Vytlačené dňa : 12.9.2019 , čas : 15:35:35

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

 Základná škola s materskou školou, Kalinčiakova 12, 831 04 Bratislava 


 Por. č.:   Ulica:   Č. orientačné:   Číslo domu:   Obvod: 
 1   Bajkalská   5   12188   4 
 2   Bajkalská   5 A   12188   4 
 3   Bajkalská   5 B   12188   4 
 4   Bajkalská   5 C   12188   4 
 5   Bajkalská   7 A   13495   4 
 6   Bajkalská   9   12985   4 
 7   Bajkalská   9 A   12985   4 
 8   Bajkalská   9 B   12985   4 
 9   Bartoškova   2   129   4 
 10   Bartoškova   3   122   4 
 11   Bartoškova   4   126   4 
 12   Bartoškova   5   122   4 
 13   Bartoškova   6   127   4 
 14   Bartoškova   7   124   4 
 15   Bartoškova   8   127   4 
 16   Bartoškova   10   127   4 
 17   Družstevná   1   67   4 
 18   Družstevná   3   67   4 
 19   Družstevná   4   70   4 
 20   Družstevná   5   68   4 
 21   Družstevná   6   70   4 
 22   Družstevná   7   68   4 
 23   Družstevná   8   70   4 
 24   Junácka   6   2951   4 
 25   Kalinčiakova   1   112   4 
 26   Kalinčiakova   2   115   4 
 27   Kalinčiakova   3   10639   4 
 28   Kalinčiakova   4   115   4 
 29   Kalinčiakova   5   10640   4 
 30   Kalinčiakova   7   10641   4 
 31   Kalinčiakova   8   116   4 
 32   Kalinčiakova   9   10642   4 
 33   Kalinčiakova   11   10643   4 
 34   Kalinčiakova   12   117   4 
 35   Kalinčiakova   13   10644   4 
 36   Kalinčiakova   15   113   4 
 37   Kalinčiakova   17   113   4 
 38   Kalinčiakova   19   114   4 
 39   Kalinčiakova   21   114   4 
 40   Kalinčiakova   23   114   4 
 41   Kalinčiakova   25   114   4 
 42   Kalinčiakova   25   127   4 
 43   Odbojárov   3   60   4 
 44   Odbojárov   4   64   4 
 45   Odbojárov   6   64   4 
 46   Odbojárov   8   64   4 
 47   Odbojárov   10   65   4 
 48   Pri starej prachá   1   1350   4 
 49   Pri starej prachá   2   131   4 
 50   Pri starej prachá   3   122   4 
 51   Pri starej prachá   4   10634   4 
 52   Pri starej prachá   5   129   4 
 53   Pri starej prachá   6   10635   4 
 54   Pri starej prachá   7   129   4 
 55   Pri starej prachá   8   10636   4 
 56   Pri starej prachá   9   129   4 
 57   Pri starej prachá   10   10637   4 
 58   Pri starej prachá   12   10638   4 
 59   Pri starej prachá   13   130   4 
 60   Pri starej prachá   15   130   4 
 61   Pri starej prachá   16   133   4 
 62   Pri starej prachá   18   123   4 
 63   Pri starej prachárni   2   131   4 
 64   Pri starej prachárni   3   122   4 
 65   Pri starej prachárni   4   10634   4 
 66   Pri starej prachárni   5   129   4 
 67   Pri starej prachárni   6   10635   4 
 68   Pri starej prachárni   7   129   4 
 69   Pri starej prachárni   8   10636   4 
 70   Pri starej prachárni   9   129   4 
 71   Pri starej prachárni   10   10637   4 
 72   Pri starej prachárni   12   10638   4 
 73   Pri starej prachárni   13   130   4 
 74   Pri starej prachárni   15   130   4 
 75   Pri starej prachárni   16   133   4 
 76   Pri starej prachárni   18   123   4 
 77   Príkopova   2   56   4 
 78   Príkopova   4   56   4 
 79   Športová   1   118   4 
 80   Športová   5   120   4 
 81   Športová   7   121   4 
 82   Tomášikova   41   13912   4 
 83   Tomášikova   43   13912   4 
 84   Tomášikova   45 A   13912   4 
 85   Tomášikova   45 B   13912   4 
 86   Tomášikova   45 C   13912   4 
 87   Tomášikova   50 A   12570   4 
 88   Tomášikova   50 B   12570   4 
 89   Tomášikova   50 C   12571   4 
 90   Tomášikova   50 D   12572   4 
 91   Tomášikova   50 E   12573   4 
 92   Tomášikova   54   3497   4 
 93   Tomášikova   54 A   3497   4 
 94   Trnavská   1   1370   4 
 95   Trnavská   3   1370   4 
 96   Trnavská   5   1370   4 
 97   Trnavská   7   10097   4 
 98   Trnavská   9   10098   4 
 99   Trnavská   11   10099   4 
 100   Trnavská   13   10100   4 
 101   Trnavská   15   68   4 
 102   Trnavská   17   1371   4 
 103   Trnavská   19   1371   4 
 104   Trnavská   21   1371   4 
 105   Trnavská   23   128   4 
 106   Trnavská   25   1372   4 
 107   Trnavská   27   1372   4 
 108   Trnavská   33   3016   4 
 109   Vajnorská   2   1348   4 
 110   Vajnorská   4   1348   4 
 111   Vajnorská   6   1348   4 
 112   Vajnorská   8   1348   4 
 113   Vajnorská   10   1349   4 
 114   Vajnorská   12   1349   4 
 115   Vajnorská   14   1349   4 
 116   Vajnorská   16   131   4 
 117   Vajnorská   18   131   4 
 118   Vajnorská   20   131   4 
 119   Vajnorská   22   1350   4 
 120   Vajnorská   24   1350   4 
 121   Vajnorská   26   1351   4 
 122   Vajnorská   28   1351   4 
 123   Vajnorská   30   1351   4 
 124   Vajnorská   34   1353   4 
 125   Vajnorská   36   10096   4 
 126   Vajnorská   38   1355   4 
 127   Vajnorská   42   56   4 
 128   Vajnorská   44   56   4 
 129   Vajnorská   46   56   4 
 130   Vajnorská   48   1356   4 
 131   Vajnorská   50   1356   4 
 132   Vajnorská   52   1356   4 
 133   Vajnorská   54   1356   4 
 134   Vajnorská   56   1356   4 
 135   Vajnorská   58   1356   4 
 136   Vajnorská   60   1356   4 
 137   Vajnorská   62   1356   4 
 138   Vajnorská   64   1357   4 
 139   Vajnorská   66   1357   4 
 140   Vajnorská   68   1357   4 
 141   Vajnorská   70   1357   4 
 142   Vajnorská   72   1357   4 
 143   Vajnorská   74   1357   4 
 144   Vajnorská   76   1357   4 
 145   Vajnorská   78   1357   4 

Koniec.