Vytlačené dňa : 12.9.2019 , čas : 15:35:35

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

 Základná škola s materskou školou, Cádrova 23, 831 01 Bratislava 


 Por. č.:   Ulica:   Č. orientačné:   Číslo domu:   Obvod: 
 1   Ambrova   1   1806   1 
 2   Ambrova   2   1798   1 
 3   Ambrova   3   2996   1 
 4   Ambrova   4   1799   1 
 5   Ambrova   5   2785   1 
 6   Ambrova   6   1800   1 
 7   Ambrova   7   1795   1 
 8   Ambrova   8   1716   1 
 9   Ambrova   9   3115   1 
 10   Ambrova   10   3081   1 
 11   Ambrova   11   2589   1 
 12   Ambrova   12   2993   1 
 13   Ambrova   13   3110   1 
 14   Ambrova   14   2583   1 
 15   Ambrova   15   1796   1 
 16   Ambrova   16   3009   1 
 17   Ambrova   17   1673   1 
 18   Ambrova   18   1801   1 
 19   Ambrova   19   1797   1 
 20   Ambrova   20   1802   1 
 21   Ambrova   21   2588   1 
 22   Ambrova   22   1803   1 
 23   Ambrova   23   2566   1 
 24   Ambrova   24   1804   1 
 25   Ambrova   25   1723   1 
 26   Ambrova   26   2687   1 
 27   Ambrova   27   1719   1 
 28   Ambrova   28   1717   1 
 29   Ambrova   29   3106   1 
 30   Ambrova   30   1805   1 
 31   Ambrova   31   2572   1 
 32   Ambrova   32   2952   1 
 33   Ambrova   33   2573   1 
 34   Ambrova   34   2836   1 
 35   Ambrova   35   2590   1 
 36   Ambrova   36   2577   1 
 37   Ambrova   37   3073   1 
 38   Ambrova   38   2578   1 
 39   Ambrova   39   3074   1 
 40   Ambrova   40   13550   1 
 41   Ambrova   41   13247   1 
 42   Bárdošova   1   2706   1 
 43   Bárdošova   3   2712   1 
 44   Bárdošova   4   2842   1 
 45   Bárdošova   5   2713   1 
 46   Bárdošova   6   2845   1 
 47   Bárdošova   7   2713   1 
 48   Bárdošova   9   2713   1 
 49   Bárdošova   11   2713   1 
 50   Bárdošova   12   2717   1 
 51   Bárdošova   13   2714   1 
 52   Bárdošova   14   2718   1 
 53   Bárdošova   15   2714   1 
 54   Bárdošova   16   2719   1 
 55   Bárdošova   17   2715   1 
 56   Bárdošova   18   2720   1 
 57   Bárdošova   19   2715   1 
 58   Bárdošova   20   2721   1 
 59   Bárdošova   21   2939   1 
 60   Bárdošova   22   2565   1 
 61   Bárdošova   23   2939   1 
 62   Bárdošova   24   3096   1 
 63   Bárdošova   25   2939   1 
 64   Bárdošova   26   2722   1 
 65   Bárdošova   27   2940   1 
 66   Bárdošova   28   2561   1 
 67   Bárdošova   30   2723   1 
 68   Bárdošova   32   2716   1 
 69   Belianska   1   1905   1 
 70   Belianska   2   1904   1 
 71   Belianska   3   1906   1 
 72   Belianska   30   13459   1 
 73   Boskovičova   1   3023   1 
 74   Boskovičova   2   3575   1 
 75   Boskovičova   3   3024   1 
 76   Boskovičova   4   1675   1 
 77   Boskovičova   5   3025   1 
 78   Boskovičova   6   1676   1 
 79   Boskovičova   7   3026   1 
 80   Boskovičova   8   1677   1 
 81   Cádrova   1   2697   1 
 82   Cádrova   1 A   10206   1 
 83   Cádrova   2   2688   1 
 84   Cádrova   3   2698   1 
 85   Cádrova   4   2689   1 
 86   Cádrova   5   2699   1 
 87   Cádrova   6   2690   1 
 88   Cádrova   7   2700   1 
 89   Cádrova   7 A   2700   1 
 90   Cádrova   8   2691   1 
 91   Cádrova   9   2701   1 
 92   Cádrova   10   2692   1 
 93   Cádrova   11   2702   1 
 94   Cádrova   12   2693   1 
 95   Cádrova   13   2703   1 
 96   Cádrova   14   2694   1 
 97   Cádrova   16   2695   1 
 98   Cádrova   17 A   12024   1 
 99   Cádrova   18   2696   1 
 100   Cádrova   19   3294   1 
 101   Cesta mládeže   10/ A   11737   1 
 102   Cesta mládeže   12/ A   11735   1 
 103   Cesta mládeže   14/ A   11738   1 
 104   Cesta mládeže   5   2815   1 
 105   Cesta mládeže   10   2829   1 
 106   Cesta mládeže   12   2830   1 
 107   Cesta mládeže   14   2831   1 
 108   Cesta mládeže   16   2832   1 
 109   Cesta mládeže   26   3104   1 
 110   Cesta na Kamzík   1   10479   1 
 111   Cesta na Kamzík   3   3263   1 
 112   Cesta na Kamzík   4   2791   1 
 113   Cesta na Kamzík   5   2805   1 
 114   Cesta na Kamzík   5 A   12690   1 
 115   Cesta na Kamzík   5 B   12690   1 
 116   Cesta na Kamzík   5 C   12690   1 
 117   Cesta na Kamzík   6   2792   1 
 118   Cesta na Kamzík   7   3093   1 
 119   Cesta na Kamzík   7 A   3306   1 
 120   Cesta na Kamzík   8   2793   1 
 121   Cesta na Kamzík   9   2806   1 
 122   Cesta na Kamzík   10   2794   1 
 123   Cesta na Kamzík   11   7672   1 
 124   Cesta na Kamzík   12   2795   1 
 125   Cesta na Kamzík   13   2807   1 
 126   Cesta na Kamzík   14   2796   1 
 127   Cesta na Kamzík   17   1790   1 
 128   Cesta na Kamzík   18   12233   1 
 129   Cesta na Kamzík   19   2808   1 
 130   Cesta na Kamzík   21   2809   1 
 131   Cesta na Kamzík   22   2799   1 
 132   Cesta na Kamzík   25   2810   1 
 133   Cesta na Kamzík   25 A   11036   1 
 134   Cesta na Kamzík   33   10628   1 
 135   Cesta na Kamzík   33 A   10851   1 
 136   Černicová   2   1819   1 
 137   Černicová   2 A   10629   1 
 138   Černicová   3   1812   1 
 139   Černicová   4   1820   1 
 140   Černicová   5   1813   1 
 141   Černicová   6   3232   1 
 142   Černicová   7   13048   1 
 143   Černicová   9   1814   1 
 144   Černicová   11   2292   1 
 145   Černicová   13   3351   1 
 146   Černicová   15   2885   1 
 147   Černicová   19   1815   1 
 148   Černicová   21   1816   1 
 149   Černicová   23   1817   1 
 150   Černicová   25   1818   1 
 151   Ďumbierska   1   2647   1 
 152   Ďumbierska   1 A   2585   1 
 153   Ďumbierska   1 B   11156   1 
 154   Ďumbierska   3 A   12424   1 
 155   Ďumbierska   3 B   13585   1 
 156   Ďumbierska   3 C   13585   1 
 157   Ďumbierska   3 D   13585   1 
 158   Ďumbierska   3 E   13585   1 
 159   Ďumbierska   4   2633   1 
 160   Ďumbierska   5   2642   1 
 161   Ďumbierska   6   2634   1 
 162   Ďumbierska   6 A   13049   1 
 163   Ďumbierska   7   13697   1 
 164   Ďumbierska   8   2635   1 
 165   Ďumbierska   10   2636   1 
 166   Ďumbierska   10 A   3400   1 
 167   Ďumbierska   12   2637   1 
 168   Ďumbierska   14   1500   1 
 169   Ďumbierska   16   1500   1 
 170   Ďumbierska   18   13625   1 
 171   Ďumbierska   24   2640   1 
 172   Ďumbierska   26   2949   1 
 173   Ďumbierska   28   10449   1 
 174   Ďumbierska   30   3263   1 
 175   Ďurgalova   1   3543   1 
 176   Ďurgalova   2   2860   1 
 177   Ďurgalova   3   3543   1 
 178   Ďurgalova   3   3544   1 
 179   Ďurgalova   4   2860   1 
 180   Ďurgalova   5   7541   1 
 181   Ďurgalova   6   2861   1 
 182   Ďurgalova   7   7541   1 
 183   Ďurgalova   8   2862   1 
 184   Ďurgalova   9   3469   1 
 185   Ďurgalova   10   2862   1 
 186   Ďurgalova   12   2863   1 
 187   Ďurgalova   14   2864   1 
 188   Ďurgalova   16   2865   1 
 189   Guothova   1   2755   1 
 190   Guothova   2   3065   1 
 191   Guothova   2 A   7760   1 
 192   Guothova   2 B   11838   1 
 193   Guothova   2 C   11838   1 
 194   Guothova   2 D   12456   1 
 195   Guothova   2 E   13234   1 
 196   Guothova   3   2755   1 
 197   Guothova   4   3118   1 
 198   Guothova   5   2756   1 
 199   Guothova   6   3275   1 
 200   Guothova   7   2756   1 
 201   Guothova   8   13951   1 
 202   Guothova   9   2757   1 
 203   Guothova   11   2757   1 
 204   Guothova   12   3373   1 
 205   Guothova   13   2758   1 
 206   Guothova   14   11403   1 
 207   Guothova   15   2758   1 
 208   Guothova   17   2759   1 
 209   Guothova   19   2759   1 
 210   Guothova   20   3403   1 
 211   Hrabový chodník   1   2632   1 
 212   Hrabový chodník   2   1823   1 
 213   Hrabový chodník   2 A   3242   1 
 214   Hrabový chodník   3   2638   1 
 215   Hrabový chodník   4   1687   1 
 216   Hrdličkova   1   2625   1 
 217   Hrdličkova   1 A   3119   1 
 218   Hrdličkova   2   2609   1 
 219   Hrdličkova   2 A   2587   1 
 220   Hrdličkova   2 B   2955   1 
 221   Hrdličkova   2 C   3448   1 
 222   Hrdličkova   3   2626   1 
 223   Hrdličkova   4   2624   1 
 224   Hrdličkova   5   2627   1 
 225   Hrdličkova   6   2623   1 
 226   Hrdličkova   7   2628   1 
 227   Hrdličkova   8   2622   1 
 228   Hrdličkova   9   3238   1 
 229   Hrdličkova   10   2621   1 
 230   Hrdličkova   11   2629   1 
 231   Hrdličkova   12   2620   1 
 232   Hrdličkova   13   2630   1 
 233   Hrdličkova   14   2619   1 
 234   Hrdličkova   15   2631   1 
 235   Hrdličkova   16   2618   1 
 236   Hrdličkova   18   2618   1 
 237   Hrdličkova   19   2663   1 
 238   Hrdličkova   19 A   3416   1 
 239   Hrdličkova   20   2617   1 
 240   Hrdličkova   20 A   3279   1 
 241   Hrdličkova   22   2616   1 
 242   Hrdličkova   24   2615   1 
 243   Hrdličkova   26   2614   1 
 244   Hrdličkova   28   2613   1 
 245   Hrdličkova   30   2612   1 
 246   Hrdličkova   32   2611   1 
 247   Hroznová   1   2894   1 
 248   Hroznová   3   2895   1 
 249   Hroznová   3 A   12102   1 
 250   Hroznová   4   2898   1 
 251   Hroznová   5   2896   1 
 252   Hroznová   6   2899   1 
 253   Hroznová   8   2900   1 
 254   Hroznová   10   3283   1 
 255   Hroznová   12   11197   1 
 256   Chrasťová   1   1834   1 
 257   Chrasťová   2   1844   1 
 258   Chrasťová   4   1845   1 
 259   Chrasťová   5   1836   1 
 260   Chrasťová   5 A   11008   1 
 261   Chrasťová   6   10602   1 
 262   Chrasťová   7   1837   1 
 263   Chrasťová   9   1838   1 
 264   Chrasťová   11   1839   1 
 265   Chrasťová   13   1840   1 
 266   Chrasťová   15   12897   1 
 267   Chrasťová   15 A   11544   1 
 268   Chrasťová   19   12314   1 
 269   Chrasťová   47   12263   1 
 270   Jahodová   1   2849   1 
 271   Jahodová   2   2654   1 
 272   Jahodová   3   2850   1 
 273   Jahodová   4   3146   1 
 274   Jahodová   5   2851   1 
 275   Jahodová   5 A   3072   1 
 276   Jahodová   7   3174   1 
 277   Jahodová   9   2852   1 
 278   Jahodová   11   2853   1 
 279   Jahodová   13   2854   1 
 280   Jahodová   15   2855   1 
 281   Jahodová   17   2856   1 
 282   Jahodová   19   2857   1 
 283   Jahodová   21   2858   1 
 284   Jahodová   23   2859   1 
 285   Jakubíkova   4   2843   1 
 286   Jakubíkova   10   2846   1 
 287   Jakubíkova   12   2847   1 
 288   Jakubíkova   14   2848   1 
 289   Jaskový rad   1   1907   1 
 290   Jaskový rad   3   1908   1 
 291   Jaskový rad   13   1913   1 
 292   Jaskový rad   15   1914   1 
 293   Jaskový rad   17   1915   1 
 294   Jaskový rad   19   1916   1 
 295   Jaskový rad   21   1917   1 
 296   Jaskový rad   23   1918   1 
 297   Jaskový rad   27   1919   1 
 298   Jaskový rad   29   1920   1 
 299   Jaskový rad   31   1921   1 
 300   Jaskový rad   33   1922   1 
 301   Jaskový rad   37   1924   1 
 302   Jaskový rad   39   1925   1 
 303   Jaskový rad   41   1926   1 
 304   Jaskový rad   43   1927   1 
 305   Jaskový rad   45   1928   1 
 306   Jaskový rad   47   1929   1 
 307   Jaskový rad   49   13482   1 
 308   Jaskový rad   51   1931   1 
 309   Jaskový rad   53   1932   1 
 310   Jaskový rad   55   1933   1 
 311   Jaskový rad   59   13596   1 
 312   Jaskový rad   61   1310   1 
 313   Jaskový rad   63   1936   1 
 314   Jaskový rad   65   1937   1 
 315   Jaskový rad   67   1938   1 
 316   Jaskový rad   69   1939   1 
 317   Jaskový rad   69 A   10583   1 
 318   Jaskový rad   75   1942   1 
 319   Jaskový rad   77   1943   1 
 320   Jaskový rad   79   1944   1 
 321   Jaskový rad   81   1945   1 
 322   Jaskový rad   83   1946   1 
 323   Jaskový rad   85   1947   1 
 324   Jaskový rad   87   1948   1 
 325   Jaskový rad   89   1949   1 
 326   Jaskový rad   93   1951   1 
 327   Jaskový rad   95   1952   1 
 328   Jaskový rad   97 A   13503   1 
 329   Jaskový rad   97 B   13503   1 
 330   Jaskový rad   99   1954   1 
 331   Jaskový rad   101   2983   1 
 332   Jaskový rad   105   1957   1 
 333   Jaskový rad   107   1958   1 
 334   Jaskový rad   109   1959   1 
 335   Jaskový rad   113   1961   1 
 336   Jaskový rad   115   13777   1 
 337   Jaskový rad   139   1969   1 
 338   Jaskový rad   143   1971   1 
 339   Jaskový rad   145   1972   1 
 340   Jaskový rad   147   1973   1 
 341   Jaskový rad   149   1974   1 
 342   Jaskový rad   151   1975   1 
 343   Jaskový rad   153   1976   1 
 344   Jaskový rad   155   1977   1 
 345   Jaskový rad   157   1978   1 
 346   Jaskový rad   157 A   12470   1 
 347   Jaskový rad   161   1980   1 
 348   Jaskový rad   163   1980   1 
 349   Jaskový rad   165   1981   1 
 350   Jaskový rad   167   1982   1 
 351   Jaskový rad   169   1983   1 
 352   Jaskový rad   171   1984   1 
 353   Jaskový rad   173   1985   1 
 354   Jaskový rad   175   1986   1 
 355   Jaskový rad   177   3524   1 
 356   Jaskový rad   179   3523   1 
 357   Jaskový rad   181   3522   1 
 358   Jaskový rad   183   3521   1 
 359   Jaskový rad   187   3519   1 
 360   Jaskový rad   189   3518   1 
 361   Jaskový rad   191   3517   1 
 362   Jaskový rad   195   3515   1 
 363   Jaskový rad   199   3513   1 
 364   Jaskový rad   201   3512   1 
 365   Jaskový rad   201 A   3525   1 
 366   Jaskový rad   203   3511   1 
 367   Jaskový rad   205   3510   1 
 368   Jaskový rad   207   3509   1 
 369   Jaskový rad   209   3508   1 
 370   Jaskový rad   211   3507   1 
 371   Jaskový rad   213 A   13381   1 
 372   Jaskový rad   215   3505   1 
 373   Jaskový rad   217   3504   1 
 374   Jaskový rad   219   3503   1 
 375   Jaskový rad   223   3501   1 
 376   Jelšová   2   2872   1 
 377   Jelšová   3   2867   1 
 378   Jelšová   4   2873   1 
 379   Jelšová   5   2868   1 
 380   Jelšová   6   2874   1 
 381   Jelšová   7   2869   1 
 382   Jelšová   8   2875   1 
 383   Jelšová   9   2870   1 
 384   Jelšová   10   2876   1 
 385   Jelšová   12   2877   1 
 386   Jelšová   13   2871   1 
 387   Júlová   2   3127   1 
 388   Júlová   4   3128   1 
 389   Júlová   6   7597   1 
 390   Júlová   8   3298   1 
 391   Júlová   10   7540   1 
 392   Júlová   12   3221   1 
 393   Júlová   14   7568   1 
 394   Júlová   16   7569   1 
 395   Júlová   18   3254   1 
 396   Júlová   20   3480   1 
 397   Júlová   22   10201   1 
 398   Júlová   24   10706   1 
 399   Júlová   26   10533   1 
 400   Júlová   28   3350   1 
 401   Júlová   30   10726   1 
 402   Júlová   32   10941   1 
 403   Júnová   1   3378   1 
 404   Júnová   2   3099   1 
 405   Júnová   3   7554   1 
 406   Júnová   4   3185   1 
 407   Júnová   5   3372   1 
 408   Júnová   6   3136   1 
 409   Júnová   7   3428   1 
 410   Júnová   8   3148   1 
 411   Júnová   9   3201   1 
 412   Júnová   10   3147   1 
 413   Júnová   11   3352   1 
 414   Júnová   12   3140   1 
 415   Júnová   13   10655   1 
 416   Júnová   14   7762   1 
 417   Júnová   15   10231   1 
 418   Júnová   16   12895   1 
 419   Júnová   17   3340   1 
 420   Júnová   18   12620   1 
 421   Júnová   19   3454   1 
 422   Júnová   20   12820   1 
 423   Júnová   21   6545   1 
 424   Júnová   22   12150   1 
 425   Júnová   23   3379   1 
 426   Júnová   24   12687   1 
 427   Júnová   25   3345   1 
 428   Júnová   27   3213   1 
 429   Júnová   29   3214   1 
 430   Júnová   31   3355   1 
 431   Júnová   43   1381   1 
 432   Kačín   10   10882   1 
 433   Kamzíkov vrch   10   3139   1 
 434   Klenová   3   13189   1 
 435   Klenová   7   12388   1 
 436   Klenová   8   1687   1 
 437   Klenová   9   12387   1 
 438   Klenová   10   1685   1 
 439   Klenová   10   5088   1 
 440   Klenová   11   12386   1 
 441   Klenová   13   12385   1 
 442   Klenová   14   3057   1 
 443   Klenová   15   12206   1 
 444   Klenová   16   3057   1 
 445   Klenová   18   3056   1 
 446   Klenová   20   3056   1 
 447   Klenová   22   3055   1 
 448   Klenová   24   3055   1 
 449   Klenová   24 A   10525   1 
 450   Klenová   26   3191   1 
 451   Klenová   28   3191   1 
 452   Klenová   29   11801   1 
 453   Klenová   35   13640   1 
 454   Klenová   37   12812   1 
 455   Klenová   43   10669   1 
 456   Klenová   45   10249   1 
 457   Klenová   53   7542   1 
 458   Klenová   57   10337   1 
 459   Klenová   61   1772   1 
 460   Klenová   67   12096   1 
 461   Klenová   71   10271   1 
 462   Klenová   79   12264   1 
 463   Kĺzavá   1   12267   1 
 464   Kĺzavá   2   3165   1 
 465   Kĺzavá   3 B   7588   1 
 466   Kĺzavá   4   12214   1 
 467   Kĺzavá   5 A   10905   1 
 468   Kĺzavá   6   1730   1 
 469   Kĺzavá   7   13879   1 
 470   Kĺzavá   8   10456   1 
 471   Kĺzavá   9   11262   1 
 472   Kĺzavá   10   3478   1 
 473   Kĺzavá   11   1725   1 
 474   Kĺzavá   12   11270   1 
 475   Kĺzavá   13   3267   1 
 476   Kĺzavá   14   10230   1 
 477   Kĺzavá   15   1726   1 
 478   Kĺzavá   16   7663   1 
 479   Kĺzavá   16   10230   1 
 480   Kĺzavá   17   1727   1 
 481   Kĺzavá   18   3465   1 
 482   Kĺzavá   19   3181   1 
 483   Kĺzavá   20   2965   1 
 484   Kĺzavá   21   3264   1 
 485   Kĺzavá   22   2966   1 
 486   Kĺzavá   23   1728   1 
 487   Kĺzavá   25   1729   1 
 488   Kĺzavá   27   10471   1 
 489   Kĺzavá   29   3109   1 
 490   Kĺzavá   31   11100   1 
 491   Kĺzavá   31 A   13186   1 
 492   Kĺzavá   31 B   13002   1 
 493   Kĺzavá   31 C   12592   1 
 494   Kurucova   1   1811   1 
 495   Kurucova   2   1808   1 
 496   Kurucova   4   1809   1 
 497   Kurucova   6   1810   1 
 498   Kurucova   7   7581   1 
 499   Kurucova   13   13866   1 
 500   Ladislava Dérera   1   2737   1 
 501   Ladislava Dérera   2   2749   1 
 502   Ladislava Dérera   3   2738   1 
 503   Ladislava Dérera   4   2750   1 
 504   Ladislava Dérera   5   2739   1 
 505   Ladislava Dérera   7   2740   1 
 506   Ladislava Dérera   8   2752   1 
 507   Ladislava Dérera   9   2741   1 
 508   Ladislava Dérera   10   2753   1 
 509   Ladislava Dérera   11   3154   1 
 510   Ladislava Dérera   12   2581   1 
 511   Ladislava Dérera   13   3149   1 
 512   Ladislava Dérera   15   3141   1 
 513   Ladislava Dérera   16   3210   1 
 514   Ladislava Dérera   17   2742   1 
 515   Ladislava Dérera   18   10293   1 
 516   Ladislava Dérera   19   2743   1 
 517   Ladislava Dérera   20   2879   1 
 518   Ladislava Dérera   21   3199   1 
 519   Ladislava Dérera   23   3014   1 
 520   Ladislava Dérera   25   2790   1 
 521   Ladislava Dérera   27   2744   1 
 522   Ladislava Dérera   29   2745   1 
 523   Ladislava Dérera   31   2746   1 
 524   Ladislava Dérera   33   1923   1 
 525   Ladislava Dérera   35   2747   1 
 526   Ladislava Dérera   37   2748   1 
 527   Ladislava Dérera   39   13603   1 
 528   Ladislava Dérera   39 A   13698   1 
 529   Ladzianskeho   6   2709   1 
 530   Ladzianskeho   8   2707   1 
 531   Ladzianskeho   10   2710   1 
 532   Ladzianskeho   12   2711   1 
 533   Limbová   12   2651   1 
 534   Limbová   18   2652   1 
 535   Limbová   20   3018   1 
 536   Magurská   1   3374   1 
 537   Magurská   1 A   7748   1 
 538   Magurská   1 B   7748   1 
 539   Magurská   2   2764   1 
 540   Magurská   2 A   7764   1 
 541   Magurská   2 B   10853   1 
 542   Magurská   3   3374   1 
 543   Magurská   3 A   7748   1 
 544   Magurská   3 C   7748   1 
 545   Magurská   4   2765   1 
 546   Magurská   4 A   1379   1 
 547   Magurská   4 B   10418   1 
 548   Magurská   5   2771   1 
 549   Magurská   5 A   3488   1 
 550   Magurská   5 B   3488   1 
 551   Magurská   6   2766   1 
 552   Magurská   7   2772   1 
 553   Magurská   8   2767   1 
 554   Magurská   12   2769   1 
 555   Magurská   16   3152   1 
 556   Magurská   16 A   3125   1 
 557   Magurská   19   2776   1 
 558   Magurská   19 A   10514   1 
 559   Magurská   21   2777   1 
 560   Magurská   27   3053   1 
 561   Magurská   29   2995   1 
 562   Magurská   31   2762   1 
 563   Magurská   31 A   10311   1 
 564   Magurská   33   2778   1 
 565   Magurská   33 A   3383   1 
 566   Magurská   35   2779   1 
 567   Magurská   37   2780   1 
 568   Magurská   39   13747   1 
 569   Magurská   39 A   6547   1 
 570   Magurská   43   2783   1 
 571   Matúškova   1   2133   1 
 572   Matúškova   2   2145   1 
 573   Matúškova   3   2134   1 
 574   Matúškova   4   2146   1 
 575   Matúškova   5   2135   1 
 576   Matúškova   5 A   2135   1 
 577   Matúškova   6   2147   1 
 578   Matúškova   7   2136   1 
 579   Matúškova   8   3586   1 
 580   Matúškova   9   2137   1 
 581   Matúškova   11   2138   1 
 582   Matúškova   12   2149   1 
 583   Matúškova   13   2139   1 
 584   Matúškova   14   2150   1 
 585   Matúškova   15   2140   1 
 586   Matúškova   16   2151   1 
 587   Matúškova   17   2141   1 
 588   Matúškova   27   2144   1 
 589   Na pažiti   2   2153   1 
 590   Na pažiti   4   2154   1 
 591   Na pažiti   6   2155   1 
 592   Na pažiti   8   2156   1 
 593   Na Revíne   1   2760   1 
 594   Na Revíne   3   2761   1 
 595   Na Revíne   5   2734   1 
 596   Na Revíne   7   2763   1 
 597   Na Revíne   8   2597   1 
 598   Na Revíne   9   2941   1 
 599   Na Revíne   10   2598   1 
 600   Na Revíne   11   2941   1 
 601   Na Revíne   13   2941   1 
 602   Na Revíne   15   2944   1 
 603   Na Revíne   17   2945   1 
 604   Na Revíne   19   2946   1 
 605   Na Revíne   21   2948   1 
 606   Na Revíne   29 D   10633   1 
 607   Olivová   1   1720   1 
 608   Olivová   2   1761   1 
 609   Olivová   2 A   13958   1 
 610   Olivová   3   1754   1 
 611   Olivová   4   1762   1 
 612   Olivová   5   1755   1 
 613   Olivová   6   1763   1 
 614   Olivová   7   1756   1 
 615   Olivová   8   1764   1 
 616   Olivová   9   1757   1 
 617   Olivová   10   1765   1 
 618   Olivová   11   1758   1 
 619   Olivová   12   1766   1 
 620   Olivová   13   1721   1 
 621   Olivová   14   1767   1 
 622   Olivová   15   1760   1 
 623   Olivová   16   1768   1 
 624   Olivová   18   1769   1 
 625   Olivová   20   1793   1 
 626   Olivová   22   1770   1 
 627   Olivová   24   1722   1 
 628   Olivová   26   1772   1 
 629   Olivová   28   1773   1 
 630   Olivová   30   1774   1 
 631   Olivová   32   1775   1 
 632   Olivová   34   1776   1 
 633   Olivová   35   7200   1 
 634   Olivová   36   1777   1 
 635   Olivová   38   1778   1 
 636   Olivová   40   1779   1 
 637   Olivová   42   1780   1 
 638   Olivová   44   1782   1 
 639   Olivová   46   1783   1 
 640   Olivová   48   1784   1 
 641   Olivová   50   1785   1 
 642   Olivová   52   2646   1 
 643   Olivová   54   1786   1 
 644   Olivová   56   1787   1 
 645   Olivová   58   1788   1 
 646   Olivová   60   1789   1 
 647   Olivová   62   1753   1 
 648   Olivová   64   1791   1 
 649   Olivová   66   1759   1 
 650   Olivová   68   1794   1 
 651   Opavská   2   2601   1 
 652   Opavská   4   2602   1 
 653   Opavská   6   2603   1 
 654   Opavská   8   2604   1 
 655   Opavská   8 A   13977   1 
 656   Opavská   10   3391   1 
 657   Opavská   12   2607   1 
 658   Opavská   14   2608   1 
 659   Opavská   14 A   12810   1 
 660   Opavská   16   3376   1 
 661   Opavská   18   3376   1 
 662   Opavská   22   3375   1 
 663   Opavská   26 A   10229   1 
 664   Pod Klepáčom   1   13431   1 
 665   Pod Klepáčom   2   6553   1 
 666   Pod Klepáčom   3   3044   1 
 667   Pod Klepáčom   4   13196   1 
 668   Pod Klepáčom   5   3043   1 
 669   Pod Klepáčom   7   3017   1 
 670   Pod Klepáčom   8   12338   1 
 671   Pod Klepáčom   9   2341   1 
 672   Pod Klepáčom   10   13223   1 
 673   Pod Klepáčom   11   13470   1 
 674   Pod Klepáčom   13   2600   1 
 675   Pod Klepáčom   15   2639   1 
 676   Pod Klepáčom   15 A   13233   1 
 677   Pod Klepáčom   17   12035   1 
 678   Pod Krásnou hôrkou   8   2658   1 
 679   Pod Krásnou hôrkou   10   2659   1 
 680   Pod Krásnou hôrkou   16   13955   1 
 681   Pod Krásnou hôrkou   18   13955   1 
 682   Pod Strážami   1   2182   1 
 683   Pod Strážami   2   2192   1 
 684   Pod Strážami   3   2183   1 
 685   Pod Strážami   5   2184   1 
 686   Pod Strážami   7   2185   1 
 687   Pod Strážami   9   2186   1 
 688   Pod Strážami   11   2187   1 
 689   Pod Strážami   13   2188   1 
 690   Pod Strážami   13 A   13131   1 
 691   Pod Strážami   15   2189   1 
 692   Pod Strážami   17   2190   1 
 693   Pod Strážami   19   2191   1 
 694   Podkolibská   1   3532   1 
 695   Pražská   2   1901   1 
 696   Pražská   2 A   3413   1 
 697   Pražská   2 B   12814   1 
 698   Pražská   2 C   12814   1 
 699   Pražská   4   1902   1 
 700   Pražská   6   2998   1 
 701   Pražská   8   1903   1 
 702   Royova   1   2878   1 
 703   Royova   2   2918   1 
 704   Royova   4   2919   1 
 705   Royova   4 A   13891   1 
 706   Royova   5   2880   1 
 707   Royova   5 A   10202   1 
 708   Royova   6   2910   1 
 709   Royova   8   2921   1 
 710   Royova   9   2882   1 
 711   Royova   10   2922   1 
 712   Royova   11   11130   1 
 713   Royova   13   2884   1 
 714   Royova   14   2923   1 
 715   Royova   16   2924   1 
 716   Royova   17   2886   1 
 717   Royova   18   2925   1 
 718   Royova   19   2887   1 
 719   Royova   20   2926   1 
 720   Royova   21   2887   1 
 721   Royova   22   2931   1 
 722   Royova   23   2888   1 
 723   Royova   25   2888   1 
 724   Royova   27   2889   1 
 725   Royova   29   2889   1 
 726   Royova   29 A   10274   1 
 727   Royova   31   2890   1 
 728   Royova   33   2891   1 
 729   Royova   35   2892   1 
 730   Royova   35 A   10686   1 
 731   Royova   37   2893   1 
 732   Rozvodná   1   2959   1 
 733   Rozvodná   3   2959   1 
 734   Rozvodná   5   2960   1 
 735   Rozvodná   7   2960   1 
 736   Rozvodná   9   3402   1 
 737   Rozvodná   9 A   11301   1 
 738   Rozvodná   11   3200   1 
 739   Rozvodná   11 B   11301   1 
 740   Rozvodná   13   3198   1 
 741   Rozvodná   13 C   11301   1 
 742   Rozvodná   15   3197   1 
 743   Rozvodná   17   3189   1 
 744   Rozvodná   19   3190   1 
 745   Rozvodná   25   7688   1 
 746   Snežienková   1 A   11906   1 
 747   Snežienková   2   1828   1 
 748   Snežienková   3   1822   1 
 749   Snežienková   4   1829   1 
 750   Snežienková   5   12738   1 
 751   Snežienková   6   1830   1 
 752   Snežienková   7   1824   1 
 753   Snežienková   8   13167   1 
 754   Snežienková   9   1825   1 
 755   Snežienková   10   1832   1 
 756   Snežienková   11   1826   1 
 757   Snežienková   13   1827   1 
 758   Stará Klenová   1   13913   1 
 759   Stará Klenová   3   7584   1 
 760   Stará Klenová   5   7669   1 
 761   Stará Klenová   6   10497   1 
 762   Stará Klenová   7   10480   1 
 763   Stará Klenová   8   12047   1 
 764   Stará Klenová   8 A   11003   1 
 765   Stará Klenová   9   1689   1 
 766   Stará Klenová   10   12318   1 
 767   Stará Klenová   10 A   7668   1 
 768   Stará Klenová   11   1690   1 
 769   Stará Klenová   13   7530   1 
 770   Stará Klenová   15   13311   1 
 771   Stará Klenová   16   10208   1 
 772   Stará Klenová   17   13165   1 
 773   Stará Klenová   18   7168   1 
 774   Stará Klenová   26 B   12383   1 
 775   Stará Klenová   26 D   12704   1 
 776   Stará Klenová   26 E   13834   1 
 777   Stará Klenová   26 F   12553   1 
 778   Stará Klenová   26 G   12554   1 
 779   Stará Klenová   26 K   12625   1 
 780   Stará Klenová   26 N   13062   1 
 781   Stará Klenová   28   1691   1 
 782   Stará Klenová   28   13139   1 
 783   Stará Klenová   28 A   13137   1 
 784   Stará Klenová   28 B   13138   1 
 785   Stará Klenová   28 C   12556   1 
 786   Stará Klenová   28 D   13250   1 
 787   Stará Klenová   28 E   13009   1 
 788   Stará Klenová   30   1692   1 
 789   Stará Klenová   32   1693   1 
 790   Stará Klenová   34   13122   1 
 791   Stará Klenová   36   13733   1 
 792   Stará Klenová   36 A   13734   1 
 793   Stará Klenová   38   12217   1 
 794   Stará Klenová   38 A   13005   1 
 795   Stará Klenová   38 B   13276   1 
 796   Stará Klenová   38 C   13272   1 
 797   Stará Klenová   44   13424   1 
 798   Stromová   BEZ   2679   1 
 799   Stromová   3   2666   1 
 800   Stromová   5   2667   1 
 801   Stromová   6   2655   1 
 802   Stromová   7   2668   1 
 803   Stromová   8   2656   1 
 804   Stromová   9 A   13587   1 
 805   Stromová   12   2680   1 
 806   Stromová   13   2670   1 
 807   Stromová   14   2681   1 
 808   Stromová   15   2671   1 
 809   Stromová   17   2671   1 
 810   Stromová   19   2673   1 
 811   Stromová   20   2683   1 
 812   Stromová   21   2673   1 
 813   Stromová   23   2675   1 
 814   Stromová   25   2676   1 
 815   Stromová   26   2685   1 
 816   Stromová   28   2686   1 
 817   Stromová   31   3588   1 
 818   Stromová   34   10482   1 
 819   Stromová   36   10482   1 
 820   Stromová   38   10482   1 
 821   Stromová   40   10482   1 
 822   Stromová   42   10482   1 
 823   Stromová   44   10482   1 
 824   Stromová   46   10482   1 
 825   Stromová   48   10482   1 
 826   Stromová   50   10482   1 
 827   Stromová   52   10482   1 
 828   Stromová   54   13051   1 
 829   Stromová   54 A   13051   1 
 830   Sudová   2   1807   1 
 831   Uhrova   1   2994   1 
 832   Uhrova   1 A   12107   1 
 833   Uhrova   1 B   12337   1 
 834   Uhrova   1 D   12457   1 
 835   Uhrova   2   2905   1 
 836   Uhrova   3   2902   1 
 837   Uhrova   4   13575   1 
 838   Uhrova   5   3356   1 
 839   Uhrova   6   2906   1 
 840   Uhrova   7   2903   1 
 841   Uhrova   8   2907   1 
 842   Uhrova   9   2904   1 
 843   Uhrova   10   2908   1 
 844   Uhrova   16   3000   1 
 845   Uhrova   20   2914   1 
 846   Uhrova   22   2915   1 
 847   Uhrova   24   2916   1 
 848   Uhrova   26   2917   1 
 849   Vančurova   1   1694   1 
 850   Vančurova   2   1705   1 
 851   Vančurova   3   1695   1 
 852   Vančurova   4   3051   1 
 853   Vančurova   5   1696   1 
 854   Vančurova   6   1706   1 
 855   Vančurova   7   1697   1 
 856   Vančurova   8   1707   1 
 857   Vančurova   9   1698   1 
 858   Vančurova   10   1708   1 
 859   Vančurova   11   1699   1 
 860   Vančurova   12   1709   1 
 861   Vančurova   13   1700   1 
 862   Vančurova   14   1710   1 
 863   Vančurova   15   1701   1 
 864   Vančurova   17   13529   1 
 865   Vidlicová   40/ A   11732   1 
 866   Vidlicová   2   1862   1 
 867   Vidlicová   3   1847   1 
 868   Vidlicová   4   1863   1 
 869   Vidlicová   5   1847   1 
 870   Vidlicová   6   1864   1 
 871   Vidlicová   7   1848   1 
 872   Vidlicová   9   1849   1 
 873   Vidlicová   10   1865   1 
 874   Vidlicová   11   1850   1 
 875   Vidlicová   12   1866   1 
 876   Vidlicová   13   1851   1 
 877   Vidlicová   14   13763   1 
 878   Vidlicová   15   1852   1 
 879   Vidlicová   16   1868   1 
 880   Vidlicová   18   1869   1 
 881   Vidlicová   19   13837   1 
 882   Vidlicová   20   1870   1 
 883   Vidlicová   21   11627   1 
 884   Vidlicová   22   1871   1 
 885   Vidlicová   23   1855   1 
 886   Vidlicová   24   1872   1 
 887   Vidlicová   25   3111   1 
 888   Vidlicová   27   1856   1 
 889   Vidlicová   27 A   10917   1 
 890   Vidlicová   28   1873   1 
 891   Vidlicová   28 A   10571   1 
 892   Vidlicová   28 B   13364   1 
 893   Vidlicová   29   1858   1 
 894   Vidlicová   30   1781   1 
 895   Vidlicová   31   13804   1 
 896   Vidlicová   32   10773   1 
 897   Vidlicová   33   12304   1 
 898   Vidlicová   34   1875   1 
 899   Vidlicová   35   13483   1 
 900   Vidlicová   36   1876   1 
 901   Vidlicová   37   1857   1 
 902   Vidlicová   38   3550   1 
 903   Vidlicová   39   1859   1 
 904   Vidlicová   39 A   12130   1 
 905   Vidlicová   40   11734   1 
 906   Vidlicová   41   3482   1 
 907   Vidlicová   41 A   3483   1 
 908   Vidlicová   42   3315   1 
 909   Vidlicová   43   1860   1 
 910   Vidlicová   50   12898   1 
 911   Vidlicová   52   1878   1 
 912   Vidlicová   54   1879   1 
 913   Vidlicová   58   1881   1 
 914   Vidlicová   62   1882   1 
 915   Vidlicová   66   12308   1 
 916   Vidlicová   68   12340   1 
 917   Vidlicová   74   9578   1 
 918   Višňová   1   2927   1 
 919   Višňová   2   2932   1 
 920   Višňová   3   2927   1 
 921   Višňová   4   2932   1 
 922   Višňová   5   2927   1 
 923   Višňová   6   2932   1 
 924   Višňová   7   2928   1 
 925   Višňová   7 A   7175   1 
 926   Višňová   8   2933   1 
 927   Višňová   9   2929   1 
 928   Višňová   9   10650   1 
 929   Višňová   10   2933   1 
 930   Višňová   11   10650   1 
 931   Višňová   12   2933   1 
 932   Višňová   13   2929   1 
 933   Višňová   14   2934   1 
 934   Višňová   15   2930   1 
 935   Višňová   17   2930   1 
 936   Višňová   19   2930   1 
 937   Višňová   21   2943   1 
 938   Vlárska   2   1731   1 
 939   Vlárska   4   1732   1 
 940   Vlárska   5 A   12053   1 
 941   Vlárska   6   1733   1 
 942   Vlárska   8   1734   1 
 943   Vlárska   10   1735   1 
 944   Vlárska   12   1736   1 
 945   Vlárska   13 A   13672   1 
 946   Vlárska   13 B   13672   1 
 947   Vlárska   14   1737   1 
 948   Vlárska   15 A   10705   1 
 949   Vlárska   15 B   12261   1 
 950   Vlárska   15 C   13505   1 
 951   Vlárska   15 D   13506   1 
 952   Vlárska   15 E   12364   1 
 953   Vlárska   15 F   12730   1 
 954   Vlárska   15 G   12547   1 
 955   Vlárska   15 J   12652   1 
 956   Vlárska   15 K   12306   1 
 957   Vlárska   16   1738   1 
 958   Vlárska   18   1739   1 
 959   Vlárska   20   1740   1 
 960   Vlárska   22   1741   1 
 961   Vlárska   24   1742   1 
 962   Vlárska   26   1743   1 
 963   Vlárska   28   1744   1 
 964   Vlárska   30   1745   1 
 965   Vlárska   32   1746   1 
 966   Vlárska   34   1747   1 
 967   Vlárska   36   1748   1 
 968   Vlárska   38   1749   1 
 969   Vlárska   40   1750   1 
 970   Vlárska   42   1751   1 
 971   Vlárska   44   10608   1 
 972   Vlárska   46   3487   1 
 973   Vlárska   48 A   12463   1 
 974   Vresová   1   2844   1 
 975   Vresová   3   2839   1 
 976   Zelenohorská   2   13518   1 
 977   Zidiny   11   1755   1 
 978   Zidiny   13   1756   1 
 979   Zidiny   13 A   3363   1 
 980   Zidiny   15   13238   1 
 981   Zidiny   15 A   10076   1 
 982   Zidiny   17   1758   1 
 983   Zidiny   19   1759   1 
 984   Zidiny   21   1760   1 
 985   Zidiny   23   1761   1 
 986   Zidiny   25   1762   1 

Koniec.