Vytlačené dňa : 12.9.2019 , čas : 15:35:14

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

ulíc a k nim prislúchajúcich vchodov

pre školský obvod : 8

Základná škola s materskou školou, Za kasárňou 2, 831 03 Bratislava


 Gavlovičova: 2, 4;

 Halašova: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36 A, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 47, 49;

 Hálkova: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 54 B;

 Hattalova: , 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21;

 Jarošova: 1;

 Jazdecká: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18;

 Lamanského: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

 Letecká: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28;

 Letná: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

 Lombardiniho: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;

 Ľudové námestie: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46;

 Makovického: 1, 2 A, 3, 5, 6, 8, 10;

 Matičná: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42;

 Novinárska: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

 Pavlovská: 1, 3, 5, 7;

 Pluhová: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 10 A, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47;

 Pohronská: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27;

 Považská: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50;

 Riazanská: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73;

 Semianova: 2;

 Slnečná: 1, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

 Sreznevského: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27;

 Svätovojtešská: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42;

 Úradnícka: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;

 Vajnorská: 43, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 A, 98 B, 98 C, 98 D, 98 E, 98 F, 98 G, 98 H, 98 J, 98 K;

 Za kasárňou: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72;

 Záborského: 1, 2, 3, 3 A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19 A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43;

 Zátišie: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49;

 Závodníkova: 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 A, 9;