Vytlačené dňa : 12.9.2019 , čas : 15:35:10

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO

ulíc a k nim prislúchajúcich vchodov

pre školský obvod : 2

Základná škola s materskou školou, Česká 10, 831 03 Bratislava


 Belehradská: 1, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

 Budyšínska: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 10 A, 12, 14, 16, 18, 20;

 Česká: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 A, 8, 9, 11, 13, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

 Hlučínska: 1, 2, 4, 6, 8;

 Jiskrova: 1, 2, 3, 4, 6, 8;

 Kominárska: 6;

 Kováčska: 1, 2, 4, 6;

 Kukučínova: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 24, 24, 28, 30, 32;

 Kukuričná: 1;

 Kutuzovova: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25;

 Laskomerského: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16;

 Legionárska: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27;

 Mestská: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11;

 Moravská: 1, 3, 5, 7;

 Nová: 1, 2, 3, 4;

 Osadná: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

 Plzenská: 1, 3, 4, 5, 7, 9, 11;

 Priečna: 4, 8, 10;

 Račianska: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20, 20 A, 24 E, 24 I;

 Rešetkova: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15;

 Robotnícka: 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18;

 Sadová: 1, 4;

 Sliezska: 1, 3, 5, 7;

 Šancová: 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 102 A, 104, 106, 108;

 Škultétyho: 2, 3, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18;

 Tehelná: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26;

 Vajnorská: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 35, 39;