Vytlačené dňa : 12.9.2019 , čas : 15:35:15

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

ulíc a k nim prislúchajúcich vchodov

pre školský obvod : 9

MÚ B-NM, Junácka č. 1, neštandartný trvalý pobyt + bez TP


 bez: ;

 BEZAA: ;

 BEZBB: ;

 BEZCC: ;

 BEZDD: ;