Vytlačené dňa : 12.9.2019 , čas : 15:35:35

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

 MÚ B-NM, Junácka č. 1, neštandartný trvalý pobyt + bez TP 


 Por. č.:   Ulica:   Č. orientačné:   Číslo domu:   Obvod: 
 1   bez   BEZ   13246   9 
 2   BEZAA   BEZ   0   9 
 3   BEZBB   BEZ   0   9 
 4   BEZCC   BEZ   0   9 
 5   BEZDD   BEZ   0   9 

Koniec.