Hálkova   5   727   6 
 785   Hálkova   6   703   8 
 786   Hálkova   7   728   6 
 787   Hálkova   8   704   8 
 788   Hálkova   9   729   6 
 789   Hálkova   10   705   8 
 790   Hálkova   12   706   8 
 791   Hálkova   14   707   8 
 792   Hálkova   16   708   8 
 793   Hálkova   18   709   8 
 794   Hálkova   20   710   8 
 795   Hálkova   22   711   8 
 796   Hálkova   24   712   8 
 797   Hálkova   26   713   8 
 798   Hálkova   28   714   8 
 799   Hálkova   30   715   8 
 800   Hálkova   32   716   8 
 801   Hálkova   34   717   8 
 802   Hálkova   36   718   8 
 803   Hálkova   38   719   8 
 804   Hálkova   40   720   8 
 805   Hálkova   42   721   8 
 806   Hálkova   44   722   8 
 807   Hálkova   46   723   8 
 808   Hálkova   48   723   8 
 809   Hálkova   50   723   8 
 810   Hálkova   52   723   8 
 811   Hálkova   54   724   8 
 812   Hálkova   54 B   13124   8 
 813   Hattalova   BEZ   1063   8 
 814   Hattalova   1   2901   8 
 815   Hattalova   3   1056   8 
 816   Hattalova   5   1057   8 
 817   Hattalova   7   1058   8 
 818   Hattalova   9   1059   8 
 819   Hattalova   11   1060   8 
 820   Hattalova   13   1061   8 
 821   Hattalova   15   1062   8 
 822   Hattalova   19   1064   8 
 823   Hattalova   21   1065   8 
 824   Hattalova   23   13676   6 
 825   Hattalova   23 A   13768   6 
 826   Hattalova   23 B   13768   6 
 827   Hattalova   25   1067   6 
 828   Hlavná   1   2067   3 
 829   Hlavná   2   2105   3 
 830   Hlavná   2 A   12593   3 
 831   Hlavná   3   2563   3 
 832   Hlavná   4   3188   3 
 833   Hlavná   4 A   13197   3 
 834   Hlavná   5   2068   3 
 835   Hlavná   5 A   3472   3 
 836   Hlavná   6   2566   3 
 837   Hlavná   7   2069   3 
 838   Hlavná   8   1380   3 
 839   Hlavná   9   3239   3 
 840   Hlavná   10   3176   3 
 841   Hlavná   10 A   3443   3 
 842   Hlavná   12   3207   3 
 843   Hlavná   12 A   3250   3 
 844   Hlavná   13 A   11593   3 
 845   Hlavná   14   3193   3 
 846   Hlavná   15   2072   3 
 847   Hlavná   16   2106   3 
 848   Hlavná   17   2073   3 
 849   Hlavná   18   3202   3 
 850   Hlavná   20   2107   3 
 851   Hlavná   20 A   10324   3 
 852   Hlavná   21   2074   3 
 853   Hlavná   22   3144   3 
 854   Hlavná   23   2075   3 
 855   Hlavná   24   2108   3 
 856   Hlavná   25   3218   3 
 857   Hlavná   26   2109   3 
 858   Hlavná   28   2110   3 
 859   Hlavná   29   3546   3 
 860   Hlavná   30   2111   3 
 861   Hlavná   31   10972   3 
 862   Hlavná   32   2112   3 
 863   Hlavná   33   2077   3 
 864   Hlavná   34   2113   3 
 865   Hlavná   35   2078   3 
 866   Hlavná   36   2114   3 
 867   Hlavná   38   2115   3 
 868   Hlavná   39   2569   3 
 869   Hlavná   40   2116   3 
 870   Hlavná   41   2079   3 
 871   Hlavná   42   2117   3 
 872   Hlavná   43   2080   3 
 873   Hlavná   44   2118   3 
 874   Hlavná   45   3484   3 
 875   Hlavná   46   2119   3 
 876   Hlavná   47   2081   3 
 877   Hlavná   48   2120   3 
 878   Hlavná   49   2082   3 
 879   Hlavná   50   2121   3 
 880   Hlavná   51   2083   3 
 881   Hlavná   52   2122   3 
 882   Hlavná   53   2084   3 
 883   Hlavná   54   2123   3 
 884   Hlavná   55   2085   3 
 885   Hlavná   56   10699   3 
 886   Hlavná   57   2086   3 
 887   Hlavná   58   2125   3 
 888   Hlavná   59   2087   3 
 889   Hlavná   60   2126   3 
 890   Hlavná   61   2088   3 
 891   Hlavná   62   2127   3 
 892   Hlavná   63   2089   3 
 893   Hlavná   64   2128   3 
 894   Hlavná   65   2090   3 
 895   Hlavná   66   2129   3 
 896   Hlavná   67   2091   3 
 897   Hlavná   68   2130   3 
 898   Hlavná   69   2092   3 
 899   Hlavná   70   2131   3 
 900   Hlavná   71   2093   3 
 901   Hlavná   72   2132   3 
 902   Hlavná   73   2094   3 
 903   Hlavná   75   2095   3 
 904   Hlavná   77   2096   3 
 905   Hlavná   79   2097   3 
 906   Hlavná   81   2098   3 
 907   Hlavná   83   2099   3 
 908   Hlavná   85   2100   3 
 909   Hlavná   87   2101   3 
 910   Hlavná   89   2102   3 
 911   Hlavná   91   13504   3 
 912   Hlavná   93   2104   3 
 913   Hlučínska   1   11   2 
 914   Hlučínska   2   12   2 
 915   Hlučínska   4   13   2 
 916   Hlučínska   6   14   2 
 917   Hlučínska   8   15   2 
 918   Horná Vančurova   2   12328   3 
 919   Horná Vančurova   4   10646   3 
 920   Horná Vančurova   5   11552   3 
 921   Horná Vančurova   6   10211   3 
 922   Horná Vančurova   6 A   10211   3 
 923   Horná Vančurova   7   11551   3 
 924   Horná Vančurova   9   1703   3 
 925   Horná Vančurova   10   13411   3 
 926   Horná Vančurova   12   12402   3 
 927   Horná Vančurova   12 A   12401   3 
 928   Horná Vančurova   17   10949   3 
 929   Horná Vančurova   18   11440   3 
 930   Horná Vančurova   19   12184   3 
 931   Horná Vančurova   20   3449   3 
 932   Horná Vančurova   21   10283   3 
 933   Horná Vančurova   22   1711   3 
 934   Horná Vančurova   23   10614   3 
 935   Horná Vančurova   24   1712   3 
 936   Horná Vančurova   25   1704   3 
 937   Horná Vančurova   26   1713   3 
 938   Horná Vančurova   27   10470   3 
 939   Horná Vančurova   28   1714   3 
 940   Horná Vančurova   29   12794   3 
 941   Horná Vančurova   29 A   12795   3 
 942   Horná Vančurova   29 B   12796   3 
 943   Horná Vančurova   29 C   12797   3 
 944   Horná Vančurova   29 D   12798   3 
 945   Horná Vančurova   29 E   12799   3 
 946   Horná Vančurova   30   12043   3 
 947   Horná Vančurova   31   10557   3 
 948   Horná Vančurova   31 A   10389   3 
 949   Horná Vančurova   31 B   10327   3 
 950   Horná Vančurova   31 C   10302   3 
 951   Horné Židiny   1   1181   5 
 952   Horné Židiny   1 A   12776   5 
 953   Horné Židiny   3   1178   5 
 954   Horné Židiny   18   13242   5 
 955   Horné Židiny   18 A   1179   5 
 956   Horné Židiny   20   13321   5 
 957   Horné Židiny   25   13860   5 
 958   Horné Židiny   36   13736   5 
 959   Horné Židiny   38   7546   5 
 960   Horné Židiny   42   11942   5 
 961   Horné Židiny   747   1175   5 
 962   Horská   1   1236   5 
 963   Horská   2   1237   5 
 964   Horská   2 A   13261   5 
 965   Horská   3   3045   5 
 966   Horská   3 A   3045   5 
 967   Horská   4   1238   5 
 968   Horská   5   13755   5 
 969   Horská   6   1239   5 
 970   Horská   7   12720   6 
 971   Horská   8   12759   5 
 972   Horská   9   13029   5 
 973   Horská   9 A   13029   5 
 974   Horská   10   1240   5 
 975   Horská   11   12817   5 
 976   Horská   11 A   12817   5 
 977   Horská   11 B   12817   5 
 978   Horská   11 C   12817   5 
 979   Horská   11 D   12817   5 
 980   Horská   11 E   12817   5 
 981   Horská   11 F   12817   5 
 982   Horská   11 G   12817   5 
 983   Horská   12   1496   5 
 984   Horská   13 A   12881   5 
 985   Horská   13 B   12882   5 
 986   Horská   13 C   12883   5 
 987   Horská   13 D   12884   5 
 988   Horská   13 E   12885   5 
 989   Horská   13 F   12886   5 
 990   Horská   13 G   12887   5 
 991   Horská   14   13534   5 
 992   Horská   15   11630   6 
 993   Horská   16   1241   5 
 994   Horská   17   13281   5 
 995   Horská   18   1242   5 
 996   Horská   20   1243   5 
 997   Horská   23   12251   6 
 998   Horská   25   12276   6 
 999   Horská   29   12458   6 
 1000   Horská   30   10953   5 
 1001   Horská   31   13035   6 
 1002   Horská   32   2956   5 
 1003   Horská   35   12459   6 
 1004   Horská   35 A   12745   6 
 1005   Horská   41   13190   6 
 1006   Horská   60   10651   5 
 1007   Hrabový chodník   1   2632   1 
 1008   Hrabový chodník   2   1823   1 
 1009   Hrabový chodník   2 A   3242   1 
 1010   Hrabový chodník   3   2638   1 
 1011   Hrabový chodník   4   1687   1 
 1012   Hrdličkova   1   2625   1 
 1013   Hrdličkova   1 A   3119   1 
 1014   Hrdličkova   2   2609   1 
 1015   Hrdličkova   2 A   2587   1 
 1016   Hrdličkova   2 B   2955   1 
 1017   Hrdličkova   2 C   3448   1 
 1018   Hrdličkova   3   2626   1 
 1019   Hrdličkova   4   2624   1 
 1020   Hrdličkova   5   2627   1 
 1021   Hrdličkova   6   2623   1 
 1022   Hrdličkova   7   2628   1 
 1023   Hrdličkova   8   2622   1 
 1024   Hrdličkova   9   3238   1 
 1025   Hrdličkova   10   2621   1 
 1026   Hrdličkova   11   2629   1 
 1027   Hrdličkova   12   2620   1 
 1028   Hrdličkova   13   2630   1 
 1029   Hrdličkova   14   2619   1 
 1030   Hrdličkova   15   2631   1 
 1031   Hrdličkova   16   2618   1 
 1032   Hrdličkova   17   2664   3 
 1033   Hrdličkova   18   2618   1 
 1034   Hrdličkova   19   2663   1 
 1035   Hrdličkova   19 A   3416   1 
 1036   Hrdličkova   20   2617   1 
 1037   Hrdličkova   20 A   3279   1 
 1038   Hrdličkova   21   2662   3 
 1039   Hrdličkova   22   2616   1 
 1040   Hrdličkova   24   2615   1 
 1041   Hrdličkova   26   2614   1 
 1042   Hrdličkova   28   2613   1 
 1043   Hrdličkova   30   2612   1 
 1044   Hrdličkova   32   2611   1 
 1045   Hroznová   1   2894   1 
 1046   Hroznová   3   2895   1 
 1047   Hroznová   3 A   12102   1 
 1048   Hroznová   4   2898   1 
 1049   Hroznová   5   2896   1 
 1050   Hroznová   6   2899   1 
 1051   Hroznová   8   2900   1 
 1052   Hroznová   10   3283   1 
 1053   Hroznová   12   11197   1 
 1054   Husova   2   2376   3 
 1055   Husova   3   2367   3 
 1056   Husova   4   2377   3 
 1057   Husova   5   2368   3 
 1058   Husova   6   2378   3 
 1059   Husova   7   2369   3 
 1060   Husova   8   2379   3 
 1061   Husova   9   2370   3 
 1062   Husova   10   2380   3 
 1063   Husova   11   2371   3 
 1064   Husova   12   2381   3 
 1065   Husova   13   2372   3 
 1066   Husova   14   3253   3 
 1067   Husova   15   2373   3 
 1068   Husova   16   2383   3 
 1069   Husova   17   2374   3 
 1070   Husova   18   2384   3 
 1071   Husova   19   2375   3 
 1072   Husova   20   11438   3 
 1073   Husova   22   11437   3 
 1074   Chemická   2   1032   5 
 1075   Chemická   3   1030   5 
 1076   Chemická   4   1032   5 
 1077   Chemická   5   1030   5 
 1078   Chemická   6   1033   5 
 1079   Chemická   7   1030   5 
 1080   Chemická   8   1034   5 
 1081   Chemická   9   1030   5 
 1082   Chemická   10   1035   5 
 1083   Chemická   11   1031   5 
 1084   Chemická   12   1035   5 
 1085   Chemická   13   1031   5 
 1086   Chemická   14   1036   5 
 1087   Chemická   15   1031   5 
 1088   Chemická   16   1036   5 
 1089   Chemická   18   1037   5 
 1090   Chemická   20   1037   5 
 1091   Chemická   22   1038   5 
 1092   Chemická   24   1038   5 
 1093   Chemická   26   1038   5 
 1094   Chrasťová   1   1834   1 
 1095   Chrasťová   2   1844   1 
 1096   Chrasťová   4   1845   1 
 1097   Chrasťová   5   1836   1 
 1098   Chrasťová   5 A   11008   1 
 1099   Chrasťová   6   10602   1 
 1100   Chrasťová   7   1837   1 
 1101   Chrasťová   9   1838   1 
 1102   Chrasťová   11   1839   1 
 1103   Chrasťová   13   1840   1 
 1104   Chrasťová   15   12897   1 
 1105   Chrasťová   15 A   11544   1 
 1106   Chrasťová   17   1842   3 
 1107   Chrasťová   19   12314   1 
 1108   Chrasťová   20   3205   3 
 1109   Chrasťová   22   7689   3 
 1110   Chrasťová   23   12415   3 
 1111   Chrasťová   23 B   12411   3 
 1112   Chrasťová   28   10680   3 
 1113   Chrasťová   29   3194   3 
 1114   Chrasťová   31   3206   3 
 1115   Chrasťová   33   3101   3 
 1116   Chrasťová   34   10845   3 
 1117   Chrasťová   35   3248   3 
 1118   Chrasťová   37   3240   3 
 1119   Chrasťová   39   12134   3 
 1120   Chrasťová   39 A   12727   3 
 1121   Chrasťová   43 A   12256   3 
 1122   Chrasťová   47   12263   1 
 1123   Chrasťová   49   10284   3 
 1124   Jahodová   1   2849   1 
 1125   Jahodová   2   2654   1 
 1126   Jahodová   3   2850   1 
 1127   Jahodová   4   3146   1 
 1128   Jahodová   5   2851   1 
 1129   Jahodová   5 A   3072   1 
 1130   Jahodová   7   3174   1 
 1131   Jahodová   9   2852   1 
 1132   Jahodová   11   2853   1 
 1133   Jahodová   13   2854   1 
 1134   Jahodová   15   2855   1 
 1135   Jahodová   17   2856   1 
 1136   Jahodová   19   2857   1 
 1137   Jahodová   21   2858   1 
 1138   Jahodová   23   2859   1 
 1139   Jakubíkova   4   2843   1 
 1140   Jakubíkova   10   2846   1 
 1141   Jakubíkova   12   2847   1 
 1142   Jakubíkova   14   2848   1 
 1143   Jalovcová   1   2206   3 
 1144   Jalovcová   2   2210   3 
 1145   Jalovcová   3   2207   3 
 1146   Jalovcová   4   2211   3 
 1147   Jalovcová   5   2208   3 
 1148   Jalovcová   5 A   10207   3 
 1149   Jalovcová   6   2212   3 
 1150   Jalovcová   7   2209   3 
 1151   Jalovcová   8   2213   3 
 1152   Jalovcová   10   2214   3 
 1153   Jánoškova   2   848   6 
 1154   Jánoškova   4   849   6 
 1155   Jánoškova   6   849   6 
 1156   Jánoškova   8   1000   6 
 1157   Jarošova   1   2961   8 
 1158   Jaskový rad   1   1907   1 
 1159   Jaskový rad   3   1908   1 
 1160   Jaskový rad   13   1913   1 
 1161   Jaskový rad   15   1914   1 
 1162   Jaskový rad   17   1915   1 
 1163   Jaskový rad   19   1916   1 
 1164   Jaskový rad   21   1917   1 
 1165   Jaskový rad   23   1918   1 
 1166   Jaskový rad   27   1919   1 
 1167   Jaskový rad   29   1920   1 
 1168   Jaskový rad   31   1921   1 
 1169   Jaskový rad   33   1922   1 
 1170   Jaskový rad   37   1924   1 
 1171   Jaskový rad   39   1925   1 
 1172   Jaskový rad   41   1926   1 
 1173   Jaskový rad   43   1927   1 
 1174   Jaskový rad   45   1928   1 
 1175   Jaskový rad   47   1929   1 
 1176   Jaskový rad   49   13482   1 
 1177   Jaskový rad   51   1931   1 
 1178   Jaskový rad   53   1932   1 
 1179   Jaskový rad   55   1933   1 
 1180   Jaskový rad   59   13596   1 
 1181   Jaskový rad   61   1310   1 
 1182   Jaskový rad   63   1936   1 
 1183   Jaskový rad   65   1937   1 
 1184   Jaskový rad   67   1938   1 
 1185   Jaskový rad   69   1939   1 
 1186   Jaskový rad   69 A   10583   1 
 1187   Jaskový rad   75   1942   1 
 1188   Jaskový rad   77   1943   1 
 1189   Jaskový rad   79   1944   1 
 1190   Jaskový rad   81   1945   1 
 1191   Jaskový rad   83   1946   1 
 1192   Jaskový rad   85   1947   1 
 1193   Jaskový rad   87   1948   1 
 1194   Jaskový rad   89   1949   1 
 1195   Jaskový rad   93   1951   1 
 1196   Jaskový rad   95   1952   1 
 1197   Jaskový rad   97 A   13503   1 
 1198   Jaskový rad   97 B   13503   1 
 1199   Jaskový rad   99   1954   1 
 1200   Jaskový rad   101   2983   1 
 1201   Jaskový rad   105   1957   1 
 1202   Jaskový rad   107   1958   1 
 1203   Jaskový rad   109   1959   1 
 1204   Jaskový rad   113   1961   1 
 1205   Jaskový rad   115   13777   1 
 1206   Jaskový rad   139   1969   1 
 1207   Jaskový rad   143   1971   1 
 1208   Jaskový rad   145   1972   1 
 1209   Jaskový rad   147   1973   1 
 1210   Jaskový rad   149   1974   1 
 1211   Jaskový rad   151   1975   1 
 1212   Jaskový rad   153   1976   1 
 1213   Jaskový rad   155   1977   1 
 1214   Jaskový rad   157   1978   1 
 1215   Jaskový rad   157 A   12470   1 
 1216   Jaskový rad   161   1980   1 
 1217   Jaskový rad   163   1980   1 
 1218   Jaskový rad   165   1981   1 
 1219   Jaskový rad   167   1982   1 
 1220   Jaskový rad   169   1983   1 
 1221   Jaskový rad   171   1984   1 
 1222   Jaskový rad   173   1985   1 
 1223   Jaskový rad   175   1986   1 
 1224   Jaskový rad   177   3524   1 
 1225   Jaskový rad   179   3523   1 
 1226   Jaskový rad   181   3522   1 
 1227   Jaskový rad   183   3521   1 
 1228   Jaskový rad   187   3519   1 
 1229   Jaskový rad   189   3518   1 
 1230   Jaskový rad   191   3517   1 
 1231   Jaskový rad   195   3515   1 
 1232   Jaskový rad   199   3513   1 
 1233   Jaskový rad   201   3512   1 
 1234   Jaskový rad   201 A   3525   1 
 1235   Jaskový rad   203   3511   1 
 1236   Jaskový rad   205   3510   1 
 1237   Jaskový rad   207   3509   1 
 1238   Jaskový rad   209   3508   1 
 1239   Jaskový rad   211   3507   1 
 1240   Jaskový rad   213 A   13381   1 
 1241   Jaskový rad   215   3505   1 
 1242   Jaskový rad   217   3504   1 
 1243   Jaskový rad   219   3503   1 
 1244   Jaskový rad   223   3501   1 
 1245   Jazdecká   3   374   8 
 1246   Jazdecká   4   382   8 
 1247   Jazdecká   5   375   8 
 1248   Jazdecká   6   383   8 
 1249   Jazdecká   7   376   8 
 1250   Jazdecká   8   384   8 
 1251   Jazdecká   9   377   8 
 1252   Jazdecká   10   385   8 
 1253   Jazdecká   11   378   8 
 1254   Jazdecká   12   386   8 
 1255   Jazdecká   13   379   8 
 1256   Jazdecká   14   387   8 
 1257   Jazdecká   15   380   8 
 1258   Jazdecká   16   388   8 
 1259   Jazdecká   17   381   8 
 1260   Jazdecká   18   389   8 
 1261   Jedenásta   4   3278   3 
 1262   Jedenásta   6   2582   3 
 1263   Jedenásta   9   13303   3 
 1264   Jedenásta   9 A   13304   3 
 1265   Jedenásta   13   7590   3 
 1266   Jedenásta   16   13022   3 
 1267   Jelšová   2   2872   1 
 1268   Jelšová   3   2867   1 
 1269   Jelšová   4   2873   1 
 1270   Jelšová   5   2868   1 
 1271   Jelšová   6   2874   1 
 1272   Jelšová   7   2869   1 
 1273   Jelšová   8   2875   1 
 1274   Jelšová   9   2870   1 
 1275   Jelšová   10   2876   1 
 1276   Jelšová   12   2877   1 
 1277   Jelšová   13   2871   1 
 1278   Jeséniova   1   2298   3 
 1279   Jeséniova   1 B   7057   3 
 1280   Jeséniova   1 C   7057   3 
 1281   Jeséniova   2   2322   3 
 1282   Jeséniova   2 A   10424   3 
 1283   Jeséniova   3   2299   3 
 1284   Jeséniova   3 A   10948   3 
 1285   Jeséniova   4   2323   3 
 1286   Jeséniova   4 A   3462   3 
 1287   Jeséniova   4 B   3463   3 
 1288   Jeséniova   4 C   3461   3 
 1289   Jeséniova   4 D   6548   3 
 1290   Jeséniova   4 E   13221   3 
 1291   Jeséniova   4 F   13222   3 
 1292   Jeséniova   5   2300   3 
 1293   Jeséniova   6   2324   3 
 1294   Jeséniova   6 A   7585   3 
 1295   Jeséniova   6 B   7656   3 
 1296   Jeséniova   6 C   10902   3 
 1297   Jeséniova   6 D   10997   3 
 1298   Jeséniova   6 E   10997   3 
 1299   Jeséniova   7   2301   3 
 1300   Jeséniova   8   2325   3 
 1301   Jeséniova   8 A   7565   3 
 1302   Jeséniova   8 B   10976   3 
 1303   Jeséniova   8 C   12904   3 
 1304   Jeséniova   8 E   11249   3 
 1305   Jeséniova   8 F   13135   3 
 1306   Jeséniova   8 H   13325   3 
 1307   Jeséniova   9   2302   3 
 1308   Jeséniova   10   2326   3 
 1309   Jeséniova   11   2303   3 
 1310   Jeséniova   12   2327   3 
 1311   Jeséniova   13   2304   3 
 1312   Jeséniova   13 A   3476   3 
 1313   Jeséniova   14   2327   3 
 1314   Jeséniova   15   2228   3 
 1315   Jeséniova   17   2305   3 
 1316   Jeséniova   18 A   12157   3 
 1317   Jeséniova   18 B   12740   3 
 1318   Jeséniova   18 C   12750   3 
 1319   Jeséniova   18 D   12751   3 
 1320   Jeséniova   19   3530   3 
 1321   Jeséniova   20 B   12196   3 
 1322   Jeséniova   21   2306   3 
 1323   Jeséniova   22   13497   3 
 1324   Jeséniova   23   2307   3 
 1325   Jeséniova   24   2331   3 
 1326   Jeséniova   25   2308   3 
 1327   Jeséniova   25 A   2580   3 
 1328   Jeséniova   26   2332   3 
 1329   Jeséniova   27   3547   3 
 1330   Jeséniova   27 A   11111   3 
 1331   Jeséniova   28   13623   3 
 1332   Jeséniova   28 A   13624   3 
 1333   Jeséniova   29   2309   3 
 1334   Jeséniova   30   2334   3 
 1335   Jeséniova   31   2310   3 
 1336   Jeséniova   32   2335   3 
 1337   Jeséniova   33   2311   3 
 1338   Jeséniova   33 A   11134   3 
 1339   Jeséniova   33 B   11023   3 
 1340   Jeséniova   33 C   10333   3 
 1341   Jeséniova   33 D   10204   3 
 1342   Jeséniova   34   2336   3 
 1343   Jeséniova   35   2312   3 
 1344   Jeséniova   36   2337   3 
 1345   Jeséniova   37   2312   3 
 1346   Jeséniova   37 A   10342   3 
 1347   Jeséniova   37 B   13396   3 
 1348   Jeséniova   38   2338   3 
 1349   Jeséniova   39   2313   3 
 1350   Jeséniova   39 A   10771   3 
 1351   Jeséniova   40   2339   3 
 1352   Jeséniova   41   13728   3 
 1353   Jeséniova   41 A   2385   3 
 1354   Jeséniova   42   2340   3 
 1355   Jeséniova   43   2315   3 
 1356   Jeséniova   44   2661   3 
 1357   Jeséniova   45   2315   3 
 1358   Jeséniova   46   2342   3 
 1359   Jeséniova   48   2343   3 
 1360   Jeséniova   49   2317   3 
 1361   Jeséniova   50   2344   3 
 1362   Jeséniova   51   2317   3 
 1363   Jeséniova   52   2345   3 
 1364   Jeséniova   55   2319   3 
 1365   Jeséniova   57   2320   3 
 1366   Jeséniova   59   2321   3 
 1367   Jeséniova   61   3138   3 
 1368   Jeséniova   65   12416   3 
 1369   Jiskrova   1   5   2 
 1370   Jiskrova   2   6   2 
 1371   Jiskrova   3   5   2 
 1372   Jiskrova   4   6   2 
 1373   Jiskrova   6   7   2 
 1374   Jiskrova   8   7   2 
 1375   Jozefa Cígera Hronského   2   1634   7 
 1376   Jozefa Cígera Hronského   4   1634   7 
 1377   Jozefa Cígera Hronského   6   1634   7 
 1378   Jozefa Cígera Hronského   8   1634   7 
 1379   Jozefa Cígera Hronského   10   1634   7 
 1380   Jozefa Cígera Hronského   12   1635   7 
 1381   Jozefa Cígera Hronského   14   1635   7 
 1382   Jozefa Cígera Hronského   16   1636   7 
 1383   Jozefa Cígera Hronského   18   1636   7 
 1384   Jozefa Cígera Hronského   20   1636   7 
 1385   Jozefa Cígera Hronského   22   1637   7 
 1386   Jozefa Cígera Hronského   24   1637   7 
 1387   Jozefa Cígera Hronského   26   1637   7 
 1388   Júlová   2   3127   1 
 1389   Júlová   3   13132   3 
 1390   Júlová   4   3128   1 
 1391   Júlová   5   12138   3 
 1392   Júlová   6   7597   1 
 1393   Júlová   7   7597   3 
 1394   Júlová   8   3298   1 
 1395   Júlová   9   3414   3 
 1396   Júlová   10   7540   1 
 1397   Júlová   11   6544   3 
 1398   Júlová   12   3221   1 
 1399   Júlová   14   7568   1 
 1400   Júlová   16   7569   1 
 1401   Júlová   18   3254   1 
 1402   Júlová   20   3480   1 
 1403   Júlová   22   10201   1 
 1404   Júlová   24   10706   1 
 1405   Júlová   26   10533   1 
 1406   Júlová   28   3350   1 
 1407   Júlová   30   10726   1 
 1408   Júlová   32   10941   1 
 1409   Junácka   6   2951   4 
 1410   Júnová   1   3378   1 
 1411   Júnová   2   3099   1 
 1412   Júnová   3   7554   1 
 1413   Júnová   4   3185   1 
 1414   Júnová   5   3372   1 
 1415   Júnová   6   3136   1 
 1416   Júnová   7   3428   1 
 1417   Júnová   8   3148   1 
 1418   Júnová   9   3201   1 
 1419   Júnová   10   3147   1 
 1420   Júnová   11   3352   1 
 1421   Júnová   12   3140   1 
 1422   Júnová   13   10655   1 
 1423   Júnová   14   7762   1 
 1424   Júnová   15   10231   1 
 1425   Júnová   16   12895   1 
 1426   Júnová   17   3340   1 
 1427   Júnová   18   12620   1 
 1428   Júnová   19   3454   1 
 1429   Júnová   20   12820   1 
 1430   Júnová   21   6545   1 
 1431   Júnová   22   12150   1 
 1432   Júnová   23   3379   1 
 1433   Júnová   24   12687   1 
 1434   Júnová   25   3345   1 
 1435   Júnová   27   3213   1 
 1436   Júnová   29   3214   1 
 1437   Júnová   31   3355   1 
 1438   Júnová   43   1381   1 
 1439   Jurská   1   1102   5 
 1440   Jurská   3   1103   5 
 1441   Jurská   3 A   13452   5 
 1442   Jurská   5   1104   5 
 1443   Jurská   7   1105   5 
 1444   Jurská   9   1106   5 
 1445   Jurská   11   1107   5 
 1446   Jurská   13   1108   5 
 1447   Jurská   13 A   13513   5 
 1448   Jurská   13 B   13514   5 
 1449   Jurská   15   1109   5 
 1450   Jurská   15 A   12097   5 
 1451   Jurská   15 B   13749   5 
 1452   Jurská   21   13621   5 
 1453   Jurská   23   13730   5 
 1454   Jurská   25   13770   5 
 1455   Kačín   10   10882   1 
 1456   Kalinčiakova   1   112   4 
 1457   Kalinčiakova   2   115   4 
 1458   Kalinčiakova   3   10639   4 
 1459   Kalinčiakova   4   115   4 
 1460   Kalinčiakova   5   10640   4 
 1461   Kalinčiakova   7   10641   4 
 1462   Kalinčiakova   8   116   4 
 1463   Kalinčiakova   9   10642   4 
 1464   Kalinčiakova   11   10643   4 
 1465   Kalinčiakova   12   117   4 
 1466   Kalinčiakova   13   10644   4 
 1467   Kalinčiakova   15   113   4 
 1468   Kalinčiakova   17   113   4 
 1469   Kalinčiakova   19   114   4 
 1470   Kalinčiakova   21   114   4 
 1471   Kalinčiakova   23   114   4 
 1472   Kalinčiakova   25   114   4 
 1473   Kalinčiakova   25   127   4 
 1474   Kamzíkov vrch   10   3139   1 
 1475   Klatovská   BEZ   3348   5 
 1476   Klatovská   10   1411   5 
 1477   Klatovská   12   3348   5 
 1478   Klatovská   14   1412   5 
 1479   Klatovská   16   1413   5 
 1480   Klatovská   21   1408   5 
 1481   Klatovská   23   1409   5 
 1482   Klatovská   29   1410   5 
 1483   Klenová   3   13189   1 
 1484   Klenová   7   12388   1 
 1485   Klenová   8   1687   1 
 1486   Klenová   9   12387   1 
 1487   Klenová   10   1685   1 
 1488   Klenová   10   5088   1 
 1489   Klenová   11   12386   1 
 1490   Klenová   13   12385   1 
 1491   Klenová   14   3057   1 
 1492   Klenová   15   12206   1 
 1493   Klenová   16   3057   1 
 1494   Klenová   18   3056   1 
 1495   Klenová   20   3056   1 
 1496   Klenová   22   3055   1 
 1497   Klenová   24   3055   1 
 1498   Klenová   24 A   10525   1 
 1499   Klenová   26   3191   1 
 1500   Klenová   28   3191   1 
 1501   Klenová   29   11801   1 
 1502   Klenová   35   13640   1 
 1503   Klenová   37   12812   1 
 1504   Klenová   43   10669   1 
 1505   Klenová   45   10249   1 
 1506   Klenová   53   7542   1 
 1507   Klenová   57   10337   1 
 1508   Klenová   61   1772   1 
 1509   Klenová   67   12096   1 
 1510   Klenová   71   10271   1 
 1511   Klenová   79   12264   1 
 1512   Kĺzavá   1   12267   1 
 1513   Kĺzavá   2   3165   1 
 1514   Kĺzavá   3 B   7588   1 
 1515   Kĺzavá   4   12214   1 
 1516   Kĺzavá   5 A   10905   1 
 1517   Kĺzavá   6   1730   1 
 1518   Kĺzavá   7   13879   1 
 1519   Kĺzavá   8   10456   1 
 1520   Kĺzavá   9   11262   1 
 1521   Kĺzavá   10   3478   1 
 1522   Kĺzavá   11   1725   1 
 1523   Kĺzavá   12   11270   1 
 1524   Kĺzavá   13   3267   1 
 1525   Kĺzavá   14   10230   1 
 1526   Kĺzavá   15   1726   1 
 1527   Kĺzavá   16   7663   1 
 1528   Kĺzavá   16   10230   1 
 1529   Kĺzavá   17   1727   1 
 1530   Kĺzavá   18   3465   1 
 1531   Kĺzavá   19   3181   1 
 1532   Kĺzavá   20   2965   1 
 1533   Kĺzavá   21   3264   1 
 1534   Kĺzavá   22   2966   1 
 1535   Kĺzavá   23   1728   1 
 1536   Kĺzavá   25   1729   1 
 1537   Kĺzavá   27   10471   1 
 1538   Kĺzavá   29   3109   1 
 1539   Kĺzavá   31   11100   1 
 1540   Kĺzavá   31 A   13186   1 
 1541   Kĺzavá   31 B   13002   1 
 1542   Kĺzavá   31 C   12592   1 
 1543   Kominárska   6   142   2 
 1544   Kominárska   7 A   10341   7 
 1545   Kominárska   9   139   7 
 1546   Kominárska   13   140   7 
 1547   Kováčska   1   209   2 
 1548   Kováčska   2   73   2 
 1549   Kováčska   4   11904   2 
 1550   Kováčska   6   11904   2 
 1551   Koziarka   3   13400   5 
 1552   Koziarka   5   7695   5 
 1553   Krahulčia   11   13475   6 
 1554   Kraskova   2   1626   7 
 1555   Kraskova   4   1627   7 
 1556   Kraskova   6   1627   7 
 1557   Kraskova   8   1627   7 
 1558   Kraskova   10   1627   7 
 1559   Krasňanská   4   13820   5 
 1560   Krasňanská   8   13629   5 
 1561   Krasňanská   10   13884   5 
 1562   Krasňanská   14   13592   5 
 1563   Kukučínova   2   52   2 
 1564   Kukučínova   4   52   2 
 1565   Kukučínova   6   985   2 
 1566   Kukučínova   8   985   2 
 1567   Kukučínova   10   985   2 
 1568   Kukučínova   12   985   2 
 1569   Kukučínova   14   985   2 
 1570   Kukučínova   16   3103   2 
 1571   Kukučínova   22   989   2 
 1572   Kukučínova   24   989   2 
 1573   Kukučínova   24   990   2 
 1574   Kukučínova   28   992   2 
 1575   Kukučínova   30   993   2 
 1576   Kukučínova   32   994   2 
 1577   Kukučínova   38   1503   6 
 1578   Kukučínova   40   997   6 
 1579   Kukučínova   42   997   6 
 1580   Kukučínova   44   998   6 
 1581   Kukučínova   46   998   6 
 1582   Kukučínova   48   999   6 
 1583   Kukučínova   50   999   6 
 1584   Kukuričná   1   163   2 
 1585   Kurucova   1   1811   1 
 1586   Kurucova   2   1808   1 
 1587   Kurucova   4   1809   1 
 1588   Kurucova   6   1810   1 
 1589   Kurucova   7   7581   1 
 1590   Kurucova   13   13866   1 
 1591   Kutuzovova   1   246   2 
 1592   Kutuzovova   2   257   2 
 1593   Kutuzovova   3   247   2 
 1594   Kutuzovova   4   257   2 
 1595   Kutuzovova   5   248   2 
 1596   Kutuzovova   6   257   2 
 1597   Kutuzovova   7   249   2 
 1598   Kutuzovova   9   250   2 
 1599   Kutuzovova   11   251   2 
 1600   Kutuzovova   13   252   2 
 1601   Kutuzovova   15   252   2 
 1602   Kutuzovova   19   254   2 
 1603   Kutuzovova   21   254   2 
 1604   Kutuzovova   23   255   2 
 1605   Kutuzovova   25   256   2 
 1606   Kyjevská   1   1631   7 
 1607   Kyjevská   2   1633   7 
 1608   Kyjevská   3   1631   7 
 1609   Kyjevská   4   1633   7 
 1610   Kyjevská   5   1631   7 
 1611   Kyjevská   7   1631   7 
 1612   Ladislava Dérera   1   2737   1 
 1613   Ladislava Dérera   2   2749   1 
 1614   Ladislava Dérera   3   2738   1 
 1615   Ladislava Dérera   4   2750   1 
 1616   Ladislava Dérera   5   2739   1 
 1617   Ladislava Dérera   7   2740   1 
 1618   Ladislava Dérera   8   2752   1 
 1619   Ladislava Dérera   9   2741   1 
 1620   Ladislava Dérera   10   2753   1 
 1621   Ladislava Dérera   11   3154   1 
 1622   Ladislava Dérera   12   2581   1 
 1623   Ladislava Dérera   13   3149   1 
 1624   Ladislava Dérera   15   3141   1 
 1625   Ladislava Dérera   16   3210   1 
 1626   Ladislava Dérera   17   2742   1 
 1627   Ladislava Dérera   18   10293   1 
 1628   Ladislava Dérera   19   2743   1 
 1629   Ladislava Dérera   20   2879   1 
 1630   Ladislava Dérera   21   3199   1 
 1631   Ladislava Dérera   23   3014   1 
 1632   Ladislava Dérera   25   2790   1 
 1633   Ladislava Dérera   27   2744   1 
 1634   Ladislava Dérera   29   2745   1 
 1635   Ladislava Dérera   31   2746   1 
 1636   Ladislava Dérera   33   1923   1 
 1637   Ladislava Dérera   35   2747   1 
 1638   Ladislava Dérera   37   2748   1 
 1639   Ladislava Dérera   39   13603   1 
 1640   Ladislava Dérera   39 A   13698   1 
 1641   Ladzianskeho   6   2709   1 
 1642   Ladzianskeho   8   2707   1 
 1643   Ladzianskeho   10   2710   1 
 1644   Ladzianskeho   12   2711   1 
 1645   Lamanského   1   898   8 
 1646   Lamanského   2   902   8 
 1647   Lamanského   3   899   8 
 1648   Lamanského   4   903   8 
 1649   Lamanského   5   900   8 
 1650   Lamanského   6   904   8 
 1651   Lamanského   7   901   8 
 1652   Lamanského   8   905   8 
 1653   Lamanského   10   906   8 
 1654   Lamanského   12   907   8 
 1655   Lamanského   14   908   8 
 1656   Lamanského   16   909   8 
 1657   Lamanského   18   910   8 
 1658   Laskomerského   2   147   2 
 1659   Laskomerského   4   148   2 
 1660   Laskomerského   6   149   2 
 1661   Laskomerského   8   150   2 
 1662   Laskomerského   10   151   2 
 1663   Laskomerského   12   152   2 
 1664   Laskomerského   14   153   2 
 1665   Laskomerského   16   154   2 
 1666   Laurotová   2   13346   6 
 1667   Laurotová   3   13759   6 
 1668   Laurotová   8   11912   6 
 1669   Laurotová   20   10586   6 
 1670   Laurotová   26   10864   6 
 1671   Leánska   1   13883   5 
 1672   Leánska   3   13187   5 
 1673   Leánska   5   13626   5 
 1674   Leánska   6   13164   5 
 1675   Leánska   7   13249   5 
 1676   Leánska   8   13106   5 
 1677   Leánska   9   13244   5 
 1678   Leánska   10   13600   5 
 1679   Leánska   11   12765   5 
 1680   Leánska   13   13878   5 
 1681   Legerského   2   1655   7 
 1682   Legerského   4   1655   7 
 1683   Legerského   6   1656   7 
 1684   Legerského   8   1656   7 
 1685   Legerského   10   1657   7 
 1686   Legerského   12   1657   7 
 1687   Legerského   14   1657   7 
 1688   Legerského   16   1657   7 
 1689   Legerského   18   1658   7 
 1690   Legionárska   1   1   2 
 1691   Legionárska   3   10631   2 
 1692   Legionárska   5   10631   2 
 1693   Legionárska   7   10631   2 
 1694   Legionárska   9   10632   2 
 1695   Legionárska   11   2   2 
 1696   Legionárska   13   2   2 
 1697   Legionárska   15   71   2 
 1698   Legionárska   17   4   2 
 1699   Legionárska   19   4   2 
 1700   Legionárska   21   4   2 
 1701   Legionárska   23   3538   2 
 1702   Legionárska   27   3551   2 
 1703   Letecká   2   360   8 
 1704   Letecká   3   352   8 
 1705   Letecká   4   361   8 
 1706   Letecká   5   353   8 
 1707   Letecká   6   362   8 
 1708   Letecká   7   354   8 
 1709   Letecká   8   363   8 
 1710   Letecká   9   355   8 
 1711   Letecká   10   364   8 
 1712   Letecká   11   356   8 
 1713   Letecká   12   365   8 
 1714   Letecká   13   357   8 
 1715   Letecká   14   366   8 
 1716   Letecká   15   358   8 
 1717   Letecká   16   367   8 
 1718   Letecká   17   359   8 
 1719   Letecká   18   368   8 
 1720   Letecká   20   369   8 
 1721   Letecká   22   370   8 
 1722   Letecká   24   371   8 
 1723   Letecká   26   372   8 
 1724   Letecká   28   373   8 
 1725   Letná   2   394   8 
 1726   Letná   4   395   8 
 1727   Letná   5   392   6 
 1728   Letná   6   396   8 
 1729   Letná   8   397   8 
 1730   Letná   10   398   8 
 1731   Letná   12   399   8 
 1732   Letná   14   400   8 
 1733   Letná   16   401   8 
 1734   Limbová   12   2651   1 
 1735   Limbová   18   2652   1 
 1736   Limbová   20   3018   1 
 1737   Lipovinová   9   13880   6 
 1738   Lipovinová   21   1254   6 
 1739   Lipovinová   39   13750   6 
 1740   Lipovinová   43   13830   6 
 1741   Lipovinová   45   13847   6 
 1742   Lombardiniho   1   556   8 
 1743   Lombardiniho   3   557   8 
 1744   Lombardiniho   4   568   8 
 1745   Lombardiniho   5   558   8 
 1746   Lombardiniho   6   569   8 
 1747   Lombardiniho   7   10716   8 
 1748   Lombardiniho   8   570   8 
 1749   Lombardiniho   9   559   8 
 1750   Lombardiniho   10   571   8 
 1751   Lombardiniho   11   13003   8 
 1752   Lombardiniho   12   572   8 
 1753   Lombardiniho   13   561   8 
 1754   Lombardiniho   14   573   8 
 1755   Lombardiniho   15   562   8 
 1756   Lombardiniho   17   563   8 
 1757   Lombardiniho   18   574   8 
 1758   Lombardiniho   19   564   8 
 1759   Lombardiniho   20   575   8 
 1760   Lombardiniho   21   565   8 
 1761   Lombardiniho   22   576   8 
 1762   Lombardiniho   23   566   8 
 1763   Lombardiniho   24   577   8 
 1764   Lopenícka   1 A   7655   6 
 1765   Lopenícka   2 A   10906   6 
 1766   Lopenícka   2 B   10924   6 
 1767   Lopenícka   3   13330   6 
 1768   Lopenícka   3 A   11087   6 
 1769   Lopenícka   4   13365   6 
 1770   Lopenícka   5   1185   6 
 1771   Lopenícka   6   1198   6 
 1772   Lopenícka   6 A   13641   6 
 1773   Lopenícka   7   1186   6 
 1774   Lopenícka   7 A   12129   6 
 1775   Lopenícka   7 B   13340   6 
 1776   Lopenícka   8   1199   6 
 1777   Lopenícka   9   1187   6 
 1778   Lopenícka   10   1200   6 
 1779   Lopenícka   10 A   11556   6 
 1780   Lopenícka   11   1188   6 
 1781   Lopenícka   12   1201   6 
 1782   Lopenícka   13   1189   6 
 1783   Lopenícka   14   1202   6 
 1784   Lopenícka   15   1190   6 
 1785   Lopenícka   16   1203   6 
 1786   Lopenícka   18   1204   6 
 1787   Lopenícka   19   1192   6 
 1788   Lopenícka   20   1205   6 
 1789   Lopenícka   20 A   13899   6 
 1790   Lopenícka   22   1206   6 
 1791   Lopenícka   23   1194   6 
 1792   Lopenícka   23 A   1194   6 
 1793   Lopenícka   24   13789   6 
 1794   Lopenícka   25   13404   6 
 1795   Lopenícka   26   1208   6 
 1796   Lopenícka   28   1209   6 
 1797   Lopenícka   30   13502   6 
 1798   Lopúchová   BEZ   13291   3 
 1799   Lopúchová   1   13291   3 
 1800   Lopúchová   5 A   13990   3 
 1801   Lopúchová   5 B   13990   3 
 1802   Lopúchová   5 C   13990   3 
 1803   Lopúchová   7   13104   3 
 1804   Lopúchová   9   13104   3 
 1805   Ľubľanská   1   1651   7 
 1806   Ľubľanská   2   1652   7 
 1807   Ľubľanská   4   1653   7 
 1808   Ľubľanská   6   1653   7 
 1809   Ľubľanská   8   1653   7 
 1810   Ľubľanská   10   1653   7 
 1811   Ľubochnianska   2   1013   5 
 1812   Ľubochnianska   4   1014   5 
 1813   Ľubochnianska   5   1012   5 
 1814   Ľubochnianska   6   1015   5 
 1815   Ľubochnianska   8   1016   5 
 1816   Ľudové námestie   1   464   8 
 1817   Ľudové námestie   2   487   8 
 1818   Ľudové námestie   3   465   8 
 1819   Ľudové námestie   5   466   8 
 1820   Ľudové námestie   6   489   8 
 1821   Ľudové námestie   7   467   8 
 1822   Ľudové námestie   8   490   8 
 1823   Ľudové námestie   9   468   8 
 1824   Ľudové námestie   10   491   8 
 1825   Ľudové námestie   11   469   8 
 1826   Ľudové námestie   12   492   8 
 1827   Ľudové námestie   13   470   8 
 1828   Ľudové námestie   14   493   8 
 1829   Ľudové námestie   15   471   8 
 1830   Ľudové námestie   16   494   8 
 1831   Ľudové námestie   17   472   8 
 1832   Ľudové námestie   18   495   8 
 1833   Ľudové námestie   19   473   8 
 1834   Ľudové námestie   20   496   8 
 1835   Ľudové námestie   21   474   8 
 1836   Ľudové námestie   22   497   8 
 1837   Ľudové námestie   23   475   8 
 1838   Ľudové námestie   24   498   8 
 1839   Ľudové námestie   25   476   8 
 1840   Ľudové námestie   26   499   8 
 1841   Ľudové námestie   28   500   8 
 1842   Ľudové námestie   29   478   8 
 1843   Ľudové námestie   30   501   8 
 1844   Ľudové námestie   31   479   8 
 1845   Ľudové námestie   32   502   8 
 1846   Ľudové námestie   33   480   8 
 1847   Ľudové námestie   34   503   8 
 1848   Ľudové námestie   35   481   8 
 1849   Ľudové námestie   36   504   8 
 1850   Ľudové námestie   37   482   8 
 1851   Ľudové námestie   38   505   8 
 1852   Ľudové námestie   39   483   8 
 1853   Ľudové námestie   40   506   8 
 1854   Ľudové námestie   41   484   8 
 1855   Ľudové námestie   42   507   8 
 1856   Ľudové námestie   43   485   8 
 1857   Ľudové námestie   44   508   8 
 1858   Ľudové námestie   45   486   8 
 1859   Ľudové námestie   46   509   8 
 1860   Magurská   1   3374   1 
 1861   Magurská   1 A   7748   1 
 1862   Magurská   1 B   7748   1 
 1863   Magurská   2   2764   1 
 1864   Magurská   2 A   7764   1 
 1865   Magurská   2 B   10853   1 
 1866   Magurská   3   3374   1 
 1867   Magurská   3 A   7748   1 
 1868   Magurská   3 C   7748   1 
 1869   Magurská   4   2765   1 
 1870   Magurská   4 A   1379   1 
 1871   Magurská   4 B   10418   1 
 1872   Magurská   5   2771   1 
 1873   Magurská   5 A   3488   1 
 1874   Magurská   5 B   3488   1 
 1875   Magurská   6   2766   1 
 1876   Magurská   7   2772   1 
 1877   Magurská   8   2767   1 
 1878   Magurská   12   2769   1 
 1879   Magurská   16   3152   1 
 1880   Magurská   16 A   3125   1 
 1881   Magurská   19   2776   1 
 1882   Magurská   19 A   10514   1 
 1883   Magurská   21   2777   1 
 1884   Magurská   27   3053   1 
 1885   Magurská   29   2995   1 
 1886   Magurská   31   2762   1 
 1887   Magurská   31 A   10311   1 
 1888   Magurská   33   2778   1 
 1889   Magurská   33 A   3383   1 
 1890   Magurská   35   2779   1 
 1891   Magurská   37   2780   1 
 1892   Magurská   39   13747   1 
 1893   Magurská   39 A   6547   1 
 1894   Magurská   43   2783   1 
 1895   Makovického   1   549   8 
 1896   Makovického   2 A   11265   8 
 1897   Makovického   3   550   8 
 1898   Makovického   5   551   8 
 1899   Makovického   6   554   8 
 1900   Makovického   8   13864   8 
 1901   Makovického   10   13865   8 
 1902   Malagová   2   12552   5 
 1903   Malagová   4   13861   5 
 1904   Malagová   6   12717   5 
 1905   Malagová   11   13809   5 
 1906   Malagová   12   13618   5 
 1907   Malagová   13   13649   5 
 1908   Malagová   14   13907   5 
 1909   Mandľovníková   3   3192   3 
 1910   Mandľovníková   5   3187   3 
 1911   Mandľovníková   5 A   13210   3 
 1912   Mandľovníková   8   11000   3 
 1913   Mandľovníková   9   12067   3 
 1914   Mandľovníková   10   3314   3 
 1915   Mandľovníková   10   12368   3 
 1916   Mandľovníková   14   11628   3 
 1917   Matičná   3   578   8 
 1918   Matičná   4   598   8 
 1919   Matičná   5   579   8 
 1920   Matičná   6   599   8 
 1921   Matičná   7   580   8 
 1922   Matičná   8   600   8 
 1923   Matičná   9   581   8 
 1924   Matičná   10   601   8 
 1925   Matičná   11   582   8 
 1926   Matičná   12   602   8 
 1927   Matičná   13   583   8 
 1928   Matičná   14   603   8 
 1929   Matičná   15   584   8 
 1930   Matičná   16   604   8 
 1931   Matičná   17   585   8 
 1932   Matičná   18   605   8 
 1933   Matičná   19   586   8 
 1934   Matičná   20   606   8 
 1935   Matičná   21   587   8 
 1936   Matičná   22   607   8 
 1937   Matičná   23   588   8 
 1938   Matičná   24   608   8 
 1939   Matičná   25   589   8 
 1940   Matičná   26   609   8 
 1941   Matičná   27   590   8 
 1942   Matičná   28   610   8 
 1943   Matičná   29   591   8 
 1944   Matičná   30   611   8 
 1945   Matičná   31   592   8 
 1946   Matičná   32   612   8 
 1947   Matičná   33   593   8 
 1948   Matičná   34   613   8 
 1949   Matičná   35   594   8 
 1950   Matičná   36   614   8 
 1951   Matičná   37   595   8 
 1952   Matičná   38   615   8 
 1953   Matičná   39   596   8 
 1954   Matičná   40   616   8 
 1955   Matičná   41   597   8 
 1956   Matičná   42   617   8 
 1957   Matúškova   1   2133   1 
 1958   Matúškova   2   2145   1 
 1959   Matúškova   3   2134   1 
 1960   Matúškova   4   2146   1 
 1961   Matúškova   5   2135   1 
 1962   Matúškova   5 A   2135   1 
 1963   Matúškova   6   2147   1 
 1964   Matúškova   7   2136   1 
 1965   Matúškova   8   3586   1 
 1966   Matúškova   9   2137   1 
 1967   Matúškova   11   2138   1 
 1968   Matúškova   12   2149   1 
 1969   Matúškova   13   2139   1 
 1970   Matúškova   14   2150   1 
 1971   Matúškova   15   2140   1 
 1972   Matúškova   16   2151   1 
 1973   Matúškova   17   2141   1 
 1974   Matúškova   27   2144   1 
 1975   Merlotová   2   13652   6 
 1976   Merlotová   4 A   13453   6 
 1977   Merlotová   4 B   13453   6 
 1978   Merlotová   6   13363   6 
 1979   Merlotová   8   12834   6 
 1980   Mestská   1   270   2 
 1981   Mestská   2   244   2 
 1982   Mestská   3   270   2 
 1983   Mestská   4   244   2 
 1984   Mestská   5   270   2 
 1985   Mestská   6   244   2 
 1986   Mestská   7   271   2 
 1987   Mestská   8   245   2 
 1988   Mestská   9   271   2 
 1989   Mestská   10   245   2 
 1990   Mestská   11   271   2 
 1991   Mikovíniho   1   1621   7 
 1992   Mikovíniho   5   1623   7 
 1993   Mikovíniho   7   1623   7 
 1994   Mikovíniho   9   1624   7 
 1995   Mikovíniho   11   1624   7 
 1996   Mikovíniho   13   1625   7 
 1997   Mikovíniho   15   1625   7 
 1998   Modranská   1   10879   5 
 1999   Modranská   3   13735   5 
 2000   Moravská   1   51   2 
 2001   Moravská   3   8   2 
 2002   Moravská   5   9   2 
 2003   Moravská   7   10   2 
 2004   Muštová   5   13014   6 
 2005   Muštová   15   7182   6 
 2006   Muštová   19   11244   6 
 2007   Muštová   21   1251   6 
 2008   Muštová   25 A   1255   6 
 2009   Muštová   27   1256   6 
 2010   Muštová   29   12833   6 
 2011   Na Grunte   1   13030   5 
 2012   Na Grunte   3   13030   5 
 2013   Na Grunte   5   12888   5 
 2014   Na Grunte   5 A   12888   5 
 2015   Na Grunte   5 B   12888   5 
 2016   Na Grunte   6   12826   5 
 2017   Na Grunte   7   12889   5 
 2018   Na Grunte   7 A   12889   5 
 2019   Na Grunte   7 B   12889   5 
 2020   Na Grunte   8   13479   5 
 2021   Na Grunte   9   13547   5 
 2022   Na Grunte   10   13118   5 
 2023   Na Grunte   12   12777   5 
 2024   Na Grunte   13   13597   5 
 2025   Na Grunte   14   13185   5 
 2026   Na Grunte   16   13019   5 
 2027   Na Grunte   17   13642   5 
 2028   Na Grunte   19   1381   5 
 2029   Na Grunte   21   13273   5 
 2030   Na Koziarke   BEZ   12900   5 
 2031   Na Koziarke   1   13399   5 
 2032   Na Koziarke   3   13400   5 
 2033   Na Koziarke   9   12900   5 
 2034   Na Koziarke   11   13417   5 
 2035   Na Koziarke   13   13523   5 
 2036   Na Koziarke   22   13111   5 
 2037   Na Koziarke   25   12999   5 
 2038   Na Koziarke   27   9972   5 
 2039   Na Koziarke   27 A   13047   5 
 2040   Na Koziarke   31   13591   5 
 2041   Na Koziarke   31 B   13885   5 
 2042   Na Koziarke   33   13179   5 
 2043   Na Koziarke   39   10863   5 
 2044   Na Koziarke   41   13327   5 
 2045   Na Koziarke   55   13797   5 
 2046   Na pažiti   2   2153   1 
 2047   Na pažiti   4   2154   1 
 2048   Na pažiti   6   2155   1 
 2049   Na pažiti   7   2158   3 
 2050   Na pažiti   8   2156   1 
 2051   Na pažiti   9   2159   3 
 2052   Na pažiti   11 A   13500   3 
 2053   Na pažiti   11 B   13500   3 
 2054   Na pažiti   17   12600   3 
 2055   Na pažiti   19   12894   3 
 2056   Na pažiti   21   13053   3 
 2057   Na pažiti   23 A   13584   3 
 2058   Na pažiti   23 B   13584   3 
 2059   Na pažiti   23 C   13584   3 
 2060   Na Revíne   BEZ   10633   3 
 2061   Na Revíne   1   2760   1 
 2062   Na Revíne   3   2761   1 
 2063   Na Revíne   5   2734   1 
 2064   Na Revíne   7   2763   1 
 2065   Na Revíne   8   2597   1 
 2066   Na Revíne   9   2941   1 
 2067   Na Revíne   10   2598   1 
 2068   Na Revíne   11   2941   1 
 2069   Na Revíne   13   2941   1 
 2070   Na Revíne   15   2944   1 
 2071   Na Revíne   17   2945   1 
 2072   Na Revíne   18   12480   3 
 2073   Na Revíne   19   2946   1 
 2074   Na Revíne   20   12480   3 
 2075   Na Revíne   21   2948   1 
 2076   Na Revíne   23   3088   3 
 2077   Na Revíne   25   3087   3 
 2078   Na Revíne   27   3028   3 
 2079   Na Revíne   29   11136   3 
 2080   Na Revíne   29 A   10493   3 
 2081   Na Revíne   29 B   10493   3 
 2082   Na Revíne   29 D   10633   1 
 2083   Na Revíne   31   2725   3 
 2084   Na Revíne   31 A   12384   3 
 2085   Na Revíne   33   2726   3 
 2086   Na Revíne   35   2727   3 
 2087   Na Revíne   37   10209   3 
 2088   Na Revíne   39   13727   3 
 2089   Na rozhliadke   2   12830   3 
 2090   Na rozhliadke   4   13102   3 
 2091   Na rozhliadke   5 A   13692   3 
 2092   Na rozhliadke   5 B   13692   3 
 2093   Na rozhliadke   5 C   13692   3 
 2094   Na Slanci   2   13275   5 
 2095   Na Slanci   4   13204   5 
 2096   Na Slanci   5   13083   5 
 2097   Na Slanci   6   12551   5 
 2098   Na Slanci   7   12744   5 
 2099   Na Slanci   8   13252   5 
 2100   Na Slanci   12   12818   5 
 2101   Na Slanci   13   12917   5 
 2102   Na Slanci   14   12890   5 
 2103   Na Slanci   15   13237   5 
 2104   Na Slanci   16   12819   5 
 2105   Na Slanci   24   13130   5 
 2106   Na spojke   1   2161   3 
 2107   Na spojke   3   2160   3 
 2108   Na Varte   1 A   13937   7 
 2109   Na Varte   1 C   13939   7 
 2110   Na Varte   1 D   13940   7 
 2111   Na Varte   1 E   13941   7 
 2112   Na Varte   1 F   13942   7 
 2113   Na Varte   1 G   13943   7 
 2114   Na varte   2 A   13200   7 
 2115   Na varte   2 B   13200   7 
 2116   Na varte   2 C   13200   7 
 2117   Na varte   2 D   13200   7 
 2118   Na varte   2 E   13200   7 
 2119   Na Varte   4 A   13420   7 
 2120   Na Varte   4 B   13420   7 
 2121   Na Varte   4 C   13420   7 
 2122   Na Varte   4 D   13420   7 
 2123   Na Varte   4 E   13420   7 
 2124   Na Varte   12   13840   7 
 2125   Na Vtáčniku   1   13815   3 
 2126   Na Vtáčniku   4   13693   3 
 2127   Na Vtáčniku   5   13853   3 
 2128   Na Vtáčniku   7   13754   3 
 2129   Na Vtáčniku   11   13823   3 
 2130   Na Vtáčniku   20   11066   3 
 2131   Na Vtáčniku   23   3419   3 
 2132   Na Vtáčniku   25   13241   3 
 2133   Na Vtáčniku   29   13793   3 
 2134   Na Vtáčniku   31   13590   3 
 2135   Na Vtáčniku   33   11439   3 
 2136   Na Vtáčniku   34   3471   3 
 2137   Na Vtáčniku   35   12498   3 
 2138   Na Vtáčniku   37   10613   3 
 2139   Na Vtáčniku   38   3406   3 
 2140   Na Vtáčniku   39   13645   3 
 2141   Na Zlatej nohe   3   13125   7 
 2142   Na Zlatej nohe   4   12642   7 
 2143   Na Zlatej nohe   4 A   12642   7 
 2144   Na Zlatej nohe   4 B   12642   7 
 2145   Na Zlatej nohe   5   12732   7 
 2146   Na Zlatej nohe   9   12896   7 
 2147   Na Zlatej nohe   11   12896   7 
 2148   Námestie Biely kríž   1   1110   5 
 2149   Námestie Biely kríž   2   1111   5 
 2150   Námestie Biely kríž   3   1110   5 
 2151   Námestie Biely kríž   4   1111   5 
 2152   Námestie Biely kríž   5   1110   5 
 2153   Námestie Biely kríž   6   1111   5 
 2154   Neronetová   BEZ   11104   6 
 2155   Neronetová   19   13418   6 
 2156   Neronetová   25   13432   6 
 2157   Neronetová   27   13484   6 
 2158   Neronetová   30   13725   6 
 2159   Neronetová   43   13946   6 
 2160   Neronetová   54   13136   6 
 2161   Nobelova   1   1498   5 
 2162   Nobelova   1 A   3160   5 
 2163   Nobelova   1 A   3161   5 
 2164   Nobelova   2   1288   5 
 2165   Nobelova   2 A   3151   5 
 2166   Nobelova   3   1499   5 
 2167   Nobelova   5   84   5 
 2168   Nobelova   6   1290   5 
 2169   Nobelova   8   1291   5 
 2170   Nobelova   10   1291   5 
 2171   Nobelova   12   1293   5 
 2172   Nobelova   12 A   13816   5 
 2173   Nobelova   12 B   13816   5 
 2174   Nobelova   12 C   13833   5 
 2175   Nobelova   12 D   13833   5 
 2176   Nobelova   12 E   13910   5 
 2177   Nobelova   12 F   13910   5 
 2178   Nobelova   16   1295   5 
 2179   Nobelova   20   3260   5 
 2180   Nobelova   22   3260   5 
 2181   Nobelova   24   3260   5 
 2182   Nobelova   26   1298   5 
 2183   Nobelova   42   3261   5 
 2184   Nobelova   44   3261   5 
 2185   Nobelova   46   3261   5 
 2186   Nobelova   48   3261   5 
 2187   Nobelova   48 A   3261   5 
 2188   Nová   1   13526   2 
 2189   Nová   2   161   2 
 2190   Nová   3   160   2 
 2191   Nová   4   162   2 
 2192   Nová Rožňavská   3   12922   5 
 2193   Novinárska   3   510   8 
 2194   Novinárska   4   514   8 
 2195   Novinárska   5   511   8 
 2196   Novinárska   6   515   8 
 2197   Novinárska   7   512   8 
 2198   Novinárska   8   516   8 
 2199   Novinárska   9   513   8 
 2200   Novinárska   10   517   8 
 2201   Odbojárov   3   60   4 
 2202   Odbojárov   4   64   4 
 2203   Odbojárov   6   64   4 
 2204   Odbojárov   8   64   4 
 2205   Odbojárov   10   65   4 
 2206   Odborárska   1   1269   5 
 2207   Odborárska   3   1270   5 
 2208   Odborárska   3 A   1270   5 
 2209   Odborárska   4   1272   5 
 2210   Odborárska   6   1273   5 
 2211   Odborárska   8   1273   5 
 2212   Odborárska   10   1274   5 
 2213   Odborárska   12   1274   5 
 2214   Odborárska   14   1275   5 
 2215   Odborárska   16   1275   5 
 2216   Odborárska   18   1276   5 
 2217   Odborárska   20   1276   5 
 2218   Odborárska   22   1277   5 
 2219   Odborárska   24   1277   5 
 2220   Odborárska   26   1278   5 
 2221   Odborárska   28   1278   5 
 2222   Odborárska   30   1279   5 
 2223   Odborárska   32   1279   5 
 2224   Odborárska   34   1280   5 
 2225   Odborárska   36   1280   5 
 2226   Odborárska   38   1281   5 
 2227   Odborárska   40   1281   5 
 2228   Odborárska   42   1282   5 
 2229   Odborárska   44   1282   5 
 2230   Odborárska   46   3107   5 
 2231   Odborárska   48   3107   5 
 2232   Odborárska   50   3125   5 
 2233   Olbrachtova   2   1053   5 
 2234   Olbrachtova   3   1050   5 
 2235   Olbrachtova   3 A   1050   5 
 2236   Olbrachtova   5   1051   5 
 2237   Olbrachtova   5   1052   5 
 2238   Olbrachtova   6   1055   5 
 2239   Olbrachtova   7   1052   5 
 2240   Olbrachtova   9   1052   5 
 2241   Olivová   1   1720   1 
 2242   Olivová   2   1761   1 
 2243   Olivová   2 A   13958   1 
 2244   Olivová   3   1754   1 
 2245   Olivová   4   1762   1 
 2246   Olivová   5   1755   1 
 2247   Olivová   6   1763   1 
 2248   Olivová   7   1756   1 
 2249   Olivová   8   1764   1 
 2250   Olivová   9   1757   1 
 2251   Olivová   10   1765   1 
 2252   Olivová   11   1758   1 
 2253   Olivová   12   1766   1 
 2254   Olivová   13   1721   1 
 2255   Olivová   14   1767   1 
 2256   Olivová   15   1760   1 
 2257   Olivová   16   1768   1 
 2258   Olivová   18   1769   1 
 2259   Olivová   20   1793   1 
 2260   Olivová   22   1770   1 
 2261   Olivová   24   1722   1 
 2262   Olivová   26   1772   1 
 2263   Olivová   28   1773   1 
 2264   Olivová   30   1774   1 
 2265   Olivová   32   1775   1 
 2266   Olivová   34   1776   1 
 2267   Olivová   35   7200   1 
 2268   Olivová   36   1777   1 
 2269   Olivová   38   1778   1 
 2270   Olivová   40   1779   1 
 2271   Olivová   42   1780   1 
 2272   Olivová   44   1782   1 
 2273   Olivová   46   1783   1 
 2274   Olivová   48   1784   1 
 2275   Olivová   50   1785   1 
 2276   Olivová   52   2646   1 
 2277   Olivová   54   1786   1 
 2278   Olivová   56   1787   1 
 2279   Olivová   58   1788   1 
 2280   Olivová   60   1789   1 
 2281   Olivová   62   1753   1 
 2282   Olivová   64   1791   1 
 2283   Olivová   66   1759   1 
 2284   Olivová   68   1794   1 
 2285   Opavská   2   2601   1 
 2286   Opavská   4   2602   1 
 2287   Opavská   6   2603   1 
 2288   Opavská   8   2604   1 
 2289   Opavská   8 A   13977   1 
 2290   Opavská   10   3391   1 
 2291   Opavská   12   2607   1 
 2292   Opavská   14   2608   1 
 2293   Opavská   14 A   12810   1 
 2294   Opavská   16   3376   1 
 2295   Opavská   18   3376   1 
 2296   Opavská   22   3375   1 
 2297   Opavská   26 A   10229   1 
 2298   Ormisova   2   1265   5 
 2299   Ormisova   3   1257   5 
 2300   Ormisova   4   1266   5 
 2301   Ormisova   5   1258   5 
 2302   Ormisova   6   1267   5 
 2303   Ormisova   7   1259   5 
 2304   Ormisova   9   1260   5 
 2305   Ormisova   11   1261   5 
 2306   Ormisova   13   1262   5 
 2307   Ormisova   15   1263   5 
 2308   Ormisova   17   1264   5 
 2309   Osadná   1   259   2 
 2310   Osadná   2   267   2 
 2311   Osadná   3   260   2 
 2312   Osadná   4   268   2 
 2313   Osadná   6   268   2 
 2314   Osadná   7   79   2 
 2315   Osadná   7   262   2 
 2316   Osadná   8   269   2 
 2317   Osadná   9   263   2 
 2318   Osadná   10   270   2 
 2319   Osadná   12   270   2 
 2320   Osadná   14   270   2 
 2321   Osadná   16   271   2 
 2322   Osadná   18   271   2 
 2323   Osadná   20   271   2 
 2324   ôsma   3/ A   11862   3 
 2325   ôsma   1   2241   3 
 2326   ôsma   2   2244   3 
 2327   ôsma   3   7579   3 
 2328   ôsma   4   2245   3 
 2329   ôsma   5   3418   3 
 2330   ôsma   5 A   13307   3 
 2331   ôsma   8   2247   3 
 2332   ôsma   9   3589   3 
 2333   ôsma   10   2248   3 
 2334   ôsma   11   3393   3 
 2335   ôsma   12   2248   3 
 2336   ôsma   14   2249   3 
 2337   ôsma   16   2250   3 
 2338   ôsma   18   2251   3 
 2339   ôsma   20   2252   3 
 2340   ôsma   22   10292   3 
 2341   ôsma   24   10428   3 
 2342   ôsma   26   3411   3 
 2343   ôsma   28   3412   3 
 2344   ôsma   30   3322   3 
 2345   Otonelská   7   13173   6 
 2346   Otonelská   23   13302   6 
 2347   Ovručská   1   1662   7 
 2348   Ovručská   2   1666   7 
 2349   Ovručská   3   1662   7 
 2350   Ovručská   4   1666   7 
 2351   Ovručská   7   1656   7 
 2352   Ovručská   8   1668   7 
 2353   Ovručská   9   1656   7 
 2354   Ovručská   10   1668   7 
 2355   Ovručská   11   1665   7 
 2356   Ovručská   12   1669   7 
 2357   Ovručská   13   1665   7 
 2358   Ovručská   14   1669   7 
 2359   Pálavská   1   13538   6 
 2360   Pálavská   3   13528   6 
 2361   Pálavská   4   13310   6 
 2362   Pavlovská   1   851   8 
 2363   Pavlovská   3   851   8 
 2364   Pavlovská   5   851   8 
 2365   Pavlovská   7   851   8 
 2366   Pekná cesta   23 B   13426   5 
 2367   Pekná cesta   25   2560   5 
 2368   Pekná cesta   25 B   13406   5 
 2369   Pekná cesta   25 D   12326   5 
 2370   Pekná cesta   27   2560   5 
 2371   Pekná cesta   31   2462   5 
 2372   Pekná cesta   33   10461   5 
 2373   Pekná vyhliadka   1   11550   3 
 2374   Pekná vyhliadka   3   13395   3 
 2375   Pekná vyhliadka   5   12804   3 
 2376   Pekná vyhliadka   11   13627   3 
 2377   Pezinská   1   1139   5 
 2378   Pezinská   2   1141   5 
 2379   Pezinská   3   1140   5 
 2380   Pezinská   4   1142   5 
 2381   Pezinská   5   3220   5 
 2382   Pezinská   6   11296   5 
 2383   Pezinská   18   13254   5 
 2384   Pezinská   18 A   13255   5 
 2385   Pezinská   18 B   13263   5 
 2386   Pezinská   18 C   13341   5 
 2387   Pezinská   18 D   13342   5 
 2388   Pezinská   18 E   13446   5 
 2389   Pezinská   18 F   13447   5 
 2390   Pezinská   24   12450   5 
 2391   Piata   1   2235   3 
 2392   Piata   2   2237   3 
 2393   Piata   3   2236   3 
 2394   Piešťanská   1   1638   7 
 2395   Piešťanská   2   1605   7 
 2396   Piešťanská   3   1638   7 
 2397   Piešťanská   3 A   72   7 
 2398   Piešťanská   5   1639   7 
 2399   Piešťanská   7   1639   7 
 2400   Pinotová   1   12071   6 
 2401   Pinotová   4   11981   6 
 2402   Pinotová   5   10184   6 
 2403   Pinotová   10   13548   6 
 2404   Pinotová   14   13527   6 
 2405   Pinotová   15   13905   6 
 2406   Pinotová   24   13674   6 
 2407   Pinotová   25   10616   6 
 2408   Pinotová   27   10682   6 
 2409   Pinotová   32   13614   6 
 2410   Pinotová   35   13574   6 
 2411   Pinotová   40   10721   6 
 2412   Pinotová   44   12280   6 
 2413   Pionierska   1   3600   7 
 2414   Pionierska   1 A   1581   7 
 2415   Pionierska   2   1589   7 
 2416   Pionierska   3   1582   7 
 2417   Pionierska   4   1590   7 
 2418   Pionierska   5   1583   7 
 2419   Pionierska   6   1591   7 
 2420   Pionierska   7   1584   7 
 2421   Pionierska   9   1585   7 
 2422   Pionierska   11   1715   7 
 2423   Pionierska   13   1587   6 
 2424   Pionierska   15   1588   6 
 2425   Pionierska   17   3276   6 
 2426   Pluhová   1   911   8 
 2427   Pluhová   3   912   8 
 2428   Pluhová   4   947   8 
 2429   Pluhová   5   913   8 
 2430   Pluhová   6   947   8 
 2431   Pluhová   7   914   8 
 2432   Pluhová   9   915   8 
 2433   Pluhová   10   950   8 
 2434   Pluhová   10 A   3133   8 
 2435   Pluhová   11   916   8 
 2436   Pluhová   12   951   8 
 2437   Pluhová   13   917   8 
 2438   Pluhová   14   952   8 
 2439   Pluhová   15   918   8 
 2440   Pluhová   16   953   8 
 2441   Pluhová   17   919   8 
 2442   Pluhová   18   954   8 
 2443   Pluhová   19   13253   8 
 2444   Pluhová   20   954   8 
 2445   Pluhová   21   920   8 
 2446   Pluhová   22   954   8 
 2447   Pluhová   23   921   8 
 2448   Pluhová   24   955   6 
 2449   Pluhová   25   922   8 
 2450   Pluhová   26   956   6 
 2451   Pluhová   27   923   8 
 2452   Pluhová   28   957   6 
 2453   Pluhová   29   924   8 
 2454   Pluhová   30   958   6 
 2455   Pluhová   31   925   8 
 2456   Pluhová   32   959   6 
 2457   Pluhová   33   926   8 
 2458   Pluhová   34   960   6 
 2459   Pluhová   35   927   8 
 2460   Pluhová   36   961   6 
 2461   Pluhová   37   928   8 
 2462   Pluhová   38   962   6 
 2463   Pluhová   39   929   8 
 2464   Pluhová   40   963   6 
 2465   Pluhová   40 A   12678   6 
 2466   Pluhová   42   964   6 
 2467   Pluhová   44   965   6 
 2468   Pluhová   44 A   13063   6 
 2469   Pluhová   45   931   8 
 2470   Pluhová   46   966   6 
 2471   Pluhová   47   932   8 
 2472   Pluhová   48   967   6 
 2473   Pluhová   50   968   6 
 2474   Pluhová   50 B   12493   6 
 2475   Pluhová   51   934   6 
 2476   Pluhová   52   969   6 
 2477   Pluhová   53   935   6 
 2478   Pluhová   54   970   6 
 2479   Pluhová   55   936   6 
 2480   Pluhová   56   971   6 
 2481   Pluhová   57   937   6 
 2482   Pluhová   58   972   6 
 2483   Pluhová   59   938   6 
 2484   Pluhová   60   973   6 
 2485   Pluhová   61   939   6 
 2486   Pluhová   62   974   6 
 2487   Pluhová   63   940   6 
 2488   Pluhová   64   975   6 
 2489   Pluhová   65   941   6 
 2490   Pluhová   66   976   6 
 2491   Pluhová   67   942   6 
 2492   Pluhová   68   976   6 
 2493   Pluhová   69   13689   6 
 2494   Pluhová   70   977   6 
 2495   Pluhová   70 A   13786   6 
 2496   Pluhová   71   944   6 
 2497   Pluhová   72   978   6 
 2498   Pluhová   73   945   6 
 2499   Pluhová   74   979   6 
 2500   Pluhová   75   946   6 
 2501   Pluhová   76   980   6 
 2502   Pluhová   77   946   6 
 2503   Pluhová   78   981   6 
 2504   Pluhová   80   982   6 
 2505   Pluhová   82   983   6 
 2506   Plzenská   1   16   2 
 2507   Plzenská   3   16   2 
 2508   Plzenská   4   3102   2 
 2509   Plzenská   5   17   2 
 2510   Plzenská   7   17   2 
 2511   Plzenská   9   3103   2 
 2512   Plzenská   11   18   2 
 2513   Pod Klepáčom   1   13431   1 
 2514   Pod Klepáčom   2   6553   1 
 2515   Pod Klepáčom   3   3044   1 
 2516   Pod Klepáčom   4   13196   1 
 2517   Pod Klepáčom   5   3043   1 
 2518   Pod Klepáčom   7   3017   1 
 2519   Pod Klepáčom   8   12338   1 
 2520   Pod Klepáčom   9   2341   1 
 2521   Pod Klepáčom   10   13223   1 
 2522   Pod Klepáčom   11   13470   1 
 2523   Pod Klepáčom   13   2600   1 
 2524   Pod Klepáčom   15   2639   1 
 2525   Pod Klepáčom   15 A   13233   1 
 2526   Pod Klepáčom   17   12035   1 
 2527   Pod Krásnou hôrkou   8   2658   1 
 2528   Pod Krásnou hôrkou   10   2659   1 
 2529   Pod Krásnou hôrkou   16   13955   1 
 2530   Pod Krásnou hôrkou   18   13955   1 
 2531   Pod Strážami   1   2182   1 
 2532   Pod Strážami   2   2192   1 
 2533   Pod Strážami   3   2183   1 
 2534   Pod Strážami   5   2184   1 
 2535   Pod Strážami   7   2185   1 
 2536   Pod Strážami   9   2186   1 
 2537   Pod Strážami   11   2187   1 
 2538   Pod Strážami   13   2188   1 
 2539   Pod Strážami   13 A   13131   1 
 2540   Pod Strážami   15   2189   1 
 2541   Pod Strážami   17   2190   1 
 2542   Pod Strážami   19   2191   1 
 2543   Pod Vachmajstrom   1   12785   3 
 2544   Pod Vachmajstrom   2   12789   3 
 2545   Pod Vachmajstrom   2 A   12789   3 
 2546   Pod Vachmajstrom   3   12786   3 
 2547   Pod Vachmajstrom   4   12790   3 
 2548   Pod Vachmajstrom   4 A   12785   3 
 2549   Pod Vachmajstrom   4 A   12790   3 
 2550   Pod Vachmajstrom   5   12787   3 
 2551   Pod Vachmajstrom   5 A   12787   3 
 2552   Pod Vachmajstrom   7   12788   3 
 2553   Pod Vachmajstrom   8   12791   3 
 2554   Pod Vachmajstrom   10   12792   3 
 2555   Pod Vachmajstrom   12   12793   3 
 2556   Pod Vachmajstrom   12 A   12793   3 
 2557   Pod Vachmajstrom   13   13973   3 
 2558   Pod Vachmajstrom   14   13972   3 
 2559   Pod Vachmajstrom   15   13973   3 
 2560   Pod Vachmajstrom   17   13974   3 
 2561   Pod Vtáčnikom   1   13896   7 
 2562   Pod Vtáčnikom   2   13897   7 
 2563   Pod Vtáčnikom   3   13896   7 
 2564   Pod Vtáčnikom   5   13896   7 
 2565   Pod Vtáčnikom   6   13897   7 
 2566   Pod Vtáčnikom   10   13965   7 
 2567   Pod Vtáčnikom   12   13965   7 
 2568   Pod Vtáčnikom   14   13965   7 
 2569   Pod Vtáčnikom   16   13965   7 
 2570   Pod Vtáčnikom   18   13965   7 
 2571   Pod Vtáčnikom   20   13965   7 
 2572   Pod Vtáčnikom   22   13965   7 
 2573   Pod Vtáčnikom   24   13965   7 
 2574   Pod Vtáčnikom   26   13965   7 
 2575   Podkolibská   1   3532   1 
 2576   Podkolibská   2   2166   3 
 2577   Podkolibská   3   3041   3 
 2578   Podkolibská   4   2167   3 
 2579   Podkolibská   5   3042   3 
 2580   Podkolibská   6   2168   3 
 2581   Podkolibská   8   2169   3 
 2582   Podkolibská   10   2170   3 
 2583   Podkolibská   13   2164   3 
 2584   Podkolibská   14   2172   3 
 2585   Podkolibská   15   2165   3 
 2586   Podkolibská   16   2173   3 
 2587   Podkolibská   18   2174   3 
 2588   Podkolibská   20   2175   3 
 2589   Podkolibská   22   2176   3 
 2590   Podkolibská   24   2947   3 
 2591   Podkolibská   26   2177   3 
 2592   Podkolibská   28   2178   3 
 2593   Podkolibská   30   2162   3 
 2594   Podkolibská   32   12429   3 
 2595   Podkolibská   34   2179   3 
 2596   Podkolibská   34 A   13578   3 
 2597   Podkolibská   36   2180   3 
 2598   Podkolibská   38   2181   3 
 2599   Podniková   1   1283   5 
 2600   Pohronská   3   402   8 
 2601   Pohronská   4   415   8 
 2602   Pohronská   5   403   8 
 2603   Pohronská   6   416   8 
 2604   Pohronská   7   404   8 
 2605   Pohronská   8   417   8 
 2606   Pohronská   9   405   8 
 2607   Pohronská   10   418   8 
 2608   Pohronská   11   406   8 
 2609   Pohronská   12   419   8 
 2610   Pohronská   13   407   8 
 2611   Pohronská   14   420   8 
 2612   Pohronská   15   408   8 
 2613   Pohronská   16   421   8 
 2614   Pohronská   17   409   8 
 2615   Pohronská   18   422   8 
 2616   Pohronská   19   410   8 
 2617   Pohronská   21   411   8 
 2618   Pohronská   23   412   8 
 2619   Pohronská   25   413   8 
 2620   Pohronská   27   414   8 
 2621   Považská   3   275   8 
 2622   Považská   4   291   8 
 2623   Považská   5   276   8 
 2624   Považská   6   292   8 
 2625   Považská   7   277   8 
 2626   Považská   8   293   8 
 2627   Považská   9   278   8 
 2628   Považská   10   294   8 
 2629   Považská   11   279   8 
 2630   Považská   12   295   8 
 2631   Považská   13   280   8 
 2632   Považská   14   296   8 
 2633   Považská   15   281   8 
 2634   Považská   16   297   8 
 2635   Považská   17   282   8 
 2636   Považská   18   298   8 
 2637   Považská   19   283   8 
 2638   Považská   20   299   8 
 2639   Považská   21   284   8 
 2640   Považská   22   300   8 
 2641   Považská   23   285   8 
 2642   Považská   24   301   8 
 2643   Považská   25   286   8 
 2644   Považská   26   302   8 
 2645   Považská   27   287   8 
 2646   Považská   28   303   8 
 2647   Považská   29   288   8 
 2648   Považská   30   304   8 
 2649   Považská   31   289   8 
 2650   Považská   32   305   8 
 2651   Považská   33   290   8 
 2652   Považská   34   306   8 
 2653   Považská   36   307   8 
 2654   Považská   38   308   8 
 2655   Považská   40   309   8 
 2656   Považská   42   310   8 
 2657   Považská   44   311   8 
 2658   Považská   46   312   8 
 2659   Považská   48   313   8 
 2660   Považská   50   314   8 
 2661   Pražská   2   1901   1 
 2662   Pražská   2 A   3413   1 
 2663   Pražská   2 B   12814   1 
 2664   Pražská   2 C   12814   1 
 2665   Pražská   4   1902   1 
 2666   Pražská   6   2998   1 
 2667   Pražská   8   1903   1 
 2668   Pri Bielom kríži   1   1147   5 
 2669   Pri Bielom kríži   3   1147   5 
 2670   Pri Bielom kríži   4   1151   5 
 2671   Pri Bielom kríži   5   1147   5 
 2672   Pri Bielom kríži   6   1152   5 
 2673   Pri Bielom kríži   7   1148   5 
 2674   Pri Bielom kríži   8   1153   5 
 2675   Pri Bielom kríži   8 A   3464   5 
 2676   Pri Bielom kríži   9   1148   5 
 2677   Pri Bielom kríži   10   1154   5 
 2678   Pri Bielom kríži   11   1148   5 
 2679   Pri Bielom kríži   12   1155   5 
 2680   Pri Bielom kríži   13   1149   5 
 2681   Pri Bielom kríži   14   1156   5 
 2682   Pri Bielom kríži   15   1149   5 
 2683   Pri Bielom kríži   16   1157   5 
 2684   Pri Bielom kríži   17   1149   5 
 2685   Pri Bielom kríži   18   1158   5 
 2686   Pri Bielom kríži   19   1150   5 
 2687   Pri Bielom kríži   20   1159   5 
 2688   Pri Bielom kríži   22   1160   5 
 2689   Pri Bielom kríži   24   1161   5 
 2690   Pri Bielom kríži   26   1162   5 
 2691   Pri Bielom kríži   28   1163   5 
 2692   Pri Bielom kríži   30   1164   5 
 2693   Pri Bielom kríži   34   1165   5 
 2694   Pri dvore   3   11571   5 
 2695   Pri Dynamitke   1   826   6 
 2696   Pri Dynamitke   2   832   6 
 2697   Pri Dynamitke   3   827   6 
 2698   Pri Dynamitke   4   833   6 
 2699   Pri Dynamitke   5   828   6 
 2700   Pri Dynamitke   6   834   6 
 2701   Pri Dynamitke   7   829   6 
 2702   Pri Dynamitke   8   835   6 
 2703   Pri Dynamitke   9   830   6 
 2704   Pri Dynamitke   10   836   6 
 2705   Pri Dynamitke   12   837   6 
 2706   Pri Dynamitke   16   13766   6 
 2707   Pri Dynamitke   18   13791   6 
 2708   Pri Dynamitke   20   13792   6 
 2709   Pri Dynamitke   22   13814   6 
 2710   Pri Dynamitke   26   841   6 
 2711   Pri Dynamitke   28   842   6 
 2712   Pri Dynamitke   30   843   6 
 2713   Pri Dynamitke   32   844   6 
 2714   Pri Dynamitke   34   845   6 
 2715   Pri Dynamitke   36   846   6 
 2716   Pri Dynamitke   38   847   6 
 2717   Pri starej prachá   1   1350   4 
 2718   Pri starej prachá   2   131   4 
 2719   Pri starej prachá   3   122   4 
 2720   Pri starej prachá   4   10634   4 
 2721   Pri starej prachá   5   129   4 
 2722   Pri starej prachá   6   10635   4 
 2723   Pri starej prachá   7   129   4 
 2724   Pri starej prachá   8   10636   4 
 2725   Pri starej prachá   9   129   4 
 2726   Pri starej prachá   10   10637   4 
 2727   Pri starej prachá   12   10638   4 
 2728   Pri starej prachá   13   130   4 
 2729   Pri starej prachá   15   130   4 
 2730   Pri starej prachá   16   133   4 
 2731   Pri starej prachá   18   123   4 
 2732   Pri starej prachárni   2   131   4 
 2733   Pri starej prachárni   3   122   4 
 2734   Pri starej prachárni   4   10634   4 
 2735   Pri starej prachárni   5   129   4 
 2736   Pri starej prachárni   6   10635   4 
 2737   Pri starej prachárni   7   129   4 
 2738   Pri starej prachárni   8   10636   4 
 2739   Pri starej prachárni   9   129   4 
 2740   Pri starej prachárni   10   10637   4 
 2741   Pri starej prachárni   12   10638   4 
 2742   Pri starej prachárni   13   130   4 
 2743   Pri starej prachárni   15   130   4 
 2744   Pri starej prachárni   16   133   4 
 2745   Pri starej prachárni   18   123   4 
 2746   Pri starom mýte   1   3095   5 
 2747   Priečna   4   199   2 
 2748   Priečna   8   201   2 
 2749   Priečna   10   202   2 
 2750   Príkopova   2   56   4 
 2751   Príkopova   4   56   4 
 2752   Prvá   1   2222   3 
 2753   Prvá   2   2224   3 
 2754   Prvá   3   2223   3 
 2755   Pyrenejská   BEZ   2289   3 
 2756   Pyrenejská   1   2282   3 
 2757   Pyrenejská   2   3293   3 
 2758   Pyrenejská   4   2438   3 
 2759   Pyrenejská   6   2283   3 
 2760   Pyrenejská   7   3380   3 
 2761   Pyrenejská   9   2284   3 
 2762   Pyrenejská   10   2288   3 
 2763   Pyrenejská   11 A   13764   3 
 2764   Račianska   2   1548   2 
 2765   Račianska   4   1548   2 
 2766   Račianska   5   1502   7 
 2767   Račianska   6   1548   2 
 2768   Račianska   7   1502   7 
 2769   Račianska   8   1549   2 
 2770   Račianska   10   1549   2 
 2771   Račianska   11   1504   7 
 2772   Račianska   12   1549   2 
 2773   Račianska   13   1504   7 
 2774   Račianska   14   1550   2 
 2775   Račianska   16   10094   2 
 2776   Račianska   17   1506   7 
 2777   Račianska   18   10095   2 
 2778   Račianska   19   1506   7 
 2779   Račianska   20   1551   2 
 2780   Račianska   20   11577   2 
 2781   Račianska   20 A   11577   2 
 2782   Račianska   22 A   1552   7 
 2783   Račianska   23   1508   7 
 2784   Račianska   24 A   13799   7 
 2785   Račianska   24 B   13799   7 
 2786   Račianska   24 B   13800   7 
 2787   Račianska   24 C   13799   7 
 2788   Račianska   24 D   13799   7 
 2789   Račianska   24 E   13800   2 
 2790   Račianska   24 F   13800   7 
 2791   Račianska   24 G   13800   7 
 2792   Račianska   24 H   13800   7 
 2793   Račianska   24 I   13800   7 
 2794   Račianska   24 I   13800   2 
 2795   Račianska   25   1508   7 
 2796   Račianska   26      7 
 2797   Račianska   26 A   13916   7 
 2798   Račianska   26 B   13916   7 
 2799   Račianska   26 C   13917   7 
 2800   Račianska   26 D   13917   7 
 2801   Račianska   27   1509   7 
 2802   Račianska   29   1509   7 
 2803   Račianska   31   1509   7 
 2804   Račianska   33   1510   7 
 2805   Račianska   35   1511   7 
 2806   Račianska   37   1511   7 
 2807   Račianska   38   1560   6 
 2808   Račianska   39   1511   7 
 2809   Račianska   41   1512   7 
 2810   Račianska   43   1513   7 
 2811   Račianska   45   1514   7 
 2812   Račianska   47   1515   7 
 2813   Račianska   49   1515   7 
 2814   Račianska   51   1515   7 
 2815   Račianska   52   1566   6 
 2816   Račianska   53   1516   7 
 2817   Račianska   55   1517   7 
 2818   Račianska   56   1568   6 
 2819   Račianska   57   1517   7 
 2820   Račianska   58   1568   6 
 2821   Račianska   60   1568   6 
 2822   Račianska   61   1518   7 
 2823   Račianska   63   1519   7 
 2824   Račianska   65   1520   7 
 2825   Račianska   66   1571   6 
 2826   Račianska   66   3455   6 
 2827   Račianska   68   3048   6 
 2828   Račianska   69 B   13152   7 
 2829   Račianska   72   1572   5 
 2830   Račianska   79   1526   6 
 2831   Račianska   80   1576   5 
 2832   Račianska   81   1527   6 
 2833   Račianska   83   1527   6 
 2834   Račianska   85   1527   6 
 2835   Račianska   86   1578   5 
 2836   Račianska   87   1528   6 
 2837   Račianska   88   1578   5 
 2838   Račianska   88 B   1579   5 
 2839   Račianska   89   1528   6 
 2840   Račianska   91   1528   6 
 2841   Račianska   93   1529   6 
 2842   Račianska   95   3534   6 
 2843   Račianska   97   1530   6 
 2844   Račianska   99   1530   6 
 2845   Račianska   101   1530   6 
 2846   Račianska   103   3544   6 
 2847   Račianska   105   1531   6 
 2848   Račianska   107   1532   6 
 2849   Račianska   111   1534   5 
 2850   Račianska   113   1534   5 
 2851   Račianska   115   1534   5 
 2852   Račianska   117   1535   5 
 2853   Račianska   119   1536   5 
 2854   Račianska   121   1537   5 
 2855   Račianska   123   1538   5 
 2856   Račianska   125   1539   5 
 2857   Račianska   127   1540   5 
 2858   Račianska   129   1541   5 
 2859   Račianska   131   1542   5 
 2860   Račianska   133   1544   5 
 2861   Račianska   135   1544   5 
 2862   Račianska   137   1545   5 
 2863   Račianska   139   1546   5 
 2864   Račianska   141   1547   5 
 2865   Račianske mýto   1 A   10990   7 
 2866   Račianske mýto   1 C   10990   7 
 2867   Račianske mýto   1 D   10990   7 
 2868   Rešetkova   1   176   2 
 2869   Rešetkova   3   177   2 
 2870   Rešetkova   5   178   2 
 2871   Rešetkova   7   179   2 
 2872   Rešetkova   9   180   2 
 2873   Rešetkova   11   181   2 
 2874   Rešetkova   13   182   2 
 2875   Rešetkova   15   183   2 
 2876   Riazanská   2   675   8 
 2877   Riazanská   3   636   8 
 2878   Riazanská   4   675   8 
 2879   Riazanská   5   637   8 
 2880   Riazanská   6   676   8 
 2881   Riazanská   7   638   8 
 2882   Riazanská   8   676   8 
 2883   Riazanská   9   639   8 
 2884   Riazanská   10   676   8 
 2885   Riazanská   11   640   8 
 2886   Riazanská   12   676   8 
 2887   Riazanská   13   641   8 
 2888   Riazanská   14   677   8 
 2889   Riazanská   15   642   8 
 2890   Riazanská   16   677   8 
 2891   Riazanská   17   643   8 
 2892   Riazanská   18   677   8 
 2893   Riazanská   19   644   8 
 2894   Riazanská   20   677   8 
 2895   Riazanská   21   645   8 
 2896   Riazanská   22   678   8 
 2897   Riazanská   23   646   8 
 2898   Riazanská   24   678   8 
 2899   Riazanská   25   647   8 
 2900   Riazanská   26   678   8 
 2901   Riazanská   27   648   8 
 2902   Riazanská   28   678   8 
 2903   Riazanská   29   649   8 
 2904   Riazanská   30   679   8 
 2905   Riazanská   31   650   8 
 2906   Riazanská   32   679   8 
 2907   Riazanská   33   651   8 
 2908   Riazanská   34   679   8 
 2909   Riazanská   35   652   8 
 2910   Riazanská   36   679   8 
 2911   Riazanská   37   653   8 
 2912   Riazanská   39   654   8 
 2913   Riazanská   40   680   8 
 2914   Riazanská   41   655   8 
 2915   Riazanská   42   680   8 
 2916   Riazanská   43   656   8 
 2917   Riazanská   44   680   8 
 2918   Riazanská   45   657   8 
 2919   Riazanská   46   680   8 
 2920   Riazanská   47   658   8 
 2921   Riazanská   48   681   6 
 2922   Riazanská   49   659   8 
 2923   Riazanská   50   681   6 
 2924   Riazanská   51   660   8 
 2925   Riazanská   52   681   6 
 2926   Riazanská   53   661   8 
 2927   Riazanská   54   681   6 
 2928   Riazanská   55   662   8 
 2929   Riazanská   56   681   6 
 2930   Riazanská   57   663   8 
 2931   Riazanská   58   681   6 
 2932   Riazanská   59   664   8 
 2933   Riazanská   60   681   6 
 2934   Riazanská   61   665   8 
 2935   Riazanská   62   681   6 
 2936   Riazanská   63   666   8 
 2937   Riazanská   64   682   6 
 2938   Riazanská   65   667   8 
 2939   Riazanská   66   682   6 
 2940   Riazanská   66 A   806   6 
 2941   Riazanská   67   668   8 
 2942   Riazanská   68   683   6 
 2943   Riazanská   69   669   8 
 2944   Riazanská   70   683   6 
 2945   Riazanská   71   670   8 
 2946   Riazanská   72   684   6 
 2947   Riazanská   73   671   8 
 2948   Riazanská   74   684   6 
 2949   Riazanská   77   673   6 
 2950   Riazanská   79   673   6 
 2951   Riazanská   81   673   6 
 2952   Riazanská   83   673   6 
 2953   Riazanská   87   3159   6 
 2954   Riazanská   104   13322   6 
 2955   Riazanská   106   698   6 
 2956   Riazanská   108   699   6 
 2957   Riazanská   110   700   6 
 2958   Riazanská   112   701   6 
 2959   Rizlingová   1   12200   6 
 2960   Rizlingová   3   12375   6 
 2961   Rizlingová   4   12585   6 
 2962   Rizlingová   5   12284   6 
 2963   Rizlingová   6   12201   6 
 2964   Rizlingová   7   12300   6 
 2965   Rizlingová   8   12319   6 
 2966   Rizlingová   9   12474   6 
 2967   Rizlingová   10   12482   6 
 2968   Rizlingová   12   12760   6 
 2969   Robotnícka   3   20   2 
 2970   Robotnícka   5   20   2 
 2971   Robotnícka   6   27   2 
 2972   Robotnícka   7   20   2 
 2973   Robotnícka   8   3116   2 
 2974   Robotnícka   9   20   2 
 2975   Robotnícka   10   3116   2 
 2976   Robotnícka   11   3211   2 
 2977   Robotnícka   12   3103   2 
 2978   Robotnícka   14   3103   2 
 2979   Robotnícka   16   3103   2 
 2980   Robotnícka   18   3103   2 
 2981   Royova   1   2878   1 
 2982   Royova   2   2918   1 
 2983   Royova   4   2919   1 
 2984   Royova   4 A   13891   1 
 2985   Royova   5   2880   1 
 2986   Royova   5 A   10202   1 
 2987   Royova   6   2910   1 
 2988   Royova   8   2921   1 
 2989   Royova   9   2882   1 
 2990   Royova   10   2922   1 
 2991   Royova   11   11130   1 
 2992   Royova   13   2884   1 
 2993   Royova   14   2923   1 
 2994   Royova   16   2924   1 
 2995   Royova   17   2886   1 
 2996   Royova   18   2925   1 
 2997   Royova   19   2887   1 
 2998   Royova   20   2926   1 
 2999   Royova   21   2887   1 
 3000   Royova   22   2931   1 
 3001   Royova   23   2888   1 
 3002   Royova   25   2888   1 
 3003   Royova   27   2889   1 
 3004   Royova   29   2889   1 
 3005   Royova   29 A   10274   1 
 3006   Royova   31   2890   1 
 3007   Royova   33   2891   1 
 3008   Royova   35   2892   1 
 3009   Royova   35 A   10686   1 
 3010   Royova   37   2893   1 
 3011   Rozvodná   1   2959   1 
 3012   Rozvodná   3   2959   1 
 3013   Rozvodná   5   2960   1 
 3014   Rozvodná   7   2960   1 
 3015   Rozvodná   9   3402   1 
 3016   Rozvodná   9 A   11301   1 
 3017   Rozvodná   11   3200   1 
 3018   Rozvodná   11 B   11301   1 
 3019   Rozvodná   13   3198   1 
 3020   Rozvodná   13 C   11301   1 
 3021   Rozvodná   15   3197   1 
 3022   Rozvodná   17   3189   1 
 3023   Rozvodná   19   3190   1 
 3024   Rozvodná   25   7688   1 
 3025   Rožňavská   5   1401   5 
 3026   Rožňavská   7   1402   5 
 3027   Rožňavská   7   13681   5 
 3028   Rožňavská   11   13070   5 
 3029   Rožňavská   21   1406   5 
 3030   Rožňavská   25   3134   5 
 3031   Rubinetová   3   13936   6 
 3032   Rubínová   1   12956   5 
 3033   Rubínová   2   12755   5 
 3034   Rubínová   3   12957   5 
 3035   Rubínová   4   12755   5 
 3036   Rubínová   5   12958   5 
 3037   Rubínová   6   12755   5 
 3038   Rubínová   7   12959   5 
 3039   Rubínová   8   12755   5 
 3040   Rubínová   9   12960   5 
 3041   Rubínová   10   12755   5 
 3042   Rubínová   11   12961   5 
 3043   Rubínová   12   12844   5 
 3044   Rubínová   13   12962   5 
 3045   Rubínová   14   12845   5 
 3046   Rubínová   15   12963   5 
 3047   Rubínová   16   12846   5 
 3048   Rubínová   17   12964   5 
 3049   Rubínová   18   12847   5 
 3050   Rubínová   19   12965   5 
 3051   Rubínová   20   12848   5 
 3052   Rubínová   21   12966   5 
 3053   Rubínová   22   12849   5 
 3054   Rubínová   23   12967   5 
 3055   Rubínová   24   12850   5 
 3056   Rubínová   25   12968   5 
 3057   Rubínová   26   12851   5 
 3058   Rubínová   27   12969   5 
 3059   Rubínová   28   12852   5 
 3060   Rubínová   29   12970   5 
 3061   Rubínová   30   12853   5 
 3062   Rubínová   31   12971   5 
 3063   Rubínová   32   12854   5 
 3064   Rubínová   33   12972   5 
 3065   Rubínová   34   12855   5 
 3066   Rubínová   35   12973   5 
 3067   Rubínová   36   12856   5 
 3068   Rubínová   37   12974   5 
 3069   Rubínová   38   12857   5 
 3070   Rubínová   39   12975   5 
 3071   Rubínová   40   12858   5 
 3072   Rubínová   41   12976   5 
 3073   Rubínová   42   12859   5 
 3074   Rubínová   43   12977   5 
 3075   Rubínová   44   12860   5 
 3076   Rubínová   45   12978   5 
 3077   Rubínová   46   12861   5 
 3078   Rubínová   47   12979   5 
 3079   Rubínová   48   12862   5 
 3080   Rubínová   49   12980   5 
 3081   Rubínová   50   12863   5 
 3082   Rubínová   51   12981   5 
 3083   Rubínová   52   12864   5 
 3084   Rubínová   53   12982   5 
 3085   Rubínová   54   12865   5 
 3086   Rubínová   55   12983   5 
 3087   Rubínová   57   12984   5 
 3088   Rýnska   5   13507   5 
 3089   Rýnska   8   13563   5 
 3090   Rýnska   10   13471   5 
 3091   Sadová   1   244   2 
 3092   Sadová   4   274   2 
 3093   Savignonská   1   13271   5 
 3094   Savignonská   2   13288   5 
 3095   Savignonská   5   12905   5 
 3096   Savignonská   6   12707   5 
 3097   Savignonská   7   12926   5 
 3098   Savignonská   10   13646   5 
 3099   Savignonská   11   13451   5 
 3100   Savignonská   13   13150   5 
 3101   Semianova   2   548   8 
 3102   Semilonská   1   13099   5 
 3103   Semilonská   3   13082   5 
 3104   Semilonská   4   13856   5 
 3105   Semilonská   5   13064   5 
 3106   Semilonská   7   13158   5 
 3107   Semilonská   11   13081   5 
 3108   Sibírska   1   1596   7 
 3109   Sibírska   2   1607   7 
 3110   Sibírska   3   1596   7 
 3111   Sibírska   4   1608   7 
 3112   Sibírska   5   1596   7 
 3113   Sibírska   6   1609   7 
 3114   Sibírska   7   1597   7 
 3115   Sibírska   8   1610   7 
 3116   Sibírska   9   1597   7 
 3117   Sibírska   10   1610   7 
 3118   Sibírska   11   1597   7 
 3119   Sibírska   12   1610   7 
 3120   Sibírska   13   1598   7 
 3121   Sibírska   14   1610   7 
 3122   Sibírska   15   1598   7 
 3123   Sibírska   16   1611   7 
 3124   Sibírska   17   1598   7 
 3125   Sibírska   18   1612   7 
 3126   Sibírska   19   1598   7 
 3127   Sibírska   20   1612   7 
 3128   Sibírska   21   1599   7 
 3129   Sibírska   22   1612   7 
 3130   Sibírska   23   1599   7 
 3131   Sibírska   24   1612   7 
 3132   Sibírska   25   1599   7 
 3133   Sibírska   27   1599   7 
 3134   Sibírska   28   1614   7 
 3135   Sibírska   29   1600   7 
 3136   Sibírska   30   1614   7 
 3137   Sibírska   31   1601   7 
 3138   Sibírska   32   1614   7 
 3139   Sibírska   33   1601   7 
 3140   Sibírska   34   1614   7 
 3141   Sibírska   35   1601   7 
 3142   Sibírska   36   1615   7 
 3143   Sibírska   37   1601   7 
 3144   Sibírska   38   1615   7 
 3145   Sibírska   40   1615   7 
 3146   Sibírska   41   1603   7 
 3147   Sibírska   42   1615   7 
 3148   Sibírska   43   1603   7 
 3149   Sibírska   44   1616   7 
 3150   Sibírska   45   1603   7 
 3151   Sibírska   46   1617   7 
 3152   Sibírska   47   1603   7 
 3153   Sibírska   48   1617   7 
 3154   Sibírska   49   1603   7 
 3155   Sibírska   50   1618   7 
 3156   Sibírska   51   1603   7 
 3157   Sibírska   52   1618   7 
 3158   Sibírska   53   1604   7 
 3159   Sibírska   54   1619   7 
 3160   Sibírska   55   1604   7 
 3161   Sibírska   56   1619   7 
 3162   Sibírska   57   1604   7 
 3163   Sibírska   58   1619   7 
 3164   Sibírska   59   1604   7 
 3165   Sibírska   60   1620   7 
 3166   Sibírska   61   1604   7 
 3167   Sibírska   62   1620   7 
 3168   Sibírska   63   1604   7 
 3169   Sibírska   64   1620   7 
 3170   Sibírska   65   1604   7 
 3171   Skalická cesta   2   1145   5 
 3172   Skalická cesta   4   1145   5 
 3173   Skalická cesta   5   1144   5 
 3174   Skalická cesta   6   1145   5 
 3175   Skalická cesta   7   1144   5 
 3176   Skalická cesta   8   1146   5 
 3177   Skalická cesta   9   13184   5 
 3178   Skalická cesta   9 A   13184   5 
 3179   Skalická cesta   10   1146   5 
 3180   Skalická cesta   12   1146   5 
 3181   Sliačska   10/ A   12548   6 
 3182   Sliačska   1 A   13902   6 
 3183   Sliačska   1 B   13903   6 
 3184   Sliačska   1 C   13903   6 
 3185   Sliačska   2   13105   6 
 3186   Sliačska   2 A   12232   6 
 3187   Sliačska   2 B   12260   6 
 3188   Sliačska   5   1214   6 
 3189   Sliačska   5 C   13188   6 
 3190   Sliačska   7   1215   6 
 3191   Sliačska   7 A   12465   6 
 3192   Sliačska   7 B   11973   6 
 3193   Sliačska   7 C   3518   6 
 3194   Sliačska   7 D   10426   6 
 3195   Sliačska   7 E   3889   6 
 3196   Sliačska   8   1222   6 
 3197   Sliačska   9   3545   6 
 3198   Sliačska   10   13477   6 
 3199   Sliačska   11   1216   6 
 3200   Sliačska   12   1224   6 
 3201   Sliačska   13   1217   6 
 3202   Sliačska   14   1225   6 
 3203   Sliačska   14 A   3257   6 
 3204   Sliačska   14 B   12032   6 
 3205   Sliačska   15   10338   6 
 3206   Sliačska   15 A   10693   6 
 3207   Sliačska   15 B   12659   6 
 3208   Sliačska   15 C   13151   6 
 3209   Sliačska   16   1226   6 
 3210   Sliačska   16 A   1595   6 
 3211   Sliačska   18   1227   6 
 3212   Sliačska   19   1220   6 
 3213   Sliačska   20   1228   6 
 3214   Sliačska   22   1229   6 
 3215   Sliačska   24   1230   6 
 3216   Sliačska   25   13069   6 
 3217   Sliačska   25   13270   6 
 3218   Sliačska   26   1231   6 
 3219   Sliačska   28   1232   6 
 3220   Sliačska   28 A   12899   6 
 3221   Sliačska   30   13788   6 
 3222   Sliačska   32   3536   6 
 3223   Sliačska   34   1234   6 
 3224   Sliačska   35   13805   6 
 3225   Sliačska   36   13605   6 
 3226   Sliačska   36 A   12903   6 
 3227   Sliačska   37   10326   6 
 3228   Sliačska   38   13339   6 
 3229   Sliačska   39   13536   6 
 3230   Sliačska   41   11562   6 
 3231   Sliačska   42   13283   6 
 3232   Sliačska   43   11289   6 
 3233   Sliačska   47   13539   6 
 3234   Sliačska   47 A   13565   6 
 3235   Sliačska   49   11241   6 
 3236   Sliačska   50   10058   6 
 3237   Sliačska   52   12684   6 
 3238   Sliačska   53   13911   6 
 3239   Sliačska   55   13773   6 
 3240   Sliačska   57   11557   6 
 3241   Sliačska   62   13914   6 
 3242   Sliačska   66   13945   6 
 3243   Sliačska   67   13535   6 
 3244   Sliačska   68   13915   6 
 3245   Sliačska   73   10930   6 
 3246   Sliačska   75   13229   6 
 3247   Sliačska   77   10928   6 
 3248   Sliačska   83   13612   6 
 3249   Sliačska   85   13737   6 
 3250   Sliačska   87   13611   6 
 3251   Sliačska   89   10136   6 
 3252   Sliezska   1   43   2 
 3253   Sliezska   3   44   2 
 3254   Sliezska   5   45   2 
 3255   Sliezska   7   46   2 
 3256   Slnečná   1   394   8 
 3257   Slnečná   1   840   8 
 3258   Slnečná   2   477   8 
 3259   Slnečná   3   518   8 
 3260   Slnečná   3   519   8 
 3261   Slnečná   4   522   8 
 3262   Slnečná   5   518   8 
 3263   Slnečná   5   519   8 
 3264   Slnečná   6   523   8 
 3265   Slnečná   7   520   8 
 3266   Slnečná   8   524   8 
 3267   Slnečná   9   521   8 
 3268   Slnečná   10   525   8 
 3269   Smikova   1   1138   6 
 3270   Smrečianska   4   3591   7 
 3271   Smrečianska   6   3592   7 
 3272   Smrečianska   8   3593   7 
 3273   Smrečianska   10   3594   7 
 3274   Smrečianska   12   3595   7 
 3275   Smrečianska   14   3596   7 
 3276   Smrečianska   14   3996   7 
 3277   Smrečianska   16   3597   7 
 3278   Smrečianska   18   3598   7 
 3279   Snežienková   1 A   11906   1 
 3280   Snežienková   2   1828   1 
 3281   Snežienková   3   1822   1 
 3282   Snežienková   4   1829   1 
 3283   Snežienková   5   12738   1 
 3284   Snežienková   6   1830   1 
 3285   Snežienková   7   1824   1 
 3286   Snežienková   8   13167   1 
 3287   Snežienková   9   1825   1 
 3288   Snežienková   10   1832   1 
 3289   Snežienková   11   1826   1 
 3290   Snežienková   13   1827   1 
 3291   Sovia   4   12022   3 
 3292   Sovia   6   12835   3 
 3293   Sovia   7   11405   3 
 3294   Sovia   8   12243   3 
 3295   Sovia   10   12241   3 
 3296   Sreznevského   1   526   8 
 3297   Sreznevského   2   539   8 
 3298   Sreznevského   3   527   8 
 3299   Sreznevského   4   540   8 
 3300   Sreznevského   5   528   8 
 3301   Sreznevského   6   541   8 
 3302   Sreznevského   7   13530   8 
 3303   Sreznevského   8   3195   8 
 3304   Sreznevského   9   530   8 
 3305   Sreznevského   10   542   8 
 3306   Sreznevského   11   531   8 
 3307   Sreznevského   12   543   8 
 3308   Sreznevského   13   13877   8 
 3309   Sreznevského   15   532   8 
 3310   Sreznevského   16   544   8 
 3311   Sreznevského   17   533   8 
 3312   Sreznevského   18   545   8 
 3313   Sreznevského   19   534   8 
 3314   Sreznevského   20   546   8 
 3315   Sreznevského   21   535   8 
 3316   Sreznevského   22   547   8 
 3317   Sreznevského   23   536   8 
 3318   Sreznevského   25   537   8 
 3319   Sreznevského   27   538   8 
 3320   Stará Klenová   1   13913   1 
 3321   Stará Klenová   3   7584   1 
 3322   Stará Klenová   5   7669   1 
 3323   Stará Klenová   6   10497   1 
 3324   Stará Klenová   7   10480   1 
 3325   Stará Klenová   8   12047   1 
 3326   Stará Klenová   8 A   11003   1 
 3327   Stará Klenová   9   1689   1 
 3328   Stará Klenová   10   12318   1 
 3329   Stará Klenová   10 A   7668   1 
 3330   Stará Klenová   11   1690   1 
 3331   Stará Klenová   13   7530   1 
 3332   Stará Klenová   15   13311   1 
 3333   Stará Klenová   16   10208   1 
 3334   Stará Klenová   17   13165   1 
 3335   Stará Klenová   18   7168   1 
 3336   Stará Klenová   26 B   12383   1 
 3337   Stará Klenová   26 D   12704   1 
 3338   Stará Klenová   26 E   13834   1 
 3339   Stará Klenová   26 F   12553   1 
 3340   Stará Klenová   26 G   12554   1 
 3341   Stará Klenová   26 K   12625   1 
 3342   Stará Klenová   26 N   13062   1 
 3343   Stará Klenová   28   1691   1 
 3344   Stará Klenová   28   13139   1 
 3345   Stará Klenová   28 A   13137   1 
 3346   Stará Klenová   28 B   13138   1 
 3347   Stará Klenová   28 C   12556   1 
 3348   Stará Klenová   28 D   13250   1 
 3349   Stará Klenová   28 E   13009   1 
 3350   Stará Klenová   30   1692   1 
 3351   Stará Klenová   32   1693   1 
 3352   Stará Klenová   34   13122   1 
 3353   Stará Klenová   36   13733   1 
 3354   Stará Klenová   36 A   13734   1 
 3355   Stará Klenová   38   12217   1 
 3356   Stará Klenová   38 A   13005   1 
 3357   Stará Klenová   38 B   13276   1 
 3358   Stará Klenová   38 C   13272   1 
 3359   Stará Klenová   44   13424   1 
 3360   Stará Vajnorská   4   1367   5 
 3361   Stará Vajnorská   6 B   13347   5 
 3362   Stará Vajnorská   11 A   13112   5 
 3363   Stará Vajnorská   11 B   13115   5 
 3364   Stará Vajnorská   14   1899   5 
 3365   Stará Vajnorská   16   1899   5 
 3366   Stará Vajnorská   17   1419   5 
 3367   Stará Vajnorská   17 A   10234   5 
 3368   Stará Vajnorská   17 A   12017   5 
 3369   Stará Vajnorská   17 C   11921   5 
 3370   Stará Vajnorská   17 D   13027   5 
 3371   Stará Vajnorská   17 E   13356   5 
 3372   Stará Vajnorská   17 F   12670   5 
 3373   Stará Vajnorská   19   3308   5 
 3374   Stará Vajnorská   37   3022   5 
 3375   Stará Vajnorská   39   3060   5 
 3376   Stará Vajnorská   92   11860   5 
 3377   Strážna   2   12566   3 
 3378   Strážna   4   12832   3 
 3379   Strážna   4 A   12832   3 
 3380   Strážna   9   12806   3 
 3381   Strážna   9 A   12806   3 
 3382   Strážna   9 B   12806   3 
 3383   Strážna   9 C   12807   3 
 3384   Strážna   9 D   12807   3 
 3385   Strážna   9 E   12807   3 
 3386   Strážna   9 F   12808   3 
 3387   Strážna   9 G   12808   3 
 3388   Strážna   9 H   12808   3 
 3389   Strážna   9 I   12808   3 
 3390   Strážna   11   12831   3 
 3391   Strážna   13   12710   3 
 3392   Strážna   15   12709   3 
 3393   Strážna   17   12708   3 
 3394   Strážna   20   12892   3 
 3395   Strážna   28   12382   3 
 3396   Strážna   30   12672   3 
 3397   Strážna   31   12370   3 
 3398   Strážna   32   13101   3 
 3399   Strážna   39   12661   3 
 3400   Stromová   BEZ   2679   1 
 3401   Stromová   3   2666   1 
 3402   Stromová   5   2667   1 
 3403   Stromová   6   2655   1 
 3404   Stromová   7   2668   1 
 3405   Stromová   8   2656   1 
 3406   Stromová   9 A   13587   1 
 3407   Stromová   12   2680   1 
 3408   Stromová   13   2670   1 
 3409   Stromová   14   2681   1 
 3410   Stromová   15   2671   1 
 3411   Stromová   17   2671   1 
 3412   Stromová   19   2673   1 
 3413   Stromová   20   2683   1 
 3414   Stromová   21   2673   1 
 3415   Stromová   23   2675   1 
 3416   Stromová   25   2676   1 
 3417   Stromová   26   2685   1 
 3418   Stromová   28   2686   1 
 3419   Stromová   31   3588   1 
 3420   Stromová   34   10482   1 
 3421   Stromová   36   10482   1 
 3422   Stromová   38   10482   1 
 3423   Stromová   40   10482   1 
 3424   Stromová   42   10482   1 
 3425   Stromová   44   10482   1 
 3426   Stromová   46   10482   1 
 3427   Stromová   48   10482   1 
 3428   Stromová   50   10482   1 
 3429   Stromová   52   10482   1 
 3430   Stromová   54   13051   1 
 3431   Stromová   54 A   13051   1 
 3432   Sudová   2   1807   1 
 3433   Suchá   1   1888   3 
 3434   Suchá   3   3247   3 
 3435   Suchá   4   1884   3 
 3436   Suchá   4 A   7711   3 
 3437   Suchá   4 B   3447   3 
 3438   Suchá   4 C   3447   3 
 3439   Suchá   4 D   10532   3 
 3440   Suchá   4 E   10226   3 
 3441   Suchá   5   3153   3 
 3442   Suchá   6 A   2562   3 
 3443   Suchá   6 B   2563   3 
 3444   Suchá   6 B   3058   3 
 3445   Suchá   7   3163   3 
 3446   Suchá   8   1886   3 
 3447   Suchá   8 A   3467   3 
 3448   Suchá   8 B   10272   3 
 3449   Suchá   8 C   3303   3 
 3450   Suchá   9   3005   3 
 3451   Suchá   10   1887   3 
 3452   Suchá   10 A   3426   3 
 3453   Suchá   10 C   12734   3 
 3454   Suchá   11   2990   3 
 3455   Suchá   13   1853   3 
 3456   Suchá   14   13458   3 
 3457   Suchá   15   13855   3 
 3458   Suchá   16   13743   3 
 3459   Suchá   17   1890   3 
 3460   Suchá   18   1861   3 
 3461   Suchá   19   1891   3 
 3462   Suchá   20   3080   3 
 3463   Suchá   21   1892   3 
 3464   Suchá   21 A   7598   3 
 3465   Suchá   21 B   7598   3 
 3466   Suchá   22   7684   3 
 3467   Suchá   23   10203   3 
 3468   Suchá   23 A   13121   3 
 3469   Suchá   23 B   13564   3 
 3470   Suchá   23 C   13559   3 
 3471   Suchá   24   7685   3 
 3472   Suchá   25   12106   3 
 3473   Suchá   25 B   12054   3 
 3474   Suchá   27   13448   3 
 3475   Suchá   29   2963   3 
 3476   Suchá   31   1686   3 
 3477   Suchá   33   11257   3 
 3478   Suchá   35   11257   3 
 3479   Suchá   37   7564   3 
 3480   Suchá   39   10680   3 
 3481   Suchá   39   11680   3 
 3482   Suchá   41   13202   3 
 3483   Svätovavrinecká   2   13593   7 
 3484   Svätovavrinecká   2 A   13593   7 
 3485   Svätovavrinecká   2 B   13593   7 
 3486   Svätovavrinecká   4   13920   7 
 3487   Svätovavrinecká   6   13920   7 
 3488   Svätovavrinecká   8   13920   7 
 3489   Svätovavrinecká   10   13920   7 
 3490   Svätovojtešská   2   1319   8 
 3491   Svätovojtešská   3   423   8 
 3492   Svätovojtešská   4   444   8 
 3493   Svätovojtešská   5   424   8 
 3494   Svätovojtešská   6   445   8 
 3495   Svätovojtešská   7   425   8 
 3496   Svätovojtešská   8   446   8 
 3497   Svätovojtešská   9   426   8 
 3498   Svätovojtešská   10   447   8 
 3499   Svätovojtešská   11   427   8 
 3500   Svätovojtešská   12   448   8 
 3501   Svätovojtešská   13   428   8 
 3502   Svätovojtešská   14   449   8 
 3503   Svätovojtešská   15   429   8 
 3504   Svätovojtešská   16   450   8 
 3505   Svätovojtešská   17   430   8 
 3506   Svätovojtešská   18   451   8 
 3507   Svätovojtešská   19   431   8 
 3508   Svätovojtešská   20   452   8 
 3509   Svätovojtešská   21   432   8 
 3510   Svätovojtešská   22   453   8 
 3511   Svätovojtešská   23   433   8 
 3512   Svätovojtešská   24   454   8 
 3513   Svätovojtešská   25   434   8 
 3514   Svätovojtešská   26   455   8 
 3515   Svätovojtešská   27   435   8 
 3516   Svätovojtešská   28   456   8 
 3517   Svätovojtešská   29   436   8 
 3518   Svätovojtešská   30   457   8 
 3519   Svätovojtešská   31   437   8 
 3520   Svätovojtešská   32   458   8 
 3521   Svätovojtešská   33   438   8 
 3522   Svätovojtešská   34   459   8 
 3523   Svätovojtešská   35   439   8 
 3524   Svätovojtešská   36   460   8 
 3525   Svätovojtešská   37   440   8 
 3526   Svätovojtešská   38   461   8 
 3527   Svätovojtešská   39   441   8 
 3528   Svätovojtešská   40   462   8 
 3529   Svätovojtešská   41   442   8 
 3530   Svätovojtešská   42   463   8 
 3531   Šancová   21   3574   2 
 3532   Šancová   23   3574   2 
 3533   Šancová   25   3574   2 
 3534   Šancová   27   3574   2 
 3535   Šancová   29   3573   2 
 3536   Šancová   31   3573   2 
 3537   Šancová   33   3573   2 
 3538   Šancová   35   3572   2 
 3539   Šancová   37   3572   2 
 3540   Šancová   39   3572   2 
 3541   Šancová   41   3571   2 
 3542   Šancová   43   3571   2 
 3543   Šancová   45   3571   2 
 3544   Šancová   47   3570   2 
 3545   Šancová   49   3570   2 
 3546   Šancová   51   3570   2 
 3547   Šancová   53   3569   2 
 3548   Šancová   55   3569   2 
 3549   Šancová   57   3569   2 
 3550   Šancová   61   3568   2 
 3551   Šancová   63   3568   2 
 3552   Šancová   65   2824   2 
 3553   Šancová   88   3567   2 
 3554   Šancová   90   3567   2 
 3555   Šancová   92   3567   2 
 3556   Šancová   94   3567   2 
 3557   Šancová   96   3563   2 
 3558   Šancová   98   3563   2 
 3559   Šancová   100   3563   2 
 3560   Šancová   102   3562   2 
 3561   Šancová   102 A   10860   2 
 3562   Šancová   104   3561   2 
 3563   Šancová   106   3560   2 
 3564   Šancová   108   3558   2 
 3565   Šiesta   1   2238   3 
 3566   Šiesta   2   2240   3 
 3567   Šiesta   3   2239   3 
 3568   Škultétyho   2   49   2 
 3569   Škultétyho   3   3030   2 
 3570   Škultétyho   4   49   2 
 3571   Škultétyho   6   50   2 
 3572   Škultétyho   10   52   2 
 3573   Škultétyho   12   52   2 
 3574   Škultétyho   14   52   2 
 3575   Škultétyho   16   52   2 
 3576   Škultétyho   18   52   2 
 3577   Športová   1   118   4 
 3578   Športová   5   120   4 
 3579   Športová   7   121   4 
 3580   Štvrtá   1   2232   3 
 3581   Štvrtá   2   2234   3 
 3582   Štvrtá   3   2233   3 
 3583   Šuňavcova   1   1659   7 
 3584   Šuňavcova   3   1659   7 
 3585   Šuňavcova   5   1660   7 
 3586   Šuňavcova   7   1660   7 
 3587   Šuňavcova   9   1660   7 
 3588   Šuňavcova   11   1660   7 
 3589   Šuňavcova   13   1661   7 
 3590   Tehelná   2   244   2 
 3591   Tehelná   4   225   2 
 3592   Tehelná   6   226   2 
 3593   Tehelná   8   227   2 
 3594   Tehelná   9   208   2 
 3595   Tehelná   10   228   2 
 3596   Tehelná   11   208   2 
 3597   Tehelná   12   229   2 
 3598   Tehelná   13   3006   2 
 3599   Tehelná   14   230   2 
 3600   Tehelná   15   3006   2 
 3601   Tehelná   16   231   2 
 3602   Tehelná   17   443   2 
 3603   Tehelná   18   232