Hlásnik, rok 2006, číslo 03, strana 01.

Civilná ochrana informuje!

Ochrana pred účinkom nebezpečných chemických látok

    Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxikologickými alebo biologickými vlastnosťami môžu spôsobiť ohrozenie života, zdravia, majetku alebo životného prostredia.

    V prípade havárie spojenej s únikom nebezpečných chemických látok pôsobia na okolie v podobe plynov alebo výparov.

Pri vzniku havárie

    Ak ste vonku, čo najrýchlejšie opustite ohrozený priestor. Pamätajte, že nebezpečná látka sa šíri v smere vetra. Ak sa nachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách.

    Ak ste v byte, zostaňte vnútri.

R. Müllerová

 

Hlásnik, rok 2006, číslo 03, strana 02.

Poďakovanie za dar

    V Bratislave Na Revíne 15 bývam od 2. februára 1975. Hoci som dosť často používal auto, nevyhol som sa ceste MHD, ktorá začínala a končila na Stromovej ulici.

    Dolu sa zbehne ešte ľahko, ale hore ten vyše pol kilometer po schodoch býval niekedy dosť krutý.

    Svojho času sme sa nádejali, že bude prepojenie na Kolibu cez most nad Magurskou, odkiaľ by sme to mali domov blízko. Nestalo sa.

    Teraz prišlo zavedenie miniautobusovej linky č. 44. Môžem Vám povedať, že to bol pre mňa a určite aj pre mnohých obyvateľov tejto časti jeden z najkrajších darčekov za posledných 31 rokov. 

Ďakujem.
Ján Mikula

 

Hlásnik, rok 2006, číslo 03, strana 03.

"Klub je náš druhý domov"

    - vyznávajú sa zo svojho vzťahu ku klubu členovia-novomestskí dôchodcovia, na svojich výročných schôdzach, ktoré sa v mestskej časti Nové Mesto konajú v tomto období. Aké to je obdobie, hovorí aj vôňa napečených dobrôt, ktoré si sami pre seba na posedenie napečú, a to sú najmä fašiangové šišky /v KD Športová ich vlani napiekli 380 ks/./
Táto dobrota je len na spríjemnenie schôdzí, na ktorých sa hodnotí, plánuje a diskutuje. Pretože všetky kluby sa v týchto dňoch zaoberajú predovšetkým Správami o činnosti a hospodárení v roku 2005 a Návrhom plánu činnosti a rozpočtu na rok 2006.

    Činnosť klubov dôchodcov, ktorých je v Novom Meste až osem, je v mnohých prípadoch závideniahodná. Viac ako sedem ton papiera nazbierali vlani členovia klubu dôchodcov na Športovej, z nich najviac pán Jaroslav Mesároš-1950 kg a pani Hajtmánková 1270 kg. Členovia tohto klubu uskutočnili v roku 2005 až 73 spoločných podujatí a podobne je to aj v ostatných kluboch. Ako sami členovia hovoria, nežijú si nad pomery a predsa poznávajú Slovensko, žijú spoločensky, kultúrou i pohybom, vzdelávajú sa, šetria druhotné suroviny. Vyšší vek nie je žiadnou prekážkou ich aktivity. Naopak, mnohí z nich prezrádzajú, že práve teraz navštevujú divadelné predstavenia častejšie ako kedysi v produktívnom veku. Klub dôchodcov "Zlatý dážď" na Račianskej ulici sa môže pochváliť návštevou predstavení Radošinského naivného divadla, Novej scény, DPOH, divadla a.ha., Astorky. 

    Všetky novomestské kluby si pripravujú diskusné popoludnia, veď tém je neúrekom /sociálna oblasť, životná úroveň, ochrana osoby, majetku, zdravie.../, ale aj príjemné posedenia pri príležitosti sviatkov /Fašiangy, Veľká noc, Deň matiek,Vianoce, narodenín jubilujúcich spoluobčanov.../, organizujú výstavy vlastnoručne vyrobených ručných prác, obrazov, veľkonočných vajíčok, perníčkov, organizujú zájazdy po historických pamiatkach a zaujímavých miestach Slovenska, ale i blízkeho zahraničia /Slavín, Devín, Mariánka, Modra, Bradlo, Veľké Leváre, Podhájska, Banská Bystrica, Viedeň, Lednice, Valtice.../, úzko spolupracujú so zariadeniami mestskej časti /Strediskom kultúry, Knižnicou Nové Mesto , ale i inými /SČK, SZPB, Zväzom zdravotne postihnutých/, vedú si klubovú Kroniku.

    Starosta Richard Frimmel vyjadril uznanie aktivitám klubov aj v mene poslancov Nového Mesta nielen potvrdením mimoriadnou podpory ich činnosti zo strany samosprávy, napr. aj práve ukončenou rekonštrukciou klubu na Račianskej /koncom roka 2005 Jeséniovej/, zabezpečovaním dopravy na poznávacie zájazdy, ale i osobným prihlásením sa do každého z ôsmich novomestských klubov počas ich výročných členských schôdzí, čím sa stáva ich riadnym členom.

    Samospráva Nového Mesta prevádzkuje osem klubov dôchodcov, ktoré majú viac ako tisíc členov. Na rok 2006 miestne zastupiteľstvo na prevádzku klubov dôchodcov a stravovanie dôchodcov schválilo 6 mil.600 tisíc Sk.

    Dnes o 15,00 hod. sa uskutoční Výročný členská schôdza v klube na Stromovej ulici č. 18, ostatné kluby v termínoch:

Valéria Reháčková, 
tlačová tajomníčka starostu, 
tel.fax:44371907

 

Hlásnik, rok 2006, číslo 03, strana 04.

KD Vajnorská 51 7. február 2006 o 15,00 hod. 

"Mám vás veľmi rada"

    prezradila nahlas svoj vzťah k členom klubu dôchodcov na Vajnorskej ulici 7. februára jeho vedúca Magdaléna Doležalová.. O vzťahu k svojim rovesníkom, spolučlenom klubu hovorí aj účasť na výročnej členskej schôdzi, ktorej sa zúčastnila takmer polovica zo všetkých 159 členov. Niet sa čomu čudovať. Aktivity klubu sú podobne, ako v ostatných novomestských kluboch mimoriadne. Každý z klubov je však niečím výnimočný. Ten na Vajnorskej napr. tým, že okrem výletov/ vlani Čachtice, Beckov, Lednice, Gabčíkovo/ podporuje rôzne techniky ručných prác/paličkovanie, frivolitkovanie, vyšívanie, dokonca vianočný stromček si vyzdobili len ozdôbkami ručných prác../ a organizovaním ich výstav, organizuje si prednášky : "Čo znamenajú naše krstné mená"/Dr. Majtánová/, Ochrana starších ľudí pred zločinom", Pitný režim, krvný tlak a cholesterol , kultúrny program pripravujú v spolupráci so základnými školami, ale i profesionálnymi umelcami /Mária Schweighoferová/, navštevujú divadelné predstavenia, veľtrh kvetín.

    Klub na Vajnorskej sa môže pochváliť aj úspešnými šachistami, ktorí, ako prezradila pani Doležalová, trénujú od januára do januára. Pán Jaroslav Bukovčák , Ján Granec, Štefan Laštiak, Štefan Eordeogh, Jozef Nemec, Vladimír Bilka, Zdenek Bartek a Milan Homola odohrali už dva zápasy so Senior klubom Karlova Ves, ktoré vyhrali 6:2 a 1:7 a už trénujú na priateľskú odvetu.

    A keďže sa v tomto klube držia zásady "Láska ide cez žalúdok", nezabúdajú na chutné jedlo. Ich špecialitkou je lokšová párty, zmrzlinová párty, pečenie čerešňovej bublaniny z prvých májových čerešní, voňavej štrúdle, fašiangových šišiek a iných domácich koláčov či novoročnej kapustnice.

    V roku 2006 plánujú návštevu kaštieľa v Rusovciach, výlet do Nitry,výstavu ručných prác členiek klubu,, vítanie leta výmenu receptov spojenú s ochutnávkou, návštevu veľtrhu kvetín Flóra Bratislava", výlet do lesoparku spojený s prevezením sa lanovou na Kamzík a opekaním špekáčikov.

    "Som rád, že prostriedky určené pre sociálny účel, konkrétne pre staršiu generáciu sú vynaložené správne, že rekonštrukcia Klubu dôchodcov na Vajnorskej v r. 2002 mala opodstatnenie, o čom svedčí vysoká návštevnosť tohto priestranného, svetlého a udržiavaného klubu" vyjadril spokojnosť starosta Nového Mesta Richard Frimmel. 

    O vzťahu k čistote hovorí aj desať bodov, ktoré vypracovala členka klubu, pani Irena Očenášová a ktorá je presvedčená, že ak ich budeme všetci dodržiavať bude všade okolo nás krajšie:

Valéria Reháčková, tlačová tajomníčka starostu

 

Hlásnik, rok 2006, číslo 03, strana 05.

Sociálna oblasť opäť prioritou novomestskej samosprávy

    Pre sociálnu oblasť, ktorá je v centre pozornosti novomestskej samosprávy je v roku 2006 vyhradených takmer 16 miliónov korún. Rodičia novorodených detí určite zaregistrovali, že od 1. januára 2002 stále sa v tejto mestskej časti poskytuje finančný príspevok pri narodení každého dieťaťa 5.000.-Sk napriek tomu, že banková inštitúcia /UniBanka/ v marci 2005 od spoluúčasti na podpore mladých rodín nečakane odstúpila. Pozitívne však je, že od januára tohto roka vyšla v ústrety samospráve a rodičov novorodených detí podporuje sumou 600.-Sk Dexia banka,a.s., s ktoru samospráva Nového Mesta úzko spolupracuje už trinásť rokov. O túto čiastku nemusia v Novom Meste rodičia požiadať, ako je to v prípade príspevku pri narodení od štátu,/na úrade práce a soc. vecí/, ale dostávajú ju automaticky. A v tomto trende bude Nové Mesto podľa vyjadrenia starostu Richarda Frimmela pokračovať aj v jubilejnom piatom roku, pretože práve na tento účel vyčlenilo v roku 2006 1 milión 400 tisíc korún.

    Dôvodom k myšlienke a návrhu poskytnúť finančnú podporu - päť tisíc korún mladým rodičom novonarodených detí boli najmä negatívne prognostiky demografického vývoja, klesajúca pôrodnosť v rámci Slovenska a predovšetkým snaha samosprávy zmierniť finančnú náročnosť situácie svojich obyvateľov pri narodení dieťaťa. 

    V mestskej časti krivka pôrodnosti naopak stúpa.. V roku 2005 bol príspevok vo výške 5.000.-Sk odovzdaný 320 rodičom, v roku 2004 - 314 rodičom, v r. 2003 - 298 rodičom, v r. 2002 -284 rodičom. A stále viac chlapcov ako dievčat /v r.2005 191 chlapcov a 129 dievčat, v r. 2006 zatiaľ 26 chlapcov a 20 dievčat/. 

    Rodičia túto jednorazovú finančnú pomoc považujú za veľmi pozitívnu pozornosť zo strany samosprávy. Väčšina z nich plánuje poskytnutú čiastku uložiť, alebo použiť na nákup vecí pre novorodeniatko. "Zmenil sa nám celý život naruby, ale sme šťastní"- vyjadruje svoje city väčšina z nich.

    Podobne reagovali aj trojnásobné mamičky Emília Spustová /tri dcérky-5-ročná Paulínka, 3-ročná Nátália a 1 a pol mesačná Emília/, a Gabriela Dyttertová /traja synovia- 3 a pol roičný Martin, 2-ročný Juraj a dvojmesačný Ondrej/. Dievčatká pani Spustovej sa tešili na "bábätko". Bolo jedno, či to bude braček alebo sestrička. Majú dobrého kamaráta-dvojročného Samka a to im celkom stačí. Chlapci pani Dyttertovej tiež reagovali na bračeka celkom prirodzene. Stačí, že sú zdraví, a to je najdôležitejšie.

    V januári rodičia vyberali pre svoje deti tieto mená:

Valéria Reháčková

 

Hlásnik, rok 2006, číslo 03, strana 06.

Počet žiakov v mestskej casti Bratislava-Nové Mesto stúpa.

    Do prvého rocníka základnej školy pre školský rok 2006/2007 sa v Novom Meste 10. a 11. februára 2006 zapísalo 316 detí, co je v porovnaní s predchádzajúcim školským rokom /278 žiakov/ o 38 detí viac. Z celkového poctu zapísaných detí je 230 z mestskej casti Bratislava-Nové Mesto.V školskom roku 2004/2005 bol v Novom Meste priemerný pocet žiakov na jednu triedu 23,3 žiaka.

 

Zápis detí do základných škôl pre školský rok 2006/2007

 
  Školský rok 2005/2006
Základná Počet - zapísaných bez odkladov  počet Počet žiakov Zápis Skutočnosť
škola tried žiakov chlapcovdievčatodkladovz vlastnej MŠz ostatných MŠ v MČ NMcelkom z mestskej častipočet triedpočet žiakovpočet tried žiakov
Cádrova2362214 33134230228
Česká2361917325530125125
Jeséniova1231112217219123123
Kalinčiakova1151141 88123119
Odborárska2331716 171330118117
Riazanská123149319322125124
Sibírska1251213221 21124124
Za kasárňou5125675811550854110487
SPOLU1531617314312147822491227812247
  

Oproti minulému roku o 38 detí a 3 triedy viac

V Bratislave 14.2.2006 Mgr.Vladimír Novák

Hlásnik, rok 2006, číslo 03, strana 07.

"Domovinka"

    výstižné pomenovanie Klubu dôchodcov na Nobelovej ulici pre 48 Novomešťanov v dôchodkovom veku /vekový priemer členov klubu je 75 rokov/. Klubu, ktorý je netradične umiestnený v objekte rodiného domu patriaceho spoločnosti Istrochem.

    Vedúca klubu, pani Helena Perényiová 16. februára na výročnej členskej schôdzi uviedla, že je spokojná s rozšírením knižničného fondu o 40 titulov, ktoré získali z Knižnice na Račianskej ulici, pochvaľuje si spoluprácu klubu s deťmi zo Základnej školy s matersou školou Odborárska, spoločnými kultúrno-spoločenskými akciami. Členky klubu si na posedenie ochotne napečú vlastné pečivo /vo februári fašiangové šišky/, aktívne si vymieňajú praktické skúsenosti vo varení, pečení, šití, zdravej výžive.

    Zúčastnili sa rôznych výstav /veľtrh kvetín Flóra, výstava gladiol, výstava ručných prác v klube dôchodcov na Račianskej, výstavu obrazov Evy Droppovej/, navštívili divadelné predstavenie Konečná stanica v Radošinskom naivnom divadle a Rebelové na Novej scéne., absolvovali prehliadku historického centra Bratislavy vláčikom "Prešporáčikom", a navštívili termálne kúpele v Podhájskej a Dunajskej Strede. 

    Členovia klubu vyslovili poďakovanie starostovi Richardovi Frimmelovi za jeho osobné blahoželania jubilantom dožívajúcich sa okrúhlych životných jubileí. Zdôverili sa však so želaním, aby si vedenie ich bývalého zamestnávateľa, a.s. Istrochem, u ktorého viacerí z nich odpracovali 30-40 rokov, na nich občas spomenulo a zavítalo medzi nich na návštevu. Poukázali tiež na nedostatky MHD /v sobotu a nedeľu do tejto oblasti spoj nechodí=problematické cestovanie za nákupmi, prírodou, kultúrou,do kostola na Teplickej/.

    Vedúca 111-členného klubu dôchodcov v lokalite mestskej časti, ktorá je charakteristická zástavbou rodinných domov, na Kolibe, pani Helena Mosná zhodnotila na výročnej členskej schôdzi 15.februára vlaňajšiu činnosť klubu a navrhla plán na rok 2006. Kolibský klub je práve z dôvodu existujúcich záhradok pri rodinných domoch známy usporadúvaním výstav ovocia, zeleniny a kvetín, pestrej jesennej úrody svojich členov. O aktivite a úspechoch v tomto smere svedčia aj vlastnoručne viazané jemné kytičky zdobiace stoly, pozostávajúce z rôznych druhov tráv, kláskov, ihličia, slamienok, makovíc, gypsomiliek.

    V hanbe nezostali, práve naopak, členky klubu venujúce sa ručným prácam /(krúžok šikovných rúk pod odborným vedením pani Štefánie Bilskej sa stretáva každú druhú, tretiu a štvrtú stredu v mesiaci/, pani Ursínyová, Špačková, ale i ďalší členovia sa venujú zberu liečivých bylín, príkladná je spolupráca mládeže i "starejších", o ktorej hovoria jasnou rečou steny pri vchode , ktoré sú malou farebnou galériou výtvarných prác detí zo Základnej školy s materskou školou na Jeséniovej ulici, ideálne je spojenie klubu s knižnicou, ktoré sa realizovalo pri vlaňajšej koncoročnej rekonštrukcii klubu, čím vzniklo "Kultúrne stredisko Koliba"-dar mestskej časti obyvateľom tejto časti Nového Mesta. Spojenie rôznych inštitúcií, záujem ľudí rôznych vekových kategórií, mladých aj starších, byť spolu, je dôkazom, že Koliba žije. Veď aj kedysi mali Kolibčania svoju osvetovú besedu "Rychtu"-pripomenul kronikár pán Malý. Z aktivít v uplynulom roku boli zaujímavé výlety vláčikom historickou Bratislavou s odborným výkladom, výlety do Podhájskej, Šaštína, Brna, Dunajskej Stredy, návštevy Televíznej veže na Kamzíku a Slovenského hydrometeorologického ústavu, divadelné predstavenia.

    Členovia klubu dôchodcov na Kolibe sa na starostu Nového Mesta Richarda Frimmela obrátili s prosbou o pomoc pri zabezpečení prístreškov MHD na Kolibe oslovením kompetentných na magistráte hl.m.SR Bratislavy/Dopravný podnik BA/ nakoľko existujúce nevyhovujú funkčne ani vzhľadovo. Zaujímali sa o dôvody dlhoročného chátrania mostu Vlárska a príčin predlžovania termínu realizácie prepojenia Koliby s Kramármi. Navrhli pri príležitosti 75.výročia vzniku premenovať Základnú školu s Materskou školou Jeséniova na ZŠ s MŠ na Kolibe.

    Starosta Richard Frimmel, ktorý sa stal riadnym členom aj týchto klubov ich pozval na aprílové predstavenie "Na skle maľované" do divadla Nová scéna a na najvýznamnejšie podujatia organizované novomestskou samosprávou - Svätojánske ohne a otvorenie Kultúreho leta 2006, Kultúrno-spoločenský deň Bratislavčanov na Kuchajde, ale i na Medzinárodný veľtrh kvetín "Flora Bratislava", prisľúbil tiež úhradu nákladov na dopravu na tohtoročný výlet podľa vlastného výberu klubov.

Valéria Reháčková
tlačová tajomníčka starostu
tel/fax:44371907

 

Hlásnik, rok 2006, číslo 03, strana 08.

Tlačová správa
Bratislava 24.2.2006

Súčasný Zákon o Bratislave je z čias federácie

    - konštatovali starostovia bratislavských mestských častí na zasadnutí klubu starostov, ktoré sa konalo 24.februára 2006 v mestskej časti Rača, a ktorého sa v zastúpení primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského zúčastnili prvý námestník Branislav Hochel a vedúci legislatívno-právneho oddelenia magistrátu Ján Haršány. Témou rokovania bola príprava zákona o hl.m.SR Bratislave.

    "Bratislava je hlavným mestom samostatného štátu od roku 1993, a stále tu platí zákon z r. 1990. Aj z tohto dôvodu považujeme prijatie nového zákona o Bratislave za nevyhnutné. Treba zabezpečiť, aby hlavné mesto Slovenska postavenie hlavného mesta republiky aj skutočne malo" - vyjadrujú svoj názor starostovia jednotne. 

    Právna skupina Regionálneho združenia mestských častí hl.m.SR Bratislavy pripravila pracovnú verziu návrhu "zákona o hl.m.SR Bratislave" v decembri 2004 a po schválení združenia ju predložili zástupcom hlavného mesta v záujme spracovania spoločného návrhu hlavného mesta Bratislavy, ako konsenzus hlavného mesta a mestských častí. Klub starostov 24.februára navrhol, aby pracovná právna skupina do júla 2006 návrh zákona dopracovala, v auguste by sa predložil do vlády SR , v septembri do prvého čítania v NR SR.

    Starostovia majú záujem, aby rozdelenie kompetencií medzi mestom a mestskými časťamirealizované v súčasnosti bolo zahrnuté priamo v zákone, a zdôraznili, že hlavné mesto Slovenska by malo zabezpečovať úlohy celomestského charakteru-napr. osvetlenie, dopravu, bezpečnosť/ MsP/, ochranu a čistotu- ŽP,OLO, zahraničnú politiku, komunikácie I.a II. triedy...

    Zákon akcentuje postavenie Bratislavy ako hlavného mesta, pretože má jednoznačne iné postavenie ako ostatné mestá Slovenska - je sídlom najvyšších orgánov štátu, zahraničných inštitúcií, je centrom hospodárskeho, kultúrneho, vedeckého, spoločenského a politického života a z toho vyplývajú aj povinnosti a zodpovednosť za vytváranie adekvátnych podmienok pre ich pôsobnosť. Táto skutočnosť by mala byť zohľadnená aj vo vyčlenení finančných prostriedkov v štátnom rozpočte.

    Starostovia majú výhrady vo vzťahu mesto - mestská časť vo vzťahu k majetku a k daniam /od 1.1. 2006, po 15 rokoch zcentralizovaný osvedčený daňový systém podľa ktorého mestské časti mali výťažnosť z dane z nehnuteľností 96%-ná/, napriek tomu veria, že dohoda s primátorom mesta je možná..

    Starostovia zablahoželali starostovi Nového Mesta Richardovi Frimmelovi k zvoleniu za prvého podpredsedu Združenia miest a obcí Slovenska /22.2.2006/.

Valéria Reháčková
tlačová tajomníčka klubu
tel/fax:44371907 , tlac@banm.sk

 

Hlásnik, rok 2006, číslo 03, strana 09.

23.2. 2006

Únia slovenských novinárov, ktorú tvorí vyše tristo popredných publicistov, redaktorov a spisovateľov, pravidelne organizuje besedy s významnými osobnosťami ekonomického, politického a spoločenského života na Slovensku.

    Na ich stretnutiach už na otázky odpovedali významné osobnosti Slovenskej republiky Rudolf Schuster, Viliam Veteška, Pavol Kandráč, Milan Čič a mnohí ďalší.

    23.februára 2006 prijal pozvanie zástupcov únie starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Richard Frimmel a Marián Leinerovič, predseda Spoločnosti osobností Slovenska.

    "Mám rešpekt pred touto spoločnosťou významných vzdelaných osobností, ľudí, ktorí ma sem pozvali"- vyslovil svoje pocity pred plnou zasadačkou Konfederácie odborových zväzov starosta Nového Mesta Richard Frimmel. "Možno aj preto, lebo si uvedomujem, že som asi prvý zástupca bratislavskej samosprávy, ktorého sem na besedu pozvali. Som hrdý na to, že som mohol prezentovať mestskú časť Bratislava-Nové Mesto pred mimoriadne odborne vzdelanými členmi únie. Hoci sa to spočiatku nezdalo, diskusia trvala dve a pol hodiny pretože stále sa bolo na čo pýtať i odpovedať. 

    Diskutovalo sa o modele usporiadania Slovenskej republiky, centrálnom výbere dane z nehnuteľností v Bratislave a ďalších, pre občanov a spoločnosť závažných témach. "Aký máte názor na zúženie pamiatkovej zóny mesta, perspektívy Konskej železnice, aký je osud štadióna Slovan, Inter, kúpaliska Tehelné pole, zimného štadióna., kedy bude predľžená Tomášikova-Račianska, prečo viazne prepojenie Koliby a Kramárov, čo bude s Istropolisom, ako by bolo možné obmedziť trend obsadzovania najlepších objektov v meste bankami, stávkovými kanceláriami a rozšírené označovanie podnikov "Pub-mi"a nie slovenskými názvami?. "..-zneli otázky pre novomestského starostu zo stočlenného pléna..

    "Slovensko vie, že Bratislava sa nespráva ako hlavné mesto Slovenskej republiky. Svedčí o tom okrem iného aj otázka hlavného architekta. Jeho vymenovanie sa v Bratislave odkladalo pätnásť rokov, čo je nenapraviteľná chyba"- konštatoval Dr. Šucha. Pre porovnanie Nové Mesto má hlavného architekta /Jaroslav Kocka/, s ktorým každý investor konzultuje možnosti výstavby od začiatku existencie samosprávy. Aj vďaka jeho profesionálnej práci rozmach investičnej výstavby v tejto mestskej časti upútala odborníkov z oblasti stavebníctva a architektúry, ktorí jej prisúdili zisk až ôsmich významných odborných ocenení. Za podobnú chybu vedenia mesta označili prítomní aj zrušenie Útvaru dopravného inžinierstva. 

    "Hlavné mesto republiky by malo byť vo všetkom vzorom. Prvé. Ako kedysi. Bratislava bola kráľovským mestom a bola vždy výnimočná. A dnes?-pýta sa Peter Ševčovič, autor píšuci o Bratislave /Z kuchyne starého Prešporka, Z kuchyne bohémskej Bratislavy/ nielen recepty, ale i eseje a kuriozity. "Aké majú ľudia riadiaci súčasnú Bratislavu historické povedomie, aká je dnešná kontinuita na všetko pozitívne z minulosti?-pýta sa. Vtedy sa v Bratislave nekradlo, život bol noblesný, ľudia sa dohovorili slovensky , nemecky, maďarsky, ale do kolonky národnosť si občania Bratislavy písali "Pressburger"-Bratislavčan. 

    Richard Frimmel a samospráva Nového Mesta vzťah k histórii a kultúre vyjadruje aj spoluprácou so 7-členným "Poradným zborom seniorov starostu", ktorého členmi sú uznávané osobnosti rôznych profesií, medzi nimi i bývalý hlavný architekt mesta Ing.arch.Jozef Hauskrecht, štátny pamiatkový spravodajca Ing. Otto Došek,, šéfredaktor vydavateľstva Šport Anton Richter, a ďalší významní odborníci, ale tiež tohtoročným vyčlenením finančných prostriedkov na obnovu pamätníka padlých v sedle pod vrcholom Kamzíka - jedného z najstarších pamätníkov na turecké vojny s mestským erbom z r. 1683. 

    Prítomní kvitovali mimoriadnu starostlivosť novomestskej samosprávy o dôchodcov. /Stretnutia s jubilujúcimi spoluobčanmi, ktoré v Stredisku kultúry na Vajnorskej pripravuje štyri-krát do roka, prijalo v roku 2005 osobné pozvanie starostu na spoločnú oslavu až 51 občanov vo veku nad deväťdesiat rokov/medzi nimi 97-ročný Eugen Essler, 96-roční- pani Štefánia Bónová, Gabriela Dillingerová a Eduard Andres/.

    "Oceňujeme, že v Novom Meste kultúrne domy sú skutočne kultúrnymi domami. Že Nové Mesto poskytuje priestor pre menšinové žánre, džez, folk, poéziu. Aj preto organizátori folkového festivalu "Hodina H" navrhujú, aby sa konal v mestskej časti Nové Mesto - informoval Mirko Turčan.

    "Magistrát sa nespráva ako hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavy, dokonca ani len ako mesto Slovenskej republiky. Veď v prípade štátnych sviatkov nevejú na budovách slovenské zástavy, mosty na Dunaji by mali pomenovať po veľkých osobnostiach Slovenska, mali by tu mať z úcty postavené sochy.

    "Pán starosta, prosím Vás, aby ste boli taký láskavý a aby ste kandidovali na primátora Bratislavy"- vyjadrila svoj názor na súčasné hlavné mesto Slovenska a súčasne dôveru starostovi Nového Mesta vynikajúca herečka, známa osobnosť kultúrneho života Eva Kristínová.

Valéria Reháčková
tlačová tajomníčka starostu
tel/fax:44371907
e-mail:tlac@banm.sk

Hlásnik, rok 2006, číslo 03, strana 10.

"ABY BOLO ČISTO"

    - Pristavovanie veľkorozmerných kontajnerov pre rok 2006 v Novom Meste- v rámci jarného a jesenného upratovania /dvadsať na jar a dvadsať na jeseň/, opäť ako službu pre občanov zdarma. 

    Samospráva Nového Mesta v rámci programu "Aby bolo čisto" poskytuje občanom každoročne bezplatnú službu občanom Nového Mesta poskytnutím štyridsiatich veľkoobjemových kontajnerov /na jar a na jeseň v rámci jarného a jesenného upratovania. Ďalších 40 kontajnerov môže byť pristavených pre potreby občanov prostredníctvom poslancov podľa gesčných okrskov. Kontajnery sú určené na bežné upratovanie v domácnostiach t.j. nadrozmerný odpad, napr. práčky, chladničky, časti nábytku, textilné a gumové podlahoviny... Do kontajnerov je zakázané odkladať stavebný materiál a stavebnú suť, nebezpečný odpad, popol, akumulačné batérie, obaly z chemikálií, olej a bežný komunálny odpad z domácností.

Jarné upratovanie:

Od 3.apríla 2006

Od 10.apríla 2006

Od 18.apríla 2006

Od 18. septembra 2006

Od 25.septembra 2006

    Občania majú možnosť nadrozmerný odpad z domácností odkladať raz týždenne aj na kontajnerových státiach. Akciová spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava /"OLO,a.s.Bratislava"/ v treťom okrese, t.j. aj v MČ Nové Mesto vždy v stredu v skorých ranných hodinách. Tento odpad môžu občania položiť ku kontajnerom vždy v utorok večer.

    Celoročne sú pre uloženie odpadu /papier, PET fľaše, šrot,sklo, odpadový.

    Pre uloženie odpadu /papier, PET fľaše, šrot, sklo, elektrospotrebiče, odpadový stavebný materiál, rozmerný domový odpad . skrine a pod./ majú však Bratislavčania k dispozícii dva zberné dvory akciovej spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava /"OLO,a.s.Bratislava//: - na Bazovej ulici č.8 a - na Ivánskej ceste č.22

Prevádzkový čas: pondelok až piatok od 7,00 do 21,00 hod. v sobotu od 7,00 do 14,00 hod. 

Valéria Reháčková
tlačová tajomníčka starostu
tel/fax:44371907