Vytlačené dňa : 12.9.2019 , čas : 15:35:35

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

 Základná škola s materskou školou, Sibírska 39, 831 02 Bratislava 


 Por. č.:   Ulica:   Č. orientačné:   Číslo domu:   Obvod: 
 1   Americká   1   1628   7 
 2   Americká   2   1630   7 
 3   Americká   3   1629   7 
 4   Americká   5   1629   7 
 5   Americká   7   1629   7 
 6   Americká   9   1629   7 
 7   Blatnická   1   1674   7 
 8   Budyšínska   32   92   7 
 9   Budyšínska   36   93   7 
 10   Budyšínska   38   95   7 
 11   Čajakova   32   3583   7 
 12   Čajakova   34   3584   7 
 13   Čajakova   35   3576   7 
 14   Čajakova   36   3585   7 
 15   Čajakova   37   3577   7 
 16   Čajakova   39   3578   7 
 17   Čajakova   41   3579   7 
 18   Čajakova   45   3581   7 
 19   Filiálne nádražie   3   3015   7 
 20   Jozefa Cígera Hronského   2   1634   7 
 21   Jozefa Cígera Hronského   4   1634   7 
 22   Jozefa Cígera Hronského   6   1634   7 
 23   Jozefa Cígera Hronského   8   1634   7 
 24   Jozefa Cígera Hronského   10   1634   7 
 25   Jozefa Cígera Hronského   12   1635   7 
 26   Jozefa Cígera Hronského   14   1635   7 
 27   Jozefa Cígera Hronského   16   1636   7 
 28   Jozefa Cígera Hronského   18   1636   7 
 29   Jozefa Cígera Hronského   20   1636   7 
 30   Jozefa Cígera Hronského   22   1637   7 
 31   Jozefa Cígera Hronského   24   1637   7 
 32   Jozefa Cígera Hronského   26   1637   7 
 33   Kominárska   7 A   10341   7 
 34   Kominárska   9   139   7 
 35   Kominárska   13   140   7 
 36   Kraskova   2   1626   7 
 37   Kraskova   4   1627   7 
 38   Kraskova   6   1627   7 
 39   Kraskova   8   1627   7 
 40   Kraskova   10   1627   7 
 41   Kyjevská   1   1631   7 
 42   Kyjevská   2   1633   7 
 43   Kyjevská   3   1631   7 
 44   Kyjevská   4   1633   7 
 45   Kyjevská   5   1631   7 
 46   Kyjevská   7   1631   7 
 47   Legerského   2   1655   7 
 48   Legerského   4   1655   7 
 49   Legerského   6   1656   7 
 50   Legerského   8   1656   7 
 51   Legerského   10   1657   7 
 52   Legerského   12   1657   7 
 53   Legerského   14   1657   7 
 54   Legerského   16   1657   7 
 55   Legerského   18   1658   7 
 56   Ľubľanská   1   1651   7 
 57   Ľubľanská   2   1652   7 
 58   Ľubľanská   4   1653   7 
 59   Ľubľanská   6   1653   7 
 60   Ľubľanská   8   1653   7 
 61   Ľubľanská   10   1653   7 
 62   Mikovíniho   1   1621   7 
 63   Mikovíniho   5   1623   7 
 64   Mikovíniho   7   1623   7 
 65   Mikovíniho   9   1624   7 
 66   Mikovíniho   11   1624   7 
 67   Mikovíniho   13   1625   7 
 68   Mikovíniho   15   1625   7 
 69   Na Varte   1 A   13937   7 
 70   Na Varte   1 C   13939   7 
 71   Na Varte   1 D   13940   7 
 72   Na Varte   1 E   13941   7 
 73   Na Varte   1 F   13942   7 
 74   Na Varte   1 G   13943   7 
 75   Na varte   2 A   13200   7 
 76   Na varte   2 B   13200   7 
 77   Na varte   2 C   13200   7 
 78   Na varte   2 D   13200   7 
 79   Na varte   2 E   13200   7 
 80   Na Varte   4 A   13420   7 
 81   Na Varte   4 B   13420   7 
 82   Na Varte   4 C   13420   7 
 83   Na Varte   4 D   13420   7 
 84   Na Varte   4 E   13420   7 
 85   Na Varte   12   13840   7 
 86   Na Zlatej nohe   3   13125   7 
 87   Na Zlatej nohe   4   12642   7 
 88   Na Zlatej nohe   4 A   12642   7 
 89   Na Zlatej nohe   4 B   12642   7 
 90   Na Zlatej nohe   5   12732   7 
 91   Na Zlatej nohe   9   12896   7 
 92   Na Zlatej nohe   11   12896   7 
 93   Ovručská   1   1662   7 
 94   Ovručská   2   1666   7 
 95   Ovručská   3   1662   7 
 96   Ovručská   4   1666   7 
 97   Ovručská   7   1656   7 
 98   Ovručská   8   1668   7 
 99   Ovručská   9   1656   7 
 100   Ovručská   10   1668   7 
 101   Ovručská   11   1665   7 
 102   Ovručská   12   1669   7 
 103   Ovručská   13   1665   7 
 104   Ovručská   14   1669   7 
 105   Piešťanská   1   1638   7 
 106   Piešťanská   2   1605   7 
 107   Piešťanská   3   1638   7 
 108   Piešťanská   3 A   72   7 
 109   Piešťanská   5   1639   7 
 110   Piešťanská   7   1639   7 
 111   Pionierska   1   3600   7 
 112   Pionierska   1 A   1581   7 
 113   Pionierska   2   1589   7 
 114   Pionierska   3   1582   7 
 115   Pionierska   4   1590   7 
 116   Pionierska   5   1583   7 
 117   Pionierska   6   1591   7 
 118   Pionierska   7   1584   7 
 119   Pionierska   9   1585   7 
 120   Pionierska   11   1715   7 
 121   Pod Vtáčnikom   1   13896   7 
 122   Pod Vtáčnikom   2   13897   7 
 123   Pod Vtáčnikom   3   13896   7 
 124   Pod Vtáčnikom   5   13896   7 
 125   Pod Vtáčnikom   6   13897   7 
 126   Pod Vtáčnikom   10   13965   7 
 127   Pod Vtáčnikom   12   13965   7 
 128   Pod Vtáčnikom   14   13965   7 
 129   Pod Vtáčnikom   16   13965   7 
 130   Pod Vtáčnikom   18   13965   7 
 131   Pod Vtáčnikom   20   13965   7 
 132   Pod Vtáčnikom   22   13965   7 
 133   Pod Vtáčnikom   24   13965   7 
 134   Pod Vtáčnikom   26   13965   7 
 135   Račianska   5   1502   7 
 136   Račianska   7   1502   7 
 137   Račianska   11   1504   7 
 138   Račianska   13   1504   7 
 139   Račianska   17   1506   7 
 140   Račianska   19   1506   7 
 141   Račianska   22 A   1552   7 
 142   Račianska   23   1508   7 
 143   Račianska   24 A   13799   7 
 144   Račianska   24 B   13799   7 
 145   Račianska   24 B   13800   7 
 146   Račianska   24 C   13799   7 
 147   Račianska   24 D   13799   7 
 148   Račianska   24 F   13800   7 
 149   Račianska   24 G   13800   7 
 150   Račianska   24 H   13800   7 
 151   Račianska   24 I   13800   7 
 152   Račianska   25   1508   7 
 153   Račianska   26      7 
 154   Račianska   26 A   13916   7 
 155   Račianska   26 B   13916   7 
 156   Račianska   26 C   13917   7 
 157   Račianska   26 D   13917   7 
 158   Račianska   27   1509   7 
 159   Račianska   29   1509   7 
 160   Račianska   31   1509   7 
 161   Račianska   33   1510   7 
 162   Račianska   35   1511   7 
 163   Račianska   37   1511   7 
 164   Račianska   39   1511   7 
 165   Račianska   41   1512   7 
 166   Račianska   43   1513   7 
 167   Račianska   45   1514   7 
 168   Račianska   47   1515   7 
 169   Račianska   49   1515   7 
 170   Račianska   51   1515   7 
 171   Račianska   53   1516   7 
 172   Račianska   55   1517   7 
 173   Račianska   57   1517   7 
 174   Račianska   61   1518   7 
 175   Račianska   63   1519   7 
 176   Račianska   65   1520   7 
 177   Račianska   69 B   13152   7 
 178   Račianske mýto   1 A   10990   7 
 179   Račianske mýto   1 C   10990   7 
 180   Račianske mýto   1 D   10990   7 
 181   Sibírska   1   1596   7 
 182   Sibírska   2   1607   7 
 183   Sibírska   3   1596   7 
 184   Sibírska   4   1608   7 
 185   Sibírska   5   1596   7 
 186   Sibírska   6   1609   7 
 187   Sibírska   7   1597   7 
 188   Sibírska   8   1610   7 
 189   Sibírska   9   1597   7 
 190   Sibírska   10   1610   7 
 191   Sibírska   11   1597   7 
 192   Sibírska   12   1610   7 
 193   Sibírska   13   1598   7 
 194   Sibírska   14   1610   7 
 195   Sibírska   15   1598   7 
 196   Sibírska   16   1611   7 
 197   Sibírska   17   1598   7 
 198   Sibírska   18   1612   7 
 199   Sibírska   19   1598   7 
 200   Sibírska   20   1612   7 
 201   Sibírska   21   1599   7 
 202   Sibírska   22   1612   7 
 203   Sibírska   23   1599   7 
 204   Sibírska   24   1612   7 
 205   Sibírska   25   1599   7 
 206   Sibírska   27   1599   7 
 207   Sibírska   28   1614   7 
 208   Sibírska   29   1600   7 
 209   Sibírska   30   1614   7 
 210   Sibírska   31   1601   7 
 211   Sibírska   32   1614   7 
 212   Sibírska   33   1601   7 
 213   Sibírska   34   1614   7 
 214   Sibírska   35   1601   7 
 215   Sibírska   36   1615   7 
 216   Sibírska   37   1601   7 
 217   Sibírska   38   1615   7 
 218   Sibírska   40   1615   7 
 219   Sibírska   41   1603   7 
 220   Sibírska   42   1615   7 
 221   Sibírska   43   1603   7 
 222   Sibírska   44   1616   7 
 223   Sibírska   45   1603   7 
 224   Sibírska   46   1617   7 
 225   Sibírska   47   1603   7 
 226   Sibírska   48   1617   7 
 227   Sibírska   49   1603   7 
 228   Sibírska   50   1618   7 
 229   Sibírska   51   1603   7 
 230   Sibírska   52   1618   7 
 231   Sibírska   53   1604   7 
 232   Sibírska   54   1619   7 
 233   Sibírska   55   1604   7 
 234   Sibírska   56   1619   7 
 235   Sibírska   57   1604   7 
 236   Sibírska   58   1619   7 
 237   Sibírska   59   1604   7 
 238   Sibírska   60   1620   7 
 239   Sibírska   61   1604   7 
 240   Sibírska   62   1620   7 
 241   Sibírska   63   1604   7 
 242   Sibírska   64   1620   7 
 243   Sibírska   65   1604   7 
 244   Smrečianska   4   3591   7 
 245   Smrečianska   6   3592   7 
 246   Smrečianska   8   3593   7 
 247   Smrečianska   10   3594   7 
 248   Smrečianska   12   3595   7 
 249   Smrečianska   14   3596   7 
 250   Smrečianska   14   3996   7 
 251   Smrečianska   16   3597   7 
 252   Smrečianska   18   3598   7 
 253   Svätovavrinecká   2   13593   7 
 254   Svätovavrinecká   2 A   13593   7 
 255   Svätovavrinecká   2 B   13593   7 
 256   Svätovavrinecká   4   13920   7 
 257   Svätovavrinecká   6   13920   7 
 258   Svätovavrinecká   8   13920   7 
 259   Svätovavrinecká   10   13920   7 
 260   Šuňavcova   1   1659   7 
 261   Šuňavcova   3   1659   7 
 262   Šuňavcova   5   1660   7 
 263   Šuňavcova   7   1660   7 
 264   Šuňavcova   9   1660   7 
 265   Šuňavcova   11   1660   7 
 266   Šuňavcova   13   1661   7 
 267   Tupého   21   12640   7 
 268   Tupého   21 A   12640   7 
 269   Tupého   21 B   12641   7 
 270   Tupého   21 C   12641   7 
 271   Tupého   21 D   12641   7 
 272   Tupého   23   12417   7 
 273   Tupého   23 A   12417   7 
 274   Tupého   25   12246   7 
 275   Tupého   25 A   12246   7 
 276   Tupého   27   11629   7 
 277   Tupého   27 A   11629   7 
 278   Tupého   29   12560   7 
 279   Tupého   31   12927   7 
 280   Ukrajinská   1   1670   7 
 281   Ukrajinská   2   1671   7 
 282   Ukrajinská   4   1671   7 
 283   Ukrajinská   5   13551   7 
 284   Ukrajinská   6   1671   7 
 285   Ukrajinská   8   1671   7 
 286   Ukrajinská   10   1672   7 
 287   Ursínyho   1   1640   7 
 288   Ursínyho   2   1646   7 
 289   Ursínyho   3   1641   7 
 290   Ursínyho   4   1648   7 
 291   Ursínyho   5   1642   7 
 292   Ursínyho   6   1648   7 
 293   Ursínyho   7   1643   7 
 294   Ursínyho   9   1644   7 
 295   Ursínyho   11   1645   7 

Koniec.