Školstvo 201906

informácie o spádových obvodoch škôl
MČ Bratislava-Nové Mesto

nezáväzná skúšobná verzia - polotovar
dáta nie sú správene !!!

mapy  Mapy školských obovdov 
klasika htm  Zoznam vchodov pre jednotlivé školské obvody
- klasické zostavy v htm 
obvodovo htm  Zoznam vchodov pre jednotlivé školské obvody - htm 
obvodovo pdf  Zoznam vchodov pre jednotlivé školské obvody - pdf 
ulica htm  Zoznam vchodov pre jednotlivé ulice - htm 
ulica pdf  Zoznam vchodov pre jednotlivé ulice - pdf 
vek  Vekové zloženie voličov - zostavy 
graf  Vekové zloženie voličov - grafy 

 Obvod č.:  Škola:   Ulica č.:  PSČ:   Obec: 
 1   Základná škola s materskou školou   Cádrova 23  831 01   Bratislava 
 2   Základná škola s materskou školou   Česká 10  831 03   Bratislava 
 3  Základná škola s materskou školou   Jeséniova 54  831 01   Bratislava 
 4  Základná škola s materskou školou   Kalinčiakova 12  831 04   Bratislava 
 5  Základná škola s materskou školou   Odborárska 2  831 02   Bratislava 
 6  Základná škola s materskou školou   Riazanská 75  831 03   Bratislava 
 7  Základná škola s materskou školou   Sibírska 39  831 02   Bratislava 
 8  Základná škola s materskou školou   Za kasárňou 2  831 03   Bratislava 
 9  Bez štandartného trvelého pobytu   Junácka 1   831 03   Bratislava